Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Austrijos himnas

Vieningas himnas - Bundeshymn

Muzikos autorius: Volfgangas Amadėjus Mocartas (ginčytina)
Žodžių autorius: Paula von Preradovič
Sukurtas: 1946 m.
Tapo himnu: 1947 m., 2012 m. pakoreguoti žodžiai
Kalba: Vokiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Austrijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Austrijos himnas

Austrijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Žemė kalnų, žemė upių,
Žemė laukų, žemė katedrų,
Žemė plaktukų perspektyvioji.
Namai didžių dukrų ir sūnų,
Nacija, palaiminta grožiu,
Išgirtoji Austrija, išgirtoji Austrija!

Dėl tavęs tiek ginčytasi, tiek kovota,
Plyti tu žemyno vidury,
It stipri širdis.
Nuo pat proprotėvių dienų tu
Misiją kilnią sunkiai vilkai,
Išmėgintoji Austrija, išmėgintoji Austrija.

Narsiai į naujus amžius
Regėk mus žengiančius - laisvus ir tikinčius,
Dėmesingus ir viltingus.
Vieningai džiaugsmingais balsais
Prisiekim lojalumą tau, Tėvyne,
Numylėtoji Austrija, numylėtoji Austrija.

Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich.
Heimat, großer Töchter und Söhne,
Volk begnadet für das Schöne,
Vielgerühmtes Österreich, Vielgerühmtes Österreich!

Heiss umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit Frühen Ahnentagen
Hoher Sendung last getragen,
Vielgeprüftes Österreich, Vielgeprüftes Österreich.

Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Jubelchören
Vaterland, dir Treue schwören,
Vielgeliebtes Österreich, Vielgeliebtes Österreich.

Pastabos:

 • 2012 m. himno tekstas pakoreguotas "politkorekcijos" motyvais: tekstas "Esi namai didžių sūnų" ("Heimat bist du großer Söhne") pakeistas į "Namai didžių dukrų ir sūnų", o tekstas "broliškais balsais" pakeistas į "džiaugsmingais balsais". Po šio keitimo Austrija tapo viena vos keleto demokratiniam pasauliui priskiriamų šalių, dėl ideologinių priežasčių keitusių himno tekstą. Paprastai himnai keičiami tik diktatūrose ar po revoliucijų, o demokratinėse šalyse jie paliekami, nors ir nebeatitinka vyraujančios politinės srovės (žr. "Kas, kaip ir kada kuria himnus"). Beje, ateistai reikalavo atsisakyti ir "katedrų žemės", bet tai palikta. Pastaba: šioje svetainėje kol kas įdėtas iki 2012 m. buvusio teksto garso įrašas (jei žinote gerą naujojo teksto įrašą - rašykite į komentarus).
 • Įdomu tai, kad originaliojo feministėms nepatikusio teksto autorė Paula von Preradovič - moteris (beje, tai vienas nedaugelio moterų sukurtų himnų). Autorės palikuonys 2010 m. net mėgino teistis su "ir dukras" tuomet dar neoficialiai prie teksto pridėjusia Austrijos popdaininke Kristina Štiurmer (kūrinio modifikacija be leidimo yra autorių teisių pažeidimas). Tačiau Austrijos aukščiausiasis teismas ieškinį atmetė teigdamas, kad tai tiesiog "himno modernizacija". Paula von Preradovič buvo Austrijos kroatė, taigi, Austrijos himnas kartu ir vienas nedaugelio, kurį sukūrė tautinės mažumos atstovas/ė.
 • Tarpukariu Austrija turėjo du himnus: 1920-1929 m. "Vokiškoji Austrija", o 1929-1938 m. "Palaiminta be galo būk", kuris giedotas pagal tą pačią Jozifo Haidno melodiją, kaip ir Vokietijos himnas "Vokietija aukščiau visko" (tekste minėti "vokiškas darbas", "vokiška meilė"). Iki Antrojo pasaulinio karo austrai save laikė vokiečiais ir norėjo susijungimo su Vokietija, tad vienoda himno melodija ar žodžio "vokiškas" kartojimas atrodė logiški. Bet 1938-1945, kai Vokietija realiai valdė Austriją (ir buvo karas, diktatūra), "galutinio Vokietijos suvienijimo" idėja neteko populiarumo. Nuo Vokietijos pokariu Austriją kryptingai atplėšė ir sąjungininkai sukurdami ją kaip nepadalintą, neutralią šalį, kokia ji ir išliko. Tad pokario Austrija ieškojo naujo himno ir net mėgino Vokietijai uždrausti toliau naudoti "Vokietija aukščiau visko" himną.
 • 1797-1918 m. Austrija, paskui Austrija-Vengrija turėjo labiau į imperatoriaus šlovinimą orientuotą himną "Imperatoriaus himnas", kurio žodžiai kelissyk keitėsi (nes juose būdavo minimas valdančiojo imperatoriaus vardas). Kompozitorius irgi buvo Jozifas Haidnas.

