Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Izraelio himnas

 Viltis - הַתִּקְוָה

 

Muzikos autorius: Šmuelis Kohenas
Žodžių autorius: Naftalis Hercas Imberas
Sukurtas: 1888 m.
Tapo himnu: 1946 m. (neoficialiai), 2004 m. (oficialiai)
Kalba: hebrajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Izraelio himno (įrašas su muzika ir žodžiais):
Izraelio himnas
Izraelio himno žodžiai bei vertimas į lietuvių kalbą:

Tol kol gelmėse širdies
Žydo siela vis kankinas
Ir tolyn lig pakraščių Rytų
Žvelgia vis Siono link akis 

Mūsų viltis vis dar neprarasta
Dviejų tūkstantmečių viltis
Būti laisviems nuosavoj žemėj
Siono ir Jeruzalės žemėj
Būti laisviems nuosavoj žemėj
Siono ir Jeruzalės žemėj

כָל עוד בלבב פנימה
,נפש יהודי הומייה
ולפאֲתי מזרח קדימה
;עין לציון צופייה

,עוד לא אבדה תקותנו
,התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
.ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו
.ארץ ציון וירושלים

Pastabos:

  • Jeruzalė yra miestas Šventojoje žemėje (Izraelis/Palestina), šventas judėjams, krikščionims ir musulmonams. Kaip rašoma Senajame testamente (kurį pripažįsta visos trys religijos) miestą užkariavo žydų karalius Dovydas ir nuo XII a. pr. Kr. iki VIII a. pr. Kr. čia buvo judėjų karalsytė.
  • Siono kalva yra Jeruzalėje. Prieš užkariavimą ant jos stovėjo tvirtovė, vėliau žodis "Sionas" imtas tapatinti su pagrindine judėjų šventykla Jeruzalėje.
  • Dviejų tūkstantmečių - turimas omenyje periodas, kurį žydai nesudarė gyventojų daugumos jokioje šalyje. Romėnams užkariavus Šventają žemę žydai pasklido po Romos Imperiją, vėliau Europą ir pasaulį. Svečiose šalyse jie išlaikė religiją ir kultūrą, jų bendruomenės gausėjo, į judaizmą atsivertė (žydais tapo) ir kitataučių. Bet pačioje Šventojoje žemėje buvo atvirkščiai: judėjus skaičiumi aplenkė krikščionys (~II a. po Kr.), vėliau - musulmonai (~VI a. po Kr.). ~1800 m. Šventojoje žemėje gyveno 90% musulmonų (arabų/palestiniečių), 8% krikščionių (arabų/palestiniečių) ir tik 2% judėjų (žydų). Visa Šventoji žemė tada vadinosi Palestina.
  • Viltis turima omenyje XIX a. antrosios pusės žydų viltis sukurti savo valstybę, pageidautina - Šventojoje žemėje, kur prieš 3000 m. buvo Dovydo karalystė. Ši Viltis tapo aktuali kartu su visais kitais to meto tautinio atgimimo sąjūdžiais Europoje, kai vienos tautos (ir lietuviai) siekė nepriklausomybės, kitos (vokiečiai, italai) - suvienijimo. Žydų siekiai (Siono kalno garbei pavadinti sionizmu) buvo unikalūs, nes žydai nesudarė daugumos jokioje teritorijoje; tad jie ėmė masiškai emigruoti į Šventąją žemę, tuomet valdytą Osmanų Imperijos, vėliau - Britų. Himno sukūrimo metu žydai sudarė jau 8% Palestinos žmonių, 1931 m. - 17%, 1947 m. - 30% (daug žydų tada pabėgo į Palestiną nuo diskriminacijos nacistinėje Vokietijoje). 1948 m. Šventosios žemės žydai paskelbė nepriklausomybę nuo Britanijos (Izraelio valstybę), tuomet ištrėmė didžąją dalį arabų-palestiniečių. Taip žydai ėmė sudaryti Šventojoje žemėje gyventojų daugumą (~80%). Taigi, kai šis himnas patvirtintas, "Viltis" jau buvo įgyvendinta.

Comments (2) Trackbacks (0)
  1. Fašistinės šalies himnas, bet labai, labai gražus. Sakyčiau vienas geriausių pasaulyje.

  2. Tikrai nuostabus himnas. YouTube radau tokią šio himno versiją, jog tiesiog klausai ir dėl kažko, nežinia ko, susigraudini…


Leave a comment

No trackbacks yet.