Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Čekijos himnas

Kur namai mano? - Kde domov můj?

Muzikos autorius: Frantisekas Janas Škroupas
Žodžių autorius: Josefas Kajetanas Tylas
Sukurtas: 1834 m.
Tapo himnu: 1918 m. (Čekoslovakijos himno pirmuoju posmu), 1993 m. (Čekijos himnu)
Kalba: Čekų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Čekijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Čekijos himnas

Čekijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Kur namai mano, kur namai mano?
Vanduo riaumoja virš pievų,
Pušys šnabžda virš uolų,
Sode žiedai spindi,
Rojus žemėje džiugina akis!
Tai nuostabi žemė,
Čekų žemė, namai mano,
Čekų žemė, namai mano!

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

Pastabos:

  • Nuo 1918 m. iki 1993 m. šitas himnas sudarė pirmąjį Čekoslovakijos himno posmą. Priešingai daugeliui Rytų Europos himnų įsigalėjus komunistams šis nebuvo pakeistas ar uždraustas. Antrasis Čekoslovakijos himno posmas buvo slovakiškas. Dabar tai - Slovakijos himnas.
  • Himnas yra ištrauka iš operos "Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka".

Comments (1) Trackbacks (0)
  1. Bjaurybe fui venti vercia


Leave a comment

No trackbacks yet.