Lichtenšteino himnas

Aukštai virš jauno Reino - Oben am jungen Rhein

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Jakobas Jozefas Jauchas (Jakob Joseph Jauch)
Sukurtas: 1850 m.
Tapo himnu: 1850 m. (koreguotas 1963 m.)
Kalba: Vokiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Lichtenšteino himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Lichtenšteino himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Aukštai virš jauno Reino
Ilsis Lichtenšteinas
Alpių aukščiuose.
Ši miela gimtinė,
Ši brangi tėvynė,
Parinkta mums buvo
Dievo išminties ranka.
Ši miela gimtinė,
Ši brangi tėvynė,
Parinkta mums buvo
Dievo išminties ranka.

Tegyvuoja Lichtenšteinas
Žydėdamas prie jauno Reino,
Džiūgaudamas ir tikėdamas!
Tegyvuoja Žemės kunigaikštis,
Tegyvuoja mūsų tėvynė,
Pančiais brolybės
Suvienyta ir laisva.
Tegyvuoja Žemės kunigaikštis,
Tegyvuoja mūsų tėvynė,
Pančiais brolybės
Suvienyta ir laisva.

Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh'n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weiser Hand
Für uns erseh'n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weiser Hand
Für uns erseh'n.

Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb'der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.
Hoch leb'der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.

Pastabos:

 • Lichtenšteino himno melodija yra tokia pati, kaip ir Jungtinės Karalystės himno "Dieve, sergėk karalienę". Jungtinės Karalystės himnas yra seniausias pasaulyje. XIX a. viduryje, kuomet buvo sukurtas Lichtenšteino himnas, buvo įprasta himnų neturinčioms šalims savo himnus kurti jau esamų kitų šalių himnų pagrindu. XIX a. ir XX a. pradžioje tokią pačią "Dieve, sergėk karalienę" melodiją turėjo ir Šveicarijos bei Prūsijos (paskui ir Vokietijos) himnai.
 • Reinas yra upė, kurios aukštupyje, Alpių kalnuose, įsikūręs Lichtenšteinas.

Belgijos himnas

Brabantietė - La Brabançonne

Muzikos autorius: Fransua van Kampenho (François van Campenhout)
Žodžių autorius: Luji Aleksandras Dešė (Louis-Alexandre Dechet) – prancūziški, Viktoras Solemanas (Victor Ceulemans) – olandiški
Sukurtas: 1830 m., 1860 m. pakeisti žodžiai
Tapo himnu: 1860 m., 1912 m. nustatyta, kad tik oficialus tik ketvirtas posmas
Kalba: Olandų arba prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Belgijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Belgijos himnas

Belgijos olandiškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Numylėtoji Belgija, šventa žeme tėvų,
Savo sielas, stiprybes mes skiriame tau.
Priimki mūs širdis, mūs kraują iš gyslų,
Būk tikslu ir darbe, ir kovoj.
Klestėki, o žeme, vienybėj tvarioj,
Visad būk savimi ir laisva,
Teisingą šūkį nesibodėdama skelbki:
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Teisingą šūkį nesibodėdama skelbki:
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.

O dierbaar België, O heilig land der vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Belgijos prancūziškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Belgija, brangi motina,
Tau mūsų širdys, tau mūsų ginklai,
Tau mūsų kraujas, Tėvyne!
Visi prisiekiame: gyvuosi tu!
Gyvuosi amžinai didybės tu ir grožio apsupty
Ir tavo nepažeidžiamos vienybės
Nemirtingas šūkis bus:
Karalius, Teisė, Laisvė!
Nemirtingas šūkis bus:
Karalius, Teisė, Laisvė!
Karalius, Teisė, Laisvė!
Karalius, Teisė, Laisvė!

O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

Belgijos vokiškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O brangi žeme, O Belgijos krašte
Tau mūsų širdys, Tau mūsų rankos,
Tau mūsų kraujas, o Tėvyne!
Prisiekiam tau, o Tėvyne!
Laimingai žydėki grožy pilnam
Tapki tuo kuo laisvė tave būti išmokė
Ir visuomet tavo sūnūs dainuos:
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Ir visuomet tavo sūnūs dainuos:
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!

O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, o Heimaterde,
wir schwören's Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
zu der die Freiheit Dich erzog,
und fortan singen Deine Söhne:
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
und fortan singen Deine Söhne:
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Pastabos:

 • Pirmiau atsirado prancūziški himno žodžiai. Jie buvo nukreipti prieš Olandiją. 1860 m. šie antiolandiški žodžiai sušvelninti, o nuo 1912 m. oficialus tik paskutinis posmas.
 • Pirmasis dainos pavadinimas – “Briuselietė” (La Bruxelloise). Matyt jis sugalvotas pagal analogiją su vienu pirmųjų pasaulio himnų, kaimyninės Prancūzijos “Marseliete”. Vėliau pavadinimas pakeistas į “Brabantietė”, kad apimtų platesnį regioną (Brabantas – kraštas, kuriame yra ir Briuselis, o taip pat ir kiti svarbūs Belgijos miestai: Antverpenas, Liuvenas).
 • Šūkis “Karalius, Teisė, Laisvė” – akivaizdi aliuzija į prancūzų šūkį “Laisvė, Lygybė, Brolybė”.
 • Dažniausiai giedami prancūziškas (orginalus) ir olandiškas tekstai. Vokiškasis tekstas taip pat giedamas, nes po Pirmojo pasaulinio karo Belgija prisijungė dalį Vokietijos žemių, kur gyvena vokiečiai. Šiame tinklapyje paeiliui giedamos visos trys versijos: prancūziška, tada vokiška, tada olandiška. Žodžių reikšmės skirtingomis kalbomis artimos viena kitai kiek tik leidžia poreikis išlaikyti rimą ir ritmą.
Filed under: Belgija, Europa 4 Comments

