Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Unikaliausi pasaulio himnai ir himnų rekordai

Straipsnio autorius ©Augustinas Žemaitis

Himnai - rekordininkai

Trumpiausias pasaulio himnas - Japonijos himnas, kuris susideda iš vos 5 eilučių.

Ilgiausią pasaulio himną pasakyti sunkiau, nes dažnas atvejis, kada paprastai giedami ne visi posmai, arba ne visi posmai oficialūs, arba nors posmų daugiau, kiekvieno posmo melodija ta pati. Pagal nesikartojančios muzikos ilgumą, ilgiausias yra Urugvajaus himnas - nuo 4,5 iki 6 min. Tačiau jei skaičiuoti ir besikartojančios muzikos posmus, tai Graikijos/Kipro himnu patvirtintas kūrinys turi net 156 posmus - kita vertus, tik pirmi 2 posmai laikomi himnu. Ilgesnių himnų atveju, net jei oficialūs yra ir daugiau posmų, vis tiek paprastai atliekamas tik vienas jų.

Seniausi pasaulyje himno žodžiai - Japonijos himno, kuriems virš 1000 metų.

Seniausia pasaulyje himno muzika - Nyderlandų himno - XVI a. (kurio žodžiai - antrieji pagal senumą).

Pirmasis kūrinys oficialiai tapęs himnu - Jungtinės Karalystės, 1745 m. arba (pirmasis oficialiai patvirtintas valstybės himnu) Prancūzijos 1795 m.

Himnai, neturintys analogų pasaulyje

*Afganistano faktinis himnas atliekamas tik be muzikos (a capella), nes pagal griežtą islamo interpretaciją, kurios laikosi Talibano režimas, muzikos instrumentai draudžiami.

*Andoros himnas parašytas pirmuoju asmeniu, tarsi dainuotų pati valstybė: "Galingas Karolis Didysis, mano Tėvas, / Nuo arabų išvadavo / Ir iš dangaus gyvenimą man davė(...)".

*Australijos himnas išrinktas referendumu.

*Austrijos himnas 2012 m. pakeistas "politkorekciniais" motyvais: tekstas "Esi namai didžių sūnų" ("Heimat bist du großer Söhne") pakeistas į "Namai didžių dukrų ir sūnų", o tekstas "broliškais balsais" pakeistas į "džiaugsmingais balsais".

*Danija, Švedija, Norvegija, Naujoji Zelandija turi po du himnus: valstybinį ir karališkąjį.

*Estijos ir Suomijos himnų melodija sutampa. Tad nors Estiją okupavusi Sovietų Sąjunga Estijos himną uždraudė, estai vis tiek galėdavo klausytis "savo himno" melodijos per Suomijos radiją.

*Filipinų himno melodija liko ta pati, bet tekstas pakeistas net 5 kartus 3 skirtingomis kalbomis (ispanų Ispanijos kolonijos laikais, anglų JAV kolonijos laikais, tagalogų nepriklausomybės laikais).

*Graikija ir Kipras turi vieną ir tą patį himną (kadangi abiejose šalys gyvena graikai ir kalba graikiškai, himne apgiedami graikai). Analogiškai, nuo Kipro atskilęs Šiaurės Kipras, gyvenamas turkų, turi vieną ir tą patį himną, kaip Turkija.

*Indijos ir Bangladešo himnus sukūrė tas pats autorius - Rabindranatas Tagorė.

*Kongo Demokratinės Respublikos himnas oficialiai turi ir choro, ir solo partijas. Kitus himnus galima atlikti tiek solo, tiek choru.

*Nigerijoje po himno dar sakoma nacionalinė priesaika: "Pasižadu Nigerijai, savo šaliai, būti ištikimas, lojalus ir sąžiningas, visomis savo išgalėmis ją ginti, sergėti jos vienybę, palaikyti jos garbę ir šlovę. Tepadeda man Dievas".

*Nyderlandų himne iš 15 posmų pirmųjų raidžių susidaro akrostichas "Vilhelmas iš Nasau". Tai - ir himno pavadinimas, ir pagrindinis herojus.

*Jungtinės Karalystės himnas kas kelias kartas pasikeičia "automatiškai": kai valdo karalius, jis vadinasi "Dieve, sergėk Karalių", o kai karalienė - "Dieve, sergėk Karalienę", atitinkamai keičiasi ir himno tekstas.

*Lenkijos himne šlovinamas užsienio valstybės vadovas - Napoleonas Bonapartas ("Mums parodė Bonapartas / Kelią pergalėn.")

*Lichtenšteino himno melodija tokia pati, kaip Jungtinės Karalystės, nes, kai jis sukurtas, JK himnas buvo savotiškas himnų etalonas.

*Pietų Afrikos Respublikos himno skirtingos eilutės privalomai giedamos penkiom skirtingom kalbom. Be to, šis himnas susideda iš dviejų skirtingų kūrinių. Pirmasis kūrinys "Dieve, laimink Afriką" - juodaodžių ir giedamas zulų, kosų bei sotų kalbomis, o antrasis "Pietų Afrikos šauksmas" siejamas su baltaodžiais ir giedamas būrų ir anglų kalbomis.

*Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos himnai turi vienodą pavadinimą, nors tai skirtingi kūriniai.

*Rusijos / Sovietų Sąjungos himnas turėjo tris tekstus: Stalino, Brežnevo ir Putino laikų. Visus juos parašė tas pats autorius Michalkovas, nors seniausių ir naujausių žodžių sukūrimo datas skiria 57 metai.

*Taivano himnas uždraustas Kinijos Liaudies Respublikoje ir, dėl Kinijos spaudimo, Taivanas jo negali naudoti tarptautinių renginių metu (pvz. olimpiadų), ten naudoja kitą giesmę.

*Suomijos himnas visų pirma sukurtas švediškai (tai buvo elito kalba Suomijoje), o tik paskui išverstas į suomių kalbą. Abu variantai oficialūs.

*Slovėnijos himnas šlovina ne Slovėniją, bet visas pasaulio tautas: "Tegyvuoja visos tautos / Laukiančios šviesios dienos, / Kuomet pakilusi ryškioji saulė / Karų ir kančių vėjus išsklaidys". Be to, šis himnas iš tikrųjų yra užstalės daina, o jo tekstas parašytas taip, kad, jį užrašius su centrine lygiuote, kiekvienas posmas savo forma primintų vyno taurę.

*Tailande himnas kiekvieną dieną 8:00 ir 18:00 himnas grojamas visur - stotyse, parkuose per garsiakalbius. Žmonės turėtų sustoti vietose ir pagerbti himną, daug vietinių taip ir daro.