Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Alžyro himnas

Mes prisiekiam - قَسَمًا

Muzikos autorius: Mohamedas Fozis
Žodžių autorius: Mufdis Zakarijas
Sukurtas: 1955 m.
Tapo himnu: 1962 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Alžyro himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Alžyro himnas

Alžyro himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mes prisiekiam visa griaunančiu žaibu,
Pralietu plačiom upėm tekančiu krauju,
Ryškiomis vėliavomis kur plazda
Išdidžiai ant aukštų platumų.
Kad mes sukilom dėl mirties ar gyvybės
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Mes - kariai sukilime dėl tiesos
Ir mes kovojom dėl laisvės savos,
Kai kalbėjom nieks mūsų neklausė,
Tad ėmėm kalbai ritmą iš parako triukšmo,
O melodiją – iš kulkosvaidžių garso.
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

O Prancūzija, barimo laikai baigėsi
Ir mes juos užbaigėme kaip knyga pasibaigia.
O Prancūzija, tai diena, kai reik skaitytis,
Tad ruoškis mūsų atsakymą išgirsti!
Mūsų revoliucijoje – pabaiga tuščioms kalboms
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Iš mūsų didvyrių sukursim armiją didžią,
Iš mūsų lavonų pastatysime šlovę,
Mūsų sielos žengs nemirtinguman
Ir ant savo pečių išsikelsim štandartą
Tautos išsilaisvinimo frontui, kuriam mes prisiekėm
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

Tėvynės verksmas girdisi iš mūšių –
Įsiklausyk ir atsakyk kvietimą.
Tegu jis bus parašytas kankinių krauju
Ir bus perskaitytas ateities kartų.
O, šlove, mes juk padavėm tau ranką
Ir mes įsitikinę, kad Alžyras turi gyvuoti,
Tad tapk mūs liudininku! Liudininku! Liudininku!

قسما بالنازلات الماحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود اللامعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

نحن جند في سبيل الحق ثرنا
و إلى استقلالنا بالحرب قمنا
لم يكن يصغى لنا لما نطقنا
فاتخذنا رنة البارود وزنا
و عزفنا نغمة الرشاش لحنا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب
و طويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا ان ذا يوم الحساب
فاستعدي و خذي منا الجواب
ان في ثورتنا فصل الخطاب
و عقدنا العزم ان تحيى الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

نحن من أبطالنا ندفع جندا
و على أشلائنا نصنع مجدا
و على أرواحنا نصعد خلدا
و على هاماتنا نرفع بندا
جبهة التحرير أعطيناك عهدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

صرخة الأوطان من ساح الفدا
فاسمعوها و استجيبوا للندا
و اكتبوها بدماء الشهدا
و اقرأوها لبني الجيل غدا
قد مددنا لك يا مجد يدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا...

Pastabos:

  • Iki 1962 m. Alžyras buvo Prancūzijos valda. Priešingai kolonijoms Prancūzija Alžyrą laikė savo nedaloma dalimi ir nesuteikė nepriklausomybės taikiai. Kilo kruvinas 8 metus trukęs Alžyro karas. Tuos laikus mena šis himnas, ypač jo trečiasis posmas. Žodžius jų autorius parašė sėdėdamas prancūzų kalėjime.