Meno salos himnas

O žeme gimtoji - O Land of Our Birth

Muzikos autorius: Liaudies
Žodžių autorius: Viljamas Henris Gilas (William Henry Gill) – angliški, Džonas Knynas (John Kneen) – menietiški
Sukurtas: 1907 m. (angliški žodžiai)
Tapo himnu: 2003 m.
Kalba: Anglų, meniečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Meno salos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Meno salos himnas

Meno salos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O žeme gimtoji,
O brangakmeni Dievo pasaulio,
O sala tokia stipri ir teisinga;
It Barūlas tvirtas
Tavo Savivaldos sostas
Paverčia mus laisvais lyg tavasis saldus kalnų oras.

Kai Oris, tas danas,
Mene vadovavo
Sakyta, kad jis iš dangaus;
Nes išmintis dangiškoji
Jam duota buvo
Kad valdytų mus teisingai ir meiliai.

Kalbėjo tėvai
Kaip šventieji seniai
Čia skelbė Taikos evangeliją;
Kad nuodėmingi troškimai
Kaip netikri Balo laužai
Turi užgesti ir nelaimės galės pasibaigti.

Ė, sūnūs šio krašto,
Sunkume ir triūse
Ariantys ir žemę, ir jūrą,
Darbuokitės kol galite
Ir galvokite apie Žmogų
Kursai triūsė prie Galilėjos ežero.

Tūžmingos audros sumušusios
Tą silpną laivelį
Nurimo po švelnaus Jo įsakymo;
Nepaisant visų mūsų baimių
Išganytojas yra šalia
Ir gina mūsų brangią Tėvynę.

Tegul viesulai džiaugiasi
Ir balsą savo kelią -
Joks pavojus mūs namų neužgrius;
Mūs žali kalnai ir uolos
Supa kaimenes
Ir stabdo jūrą tarsi sienos.

Mūs salos taip palaimintos
Joks priešas netvirkins,
Mūs javų ir žuvų tik daugės;
Nuo mūšio ir kardo
Viešpatis gina
Ir karūnuoja mūs tautą taika.

Tad visi pasidžiaukim
Širdim, siela, balsu
Ir Viešpaties pažadu tikėkime -
Kad kiekvieną valandą
Kurią tikime jo galia
Joks blogis mūsų sielų neužplūs.

O land of our birth,
O gem of God's earth,
O Island so strong and so fair;
Built firm as Barrool,
Thy Throne of Home Rule
Makes us free as thy sweet mountain air.

When Orry, the Dane,
In Mannin did reign,
'Twas said he had come from above;
For wisdom from Heav'n
To him had been giv'n
To rule us with justice and love.

Our fathers have told
How Saints came of old,
Proclaiming the Gospel of Peace;
That sinful desires,
Like false Baal fires,
Must die ere our troubles can cease.

Ye sons of the soil,
In hardship and toil,
That plough both the land and the sea,
Take heart while you can
And think of the Man
Who toiled by the Lake Galilee.

When fierce tempests smote
That frail little boat,
They ceased at His gentle command;
Despite all our fear,
The Saviour In near
To safeguard our dear Fatherland.

Let storm-winds rejoice,
And lift up their voice,
No danger our homes can befall;
Our green hills and rocks
Encircle our flocks,
And keep out the sea like a wall.

Our Island, thus blest,
No foe can molest;
Our grain and our fish stall increase;
From battle and sword
Protecteth the Lord,
And crowneth our nation with peace.

Then let us rejoice
With heart, soul, and voice,
And in the Lord's promise confide;
That each single hour
We trust in His power
No evil our souls can betide.

Pastabos:

 • Oris, dar žinomas kaip Godredas Krovanas (Godred Crovan), gyvenęs XI a. po Kr., buvo regiono, į kurį įėjo Meno sala, valdovas. Kaip ir daugybė anuometinių britų salų valdovų, jis buvo kilęs iš danų vikingų (normanų).
 • Balas buvo senovės Artimųjų Rytų dievybė, į kurią tikėta Babilone, Asirijoje, Levante ir kitur.
 • Žmogus, kuris triūsė prie Galilėjos ežero yra Jėzus Kristus. Galilėjos ežeras yra Šventojoje Žemėje. Himne apgiedama istorija iš Evangelijų: Jėzus Kristus savo žodžiais sustabdė audrą, kuri būtų galėjusi nuskandinti jo ir apaštalų laivelį bei juos pražudyti. “Žmogus” himne rašoma iš didžiosios raidės, ir tai kartu yra žodžių žaismas: juk “Man” (salos pavadinimas) angliškai ir yra “Žmogus”.
 • Barūlas yra dviejų Meno kalvų pavadinimas. Šiaurinis Barūlas yra antra pagal aukštį salos kalva (561 metras),Pietinio Barūlo aukštis – 483 metrai.
 • Paprastai giedama angliška versija, kuri yra ir originali (vertimas į meniečių kalbą padarytas vėliau). Meniečių kalba yra mirusi – 1974 m. mirė paskutinis žmogus, kuriam ši kalba buvo gimtoji.
 • Meno sala yra Jungtinės Karalystės kolonija. Atvejais, susijusias su monarchais, giedamas Jungtinės Karalystės himnas.
Filed under: Europa, Meno sala No Comments

