Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kongo Demokratinės Respublikos himnas

Pakilkim kongiečiai - Debout Congolaise

Muzikos autorius: Simonas-Pjeras Boka Di Mpasi Londis (Simon-Pierre Boka Di Mpasi Londi)
Žodžių autorius: Džozefas Lumumba (Joseph Lumumba)
Sukurtas: 1960 m.
Tapo himnu: 1960 m., 1971 m. panaikintas, 1997 m. sugrąžintas
Kalba: Prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kongo Demokratinės Respublikos himno (pilnas visų posmų įrašas, a capella - tik žodžiai):

Kongo himnas

Kongo Demokratinės Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

CHORAS:
Pakilkim, kongiečiai,
Likimo suvienyti,
Suvienyti kovos už nepriklausomybę,
Iškeltas laikykim galvas, taip ilgai nulenktas,
Ir dabar visados ženkim tvirtai pirmyn į taiką.
O, atkaklūs žmonės, sunkiu darbu pastatysim
Taikią šalį nuostabesnę nei kada anksčiau.

SOLO:
Piliečiai, sugiedokim šventą solidarumo giesmę
Išdidžiai pagerbkime auksinį tavo suvereniteto herbą, Konge.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Palaiminta dovana (Kongas) mūsų protėvių (Kongas),
O šalie (Konge) kurią mylime (Konge),
Apgyvendinsim tavo žemes ir aprūpinsim tave didybe.
(Birželio trisdešimtoji) O, švelni saule (birželio trisdešimtoji) birželio trisdešimtosios
(Šventoji diena) Būk liudininku (šventoji diena) nemirtingos laisvės priesaikos
Kurią perduodame amžiams savo vaikams.

CHORAS:
Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l’effort pour l’indépendance,
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, dans la paix,
O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant, dans la paix.

SOLO:
Citoyens, entonnez l’hymne sacré de votre solidarité,
Fièrement, saluez l’emblème d’or de votre souveraineté, Congo.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Don béni, (Congo) des aïeux (Congo),
O pays (Congo) bien aimé (Congo),
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
(Trente juin) O doux soleil (trente juin) du trente juin,
(Jour sacré) Sois le témoin (jour sacré) de l’immortel serment de liberté
Que nous léguons à notre postérité pour toujours.

Pastabos:

 • Vienintelis pasaulio himnas, kuriame oficialiai yra atskiros solo ir choro partijos. Paprastai tokie dalykai nenurodomi, kad visa "tikrą" himną galėtų atlikti bet koks skaičius žmonių.
 • 1971-1997 m. himnas buvo pakeistas į "Zairietę" (parašytą tų pačių autorių), nes tada ir Kongo DR pavadinimas buvo pakeistas į Zairą. Tai buvo dalis diktatoriaus Mobutu Sese-Seko vykdytos "afrikietinimo" politikos, kurios metu pakeisti ir seniau prancūziškais buvę miestų pavadinimai, europietiški vietinių gyventojų vardai. Nors miestams senieji pavadinimai negrąžinti, dalis tos politikos po Mobutu Sese-Seko valdymo pabaigos panaikinta: Zairas vėl vadinasi Kongu, sugrąžinti senieji valstybės simboliai, tad ir himnas.
 • Likimo suvienyti - turima omenyje, kad Kongas, kaip ir beveik visos Afrikos valstybės, yra daugiatautis, o tokios jo sienos yra todėl, kad taip nustatė kolonistai (šiuo atveju - belgai).
 • Birželio trisdešimtoji - Kongo nepriklausomybės diena (1960 m. nuo Belgijos).

Nigerijos himnas

Pakilkite, tautiečiai, Nigerijos šauksmui pakluskite - Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey

Muzikos autorius: Benediktas Elidė Odiasė (Benedict Elide Odiase) ir Nigerijos policijos orkestras
Žodžių autorius: John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui, P. O. Aderibigbe
Sukurtas: 1978 m.
Tapo himnu: 1978 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nigerijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Nigerijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pakilkite, tautiečiai,
Nigerijos šauksmui pakluskite,
Šauksmui tarnauti Tėvynei
Su meile, stiprybe, tikėjimu.
Darbas praeities didvyrių
Niekad nebus buvęs bergždžias,
Darbas tarnauti su širdimi ir galia
Vienai nacijai, apjungtai