Nyderlandų (Olandijos) himnas

Vilhelmas iš Nasau - Wilhelmus van Nassouwe

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Philips van Marnix van Sint Aldegonde
Sukurtas: XVI a.
Tapo himnu: 1932 m.
Kalba: Olandų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nyderlandų himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nyderlandų himnas

Nyderlandų himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Vilhelmas iš Nasau
Esu aš, germaniško kraujo,
Ištikimas tėvynei
Liksiu iki mirties.
Oranžo princas
Esu aš, laisvas ir bebaimis.
Ispanijos karalių
Visados gerbiau.

Gyventi dievobaimingai
Visados bandžiau
Ir todėl buvau išvytas,
Paliktas be žemės ir žmonių.
Bet Dievas ves mane
Kaip gerą savo įrankį,
Kad aš grįžčiau
Į savas valdas.

Laikykitės, mano valdiniai,
Iš prigimties dori.
Dievas neapleis jūsų,
Net jei esate neviltyje.
Kas bando gyventi religingai
Turi melsti Dievo dieną naktį –
Kad duotų man stiprybės
Jums padėti.

Savo gyvybės ir sėkmės
Aš negailėjau jums.
Mano broliai iš aukštuomenės
Šitą jums irgi įrodė.
Dėdė Adolfas žuvo
Fryzijos mūšyje,
Jo siela amžinybėje
Laukia paskutinio teismo.

Kilnus ir gimęs aukštam luome
Imperatoriškos kilmės,
Pasirinktas Imperijos princu,
Kaip tikintis krikščionis,
Už garbingą Dievo žodį
Aš neabejodamas
Kaip bebaimis didvyris
Rizikavau savu krauju.

Mano skydas ir namai
Esi tu, o Dieve mano Viešpatie.
Tai Tu tas kuriuo pasitikėti noriu,
Nepalik manęs vėl –
Kad likčiau aš narsus
Visados tavo tarnas
Ir įveikčiau tironiją
Pervėrusią man širdį.

Nuo visų kas mane apsunkinę
Ir persekioja mane,
Mano Dieve, apgink
Savo ištikimą tarną.
Kad jie manęs nepasiruošusio nerastų
Su savo piktais kėslais,
Kad nesiplautų rankų
Mano nekaltu krauju.

Kaip Dovydui kurį privertė bėgti
Nuo Sauliaus, tirono,
Teko atsidusti man
Kaip ir daugeliui kilmingųjų kitų.
Bet Dievas jį prikėlė
Ir nuo nevilties išlaisvino
Ir davė karalystę jam
Puikią Izraelyje.

Po šio rūgštumo gausiu aš
Iš Dievo, mano Viešpaties, saldumą,
Nes jo taip ilgisi
Mano kilnusis protas.
Kad žūčiau aš
Karo lauke garbingai
Ir gaučiau amžiną šalį
Kaip ištikimas didvyris.

Niekas neverčia manęs labiau gailėtis
Savoj nelaimėje
Nei tie kuriuos regiu kaip stumia jie į badą
Geras žemes Karaliaus.
Nei tai, kad ispanai jus tvirkina,
O kilnūs Nyderlandai saldieji!
Kai pagalvoju apie tai
Kilnioji mano širdis krauju pasrūva.

Raitas tartum princas
Su savo armija
Apgautas tirono
Nesulaukiau mūšio.
Tie įsikasę žemėn Mastrichte
Išsigando jie mano galybės
Žmonės matė mano raitelius jojančius
Narsiai per laukus.

Jei tokia būtų buvus
Viešpaties valia tą sykį
Būčiau palaimingai išvadavęs
Jus nuo šios didžios audros.
Bet Viešpats ten viršuj
Kuris valdo viską
Tas kurį šlovinti visados turim
Taip nepanorėjo.

Krikščioniška nuotaika užplūdo
Mano princo širdį –
Tvirta pasiliko
Širdis nelaimėje.
Viešpačiui meldžiausi
Iš širdies gilumos,
Kad jis apgintų mano tikslą
Ir įrodytų nekaltumą.

Sudie, avelės mano vargšės,
Gilioj nevilty tūnančios,
Jūsų aviganis nemiegos
Net kai dabar jūs išvaikytos.
Atsigręžkite į Dievą
Ir priimkit gydantį jo žodį.
Gyvenkit kaip geri krikščionys
Ir viskas greitai pasibaigs.

Išpažįstu Dievui
Ir didžiai jėgai jo,
Kad niekados nebuvo taip,
Kad nekęsčiau aš karaliaus.
Ir tik Dievui Viešpačiui
Aukščiausiai didenybei
Paklusnus buvau
Teisingume.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een Prince van Oranjen
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanjen
Heb ik altijd geëerd

In Godes vrees te leven
Heb ik altijd betracht
Daarom ben ik verdreven
Om land om luid' gebracht
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument
Dat ik zal wederkeren
In mijnen regiment

Lijdt u mijn onderzaten
Die oprecht zijn van aard
God zal u niet verlaten
Al zijt gij nu bezwaard
Die vroom begeert te leven
Bidt God nacht ende dag
Dat hij mij kracht wil geven
Dat ik u helpen mag

Lijf en goed al te samen
Heb ik u niet verschoond
Mijn broeders hoog van namen
Hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag

Edel en hoog geboren
Van keizerlijken stam
Een vorst des rijks verkoren
Als een vroom Christenman
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd
Als een held zonder vrezen
Mijn edel bloed gewaagd

Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij o God mijn Heer
Op u zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t'aller stond
Die tirannie verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt

Van al die mij bezwaren
En mijn vervolgers zijn
Mijn God wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn
Dat zal mij niet verrassen
In haren bozen moed
Haar handen niet en wassen
In mijn onschuldig bloed

Als David moeste vluchten
Voor Saul den tiran
Zo heb ik moeten zuchten
Met menig edelman
Maar God heeft hem verheven
Verlost uit alder nood
Een koninkrijk gegeven
In Israël zeer groot

Na 't zuur zal ik ontvangen
Van God mijn Heer dat zoet
Daar na zo doet verlangen
Mijn vorstelijk gemoed:
Dat is dat ik mag sterven
Met eren in dat veld
Een eeuwig rijk verwerven
Als een getrouwe held

Niet doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoed
Dan dat men ziet verarmen
Des Konings landen goed
Dat u de Spanjaards krenken
O edel Neerland zoet
Als ik daar aan gedenke
Mijn edel hert dat bloedt

Als een Prins opgezeten
Met mijner heires kracht
Van den tiran vermeten
Heb ik den slag verwacht
Die bij Maastricht begraven
Bevreesde mijn geweld
Mijn ruiters zag men draven
Zeer moedig door dat veld

Zo het den wille des Heren
Op die tijd had geweest
Had ik geern willen keren
Van u dit zwaar tempeest
Maar de Heer van hier boven
Die alle ding regeert
Die men altijd moet loven
En heeft het niet begeerd

Zeer prinselijk was gedreven
Mijn prinselijk gemoed
Standvastig is gebleven
Mijn hert in tegenspoed
Den Heer heb ik gebeden
Van mijnes herten grond
Dat hij mijn zaak wil reden
Mijn onschuld doen bekend

Oorlof mijn arme schapen
Die zijt in groten nood
Uw herder zal niet slapen
Al zijt gij nu verstrooid!
Tot God wilt u begeven
Zijn heilzaam woord neemt aan
Als vrome Christen leven
't Zal hier naast zijn gedaan

Voor God wil ik belijden
En zijner groter macht
Dat ik tot genen tijden
Den Koning heb veracht
Dat dat ik God den Here
Der hoogster Majesteit
Heb moeten obediëren
In der gerechtigheid

Pastabos:

 • Nyderlandų himno muzika - seniausia tarp pasaulio himnų. Senesnius žodžius turi tik Japonijos himnas.
 • Nepaisant savo amžiaus šis kūrinys Nyderlandų himnu tapo tik 1932 m. (bet ir iki tol buvo populiarus). Nuo 1815 m. iki 1932 m. Nyderlandų himnu buvo giesmė "Kas olandiško kraujo" ("Wien Neêrlands Bloed").
 • Himną sudaro 15 posmų. Sudėjus kiekvieno posmo pirmos eilutės pirmas raides susidaro frazė, olandiškai reiškianti "Vilhelmas iš Nasau". Tai anuomet populiarus akrostichas, buvęs ir pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo Katekizmo įžangoje.
 • Kiekvieno himno posmo, esančio pirmojoje pusėje tema sutampa su analogiško himno posmo tema pabaigoje. T.y. 1 posmo tema sutampa su 15, 2 panaši į 14, 3 - į 13, 4 - į 12 ir taip toliau, o viskas "susilieja" ties 8 posmu.
 • Paprastai šiandien atliekami tik pirmasis ir šeštasis posmai, o paskui dar pakartojamas pirmasis.
 • Vilhelmas iš Nasau, kitaip Vilhelmas Tylusis arba Vilhelmas Oranžietis (1533 m. balandžio 24 - 1584 m. liepos 10) buvo olandų sukilimo prieš Ispaniją, anuomet valdžiusią Nydrlandus, vadas. Būtent po šio sukilimo prasidėjo 80 metų karas, po kurio Nyderlandai ir tapo nepriklausomais. Himne giedama, kad Vilhelmas iš Nasau nebuvo iš pradžių įtūžęs ant Ispanijos karaliaus, buvo jam lojalus, bet ispanų neteisybės privertė jį sukilti. Ispanai Vilhelmą iš Nasau paskelbė esant už įstatymo ribų, vėliau jis buvo nužudytas (taip ir nesulaukęs Nyderlandų laisvės).
 • 11 posme minima 1579 m. vykusi du su puse mėnesio trukusi Mastrichto apgultis, kai ispanai apgulė ir galiausiai užėmė šį miestą sulaukę momento, kai jo gynėjai užmigs.
 • Dėdė Adolfas yra Vilhelmo iš Nasau brolis Adolfas iš Nasau (1540 m. liepos 11 - 1568 m. gegužės 23), žuvęs mūšyje prieš ispanus.
 • Nasau buvo vokiška valstybė dabartinės Vokietijos teritorijoje, greta šiuolaikinio Frankfurto miesto.

Monako himnas

Monako maršas - A Marcia de Muneghu

Muzikos autorius: Charles Albrecht
Žodžių autorius: Louis Notari
Sukurtas: 1841 m.
Tapo himnu: 1867 m. (muzika), 1931 m. (žodžiai)
Kalba: Monakiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Monako himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Monako himnas

Monako himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Per amžius virš mūsų šalies
Ta pati vėliava vėjyje plazda,
Per amžius šios spalvos – raudona ir balta –
Yra simbolis mūsų laisvės;
Ir didelis, ir mažas jas gerbia visados.

Despoei tugiù, sciü d'u nostru paise
Se ride aù ventu, u meme pavayun
Despoei tugiù a curù russa e gianca
E stà r'emblèma d'a nostra libertà
Grandi e piciui, r'an tugiù respeta.

Pastabos:

 • Monake vienintelė oficiali kalba yra prancūzų. Tačiau vietiniams žmonėms gimtoji kalba yra monakiečių - panašesnė į italų, nei prancūzų. Būtent monakiečių kalba nuo 1931 m. ir yra parašyti Monako himno žodžiai (kurie, tiesa, atliekami retai).
Filed under: Europa, Monakas No Comments

Prancūzijos himnas

Marselietė - La Marseillaise

Muzikos autorius: Claude-Joseph Rouget de Lisle
Žodžių autorius: Claude-Joseph Rouget de Lisle
Sukurtas: 1792 m.
Tapo himnu: 1795 m., 1799 m. panaikintas, 1870 m. atkurtas
Kalba: Prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Prancūzijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Prancūzijos himnas

Prancūzijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Sukilkit, vaikai tėvynės,
Šlovės diena jau atėjo!
Prieš mus dabar tironija
Kruviną vėliavą kelia!
Kruviną vėliavą kelia!
Ar girdit kaip laukuose
Staugia tie baisūs kareiviai?
Jie ateina tarp mūsų
Kad perpjautų gerkles draugėms ir sūnums!

PRIEDAINIS:
Prie ginklų, piliečiai!
Į batalionus!
Pirmyn! Pirmyn!
Te užvirs kraujas!
Ir prakaitas raukšlėmis bėgs!

Ko nori šis būrys vergų,
Išdavikų ir karalių netikrų?
Kam šios grandinės žiaurios
Ir šitie pančiai ilgai ruošti?
Ir šitie pančiai ilgai ruošti?
Tai mums, prancūzai! Kaip baisu!
Ir ko mes galim imtis?!
Juk tai mus jie drįsta siekti
Sugrąžinti į nusenusią vergiją!

PRIEDAINIS

Ką?! Šios užsieniečių gaujos
Leis įstatymus mūsų teismuose!
Ką?! Šios samdinių falangos
Pjaus gerkels karžygių vaikams!
Pjaus gerkels karžygių vaikams!
Gerasis Dieve! Jei būsim surakintom rankom
Mūsų antakius jungas nulenktų,
O žiaurūs despotai taptų
Likimo valdovais!

PRIEDAINIS

Drebėkit, išdavikai ir tironai,
Gėda visų gerų žmonių,
Drebėkit! Jūsų tėvažudiški planai
Bus atlyginti teisingai!
Bus atlyginti teisingai!
Prieš jus - mes visi kareiviai
Ir jei kris mūsų jauni didvyriai
Prancūzija naujus greit pagimdys
Pasiruošusius stoti į kovą prieš jus!

PRIEDAINIS

Prancūzai, kaip kilniaširdžiai kariškiai
Susitvardykit ir smūgius sulaikykit!
Pasigailėkit šitų apgailėtinų aukų,
Kurios apgailestaudamos prieš mus sukyla.
Kurios apgailestaudamos prieš mus sukyla.
Bet ne tų kraugėrių tironų,
Ne Bouille‘io bendrininkų
Ir ne tų tigrų kurie be gailesčio
Mėsinėja savo motinų krūtines!

PRIEDAINIS

Šventoji meilė savo Tėvynei
Veda ir palaiko mūsų kerštingus ginklus!
Laisve, palaiminta laisve,
Stoki į kovą greta savo gynėjų!
Stoki į kovą greta savo gynėjų!
Te pergalė po mūsų vėliavom
Paskubina vyriškąją armiją!
Kad mirdami tavo priešai
Išvystų tavo triumfą ir mūsų šlovę!

PRIEDAINIS

Mes į apkasus įlįsim
Kai nebus jau vyresnių šalia;
Ten jų pelenus surasim
Ir jų dorybių ženklą.
Ir jų dorybių ženklą.
Nesididžiuojam, kad pergyvenom juos,
Bet pavydim jiems karstų
Ir apturėsim dar didingą garbę
Atkeršyti už juos arba atsigult greta!

PRIEDAINIS

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé!
L'étendard sanglant est levé!
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras
Egorger nos fils et nos compagnes!

PRIEDAINIS:
Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons! marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!

Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés?
Ces fers dès longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! quel outrage!
Quels transports il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!

PRIEDAINIS

Quoi ! ces cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Terrasseraient nos fiers guerriers!
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient!
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées!

PRIEDAINIS

Tremblez, tyrans et vous perfides,
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix!
Vont enfin recevoir leurs prix!
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre!

PRIEDAINIS

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups!
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous.
A regret s'armant contre nous.
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!

PRIEDAINIS

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs!
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents!
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

PRIEDAINIS

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus.
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Fransua Klodas Amo, Bouille markizas (1739 - 1800 m.) buvo Prancūzijos generolas, pasisakęs prieš revoliuciją. Todėl Marselietėje, kurią sukūrė revoliucionieriai, jis yra prilyginamas blogiui.
 • Tai yra vienas seniausių pasaulio himnų ir pirmasis maršo tipo himnas.
 • Dėl šio himno sąsajų su Didžiąja Prancūzijos Revoliucija jį itin mėgo XIX a. ir XX a. pradžios revoliucionieriai kitose šalyse, ketinę nuversti karalius, įtvirtinti socializmą. Dėl to Rusijoje jis caro laikais buvo net uždraustas.
 • Maršas vadinasi Marselietė nes prieš tapdamas himnu jis išpopuliarėjo kaip Marselio miesto nacionalinės gvardijos žygio daina.
 • Pagal analogiją vėliau Belgijos himnas pavadintas Brabantiete, Puerto Riko - Borinkeniete, Portugalijos - Portugale.
Filed under: Europa, Prancūzija 1 Comment

Jungtinės Karalystės himnas

Dieve, sergėk karalių (God Save the King)

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Nežinomas
Sukurtas: Nežinoma
Tapo himnu: 1745
Kalbos: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Jungtinės Karalystės himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):
Jungtinės Karalystės himnas

Jungtinės Karalystės himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve sergėk mūsų maloningą Karalių,
Tegyvuoja mūsų kilnus Karalius,
Dieve sergėk Karalių.
Padaryk jį laimėtoju,
Laimingu ir šlovingu,
Kad mus valdytų ilgai:
Dieve sergėk Karalių.

O Viešpatie, mūs Dieve, iškilk,
Išsklaidyk jo priešus,
Ir priversk juos žlugti;
Glumink jų politikus,
Žlugdyk jų suktus triukus,
Tavim mes grindžiame savo viltis,
Dieve sergėk mus visus.

Išrinktiniausias savo dovanas
Ant jo prašome išlieti,
Tevaldys jis ilgai.
Tegins jis mūs įstatymus,
Ir visad teiks mums priežastį
Dainuoti širdimi ir balsu,
Dieve, sergėk Karalių.

God save our gracious King,
Long live our noble King,
God save the King:
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the King.

O Lord, our God, arise,
Scatter his enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On him be pleased to pour;
Long may he reign:
May he defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the King

Pastabos:

 • Kai Jungtinę Karalystę valdo karalienė himno tekstas šiek tiek keičiamas: giedama "Dieve, sergėk karalienę".
 • Vartojamas ir kaip Anglijos himnas. Kitos Jungtinės Karalystės dalys (Škotija, Šiaurės Airija bei Velsas) turi ir savus himnus.
 • Tai yra bene pirmasis pasaulio himnas. Todėl melodija itin išpopuliarėjo, ją savo himnams vartoja ir Lichtenšteinas bei Norvegija (karališkajam himnui), o seniau - ir daugiau šalių.

Vokietijos himnas

Vokiečių daina arba Vokietijos daina (Lied der Deutschen arba Deutchlandlied)

Muzikos autorius: Jozefas Haidnas (Joseph Haydn)
Žodžių autorius: August Heinrich Hoffman von Fallersleben
Sukurtas: 1797 m. (muzika), 1841 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1922 m., 1945 m. panaikintas ir uždraustas, 1952 m. sugrąžintas Vakarų Vokietijoje (tik trečiasis posmas), 1989 m. visoje Vokietijoje (tik trečiasis posmas)
Kalba: Vokiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vokietijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):
Vokietijos himnas

Vokietijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą (dabar oficialus tik trečiasis posmas):

Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!
Kai ji, kad saugotų ir gintųsi
Broliškai kartu sustoja
Nuo Maso iki Nemuno,
Nuo Etšo iki Belto,
Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!
Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!

Vokietės moterys, vokiečių ištikimybė
Vokiškas vynas ir vokiška daina
Išlaikys, per visą žemę
Savo senąją gražią melodiją
Ir įkvėps mus kilniems tikslams
Per visą gyvenimą.
Vokietės moterys, vokiečių dorybės
Vokiškas vynas ir vokiška daina!
Vokietės moterys, vokiečių dorybės
Vokiškas vynas ir vokiška daina! 

Vienybė, laisvė ir teisybė
Vokiečių tėvynei
Tik jų mes sieksime
Broliškai – širdim ir rankom!
Vienybė, laisvė ir teisybė
Yra laimės pažadas
Žydėk šiame sėkmės palaiminime
Žydėk, mano Vokiečių tėvyne!
Žydėk šiame sėkmės palaiminime
Žydėk, mano Vokiečių tėvyne!

Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
 Deutschland, Deutschland über alles,
  Über alles in der Welt!
Deutschland, Deutschland über alles,
  Über alles in der Welt!

 Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Und zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
  Deutscher Wein und deutscher Sang!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
  Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand;
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
  Blühe, deutsches Vaterland.
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
  Blühe, deutsches Vaterland.

Pastabos:

 • Priešingai dažnai nuomonei, frazė "Vokietija aukščiau visko" nėra nacistinė. Ji sukurta daug anksčiau, kai Vokietija dar nebuvo suvienyta. Tada ji reiškė, kad Vokietijos interesai turi būti aukščiau vokiečių valstybėlių interesus. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo frazė tapo prieštaringa ir Vokietiją nukariavę sąjungininkai himną uždraudė. Jį sugrąžinus posmai su šia fraze išimti iš oficialaus teksto.
 • "Nuo Maso iki Nemuno, nuo Etšo iki Belto" įvardija vokiečių tautos tankiai gyvenamų teritorijų ribas himno kūrimo metu. Iki Antrojo pasaulinio karo panašios buvo ir Vokietijos išorinės sienos, tačiau po Vokietijos pralaimėjimo daug žemių rytuose užėmė Sovietų Sąjunga ir visus vokiečius iš ten ištrėmė ar išžudė. Šiandien šie kraštai priklauso Rusijai ir Lenkijai. Dabar posmas, įvardijantis senąsias Vokietijos ribas, irgi nėra oficiali himno dalis.
 • Nacių valdymo periodu (1933-1945 m.) Vokietija faktiškai turėjo du himnus - be šio dar ir kur kas labiau ideologizuotą "Horsto Veselio dainą" (H. Veselis - dainos autorius, komunistų nužudytas nacis). Oficialiomis progomis būdavo atliekami abu himnai.

Airijos himnas

Kareivio daina - A Soldier's song - Amhrán na bhFiann

Muzikos autorius: Padar Kearney
Žodžių autorius: Padar Kearney
Sukurtas: 1907 m.
Tapo himnu: 1926 m.
Kalbos: Anglų arba airių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Airijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais, anglų kalba):
Airijos himnas

Airijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dainuosim dainą, kareivio dainą,
Su linksmu įkvepiančiu priedainiu.
Kai spiesimės aplinkui laužų liepsną
Žvaigždėti dangus bus virš mūsų.
Nekantrūs prieš ateinančią kovą,
Belaukdami ryto šviesos
Čia nakties tyloje
Dainuosime kareivio dainą.

PRIEDAINIS:
Esam kariai,
Kurių gyvybės Airijai pašvęstos –
Kai kurie mūsų
Iš žemės už bangų.
Prisiekę būt laisvi –
Jau niekad mūsų žemė senoji
Neglaus tironų ar vergų.
Šią naktį į pavojaus duobę lipsim.
Erin vardu, ateik sėkme ar varge.
Patrankos riaumos, šautuvai šaudys,
O mes dainuosim kareivio dainą 

Žaliame slėnyje ir aukštose uolose
Mūsų tėvai prieš mus kovojo
Ir užkariaudavo po ta pačia sena vėliava,
Kuri didingai virš mūsų plazda.
Mes – vaikai kareivių rasės
Niekad gėdos nepatyrusios
Ir kai mes žengsim priešo pasitikti
Dainuosime kareivio dainą.

PRIEDAINIS 

Galijos sūnūs! Peilo vyrai!
Diena ilgai laukta jau aušta.
Suspaustos gretos Inisfailo
Privers Tironą drebėti.
Laužų liepsnos silpnai dega –
Matot ten rytuos sidabrinę šviesą
Tenai laukiame jau sakso priešo
Tad dainuokime kareivio dainą

PRIEDAINIS

We'll sing a song, a soldier's song
With cheering rousing chorus
As round our blazing fires we throng
The starry heavens o'er us
Impatient for the coming fight
And as we wait the morning's light
Here in the silence of the night
We'll chant a soldier's song

PRIEDAINIS:
Soldiers are we
whose lives are pledged to Ireland
Some have come
from a land beyond the wave
Sworn to be free
No more our ancient sire land
Shall shelter the despot or the slave
Tonight we man the gap of danger
In Erin's cause, come woe or weal
'Mid cannons' roar and rifles peal
We'll chant a soldier's song

In valley green, on towering crag
Our fathers fought before us
And conquered 'neath the same old flag
That's proudly floating o'er us
We're children of a fighting race
That never yet has known disgrace
And as we march, the foe to face
We'll chant a soldier's song

PRIEDAINIS

Sons of the Gael! Men of the Pale!
The long watched day is breaking
The serried ranks of Inisfail
Shall set the Tyrant quaking
Our camp fires now are burning low
See in the east a silv'ry glow
Out yonder waits the Saxon foe
So chant a soldier's song

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Erin - tradicinė Airijos personifikacija.
 • Galija - kultūrinis regionas kuriam priklauso airiai, škotai.
 • Peilas - žemės aplink Dubliną. Tai - Airijos dalis, kurią anglai kolonizavo anksčiausiai.
 • Saksai - gentis, iš kurios kilo anglai (tradiciniai airių priešai). 1907 m. kai sukurtas šis himnas Airiją dar valdė anglai.
 • Inisfailas - poetiškas Airijos pavadinimas.
Filed under: Airija, Europa No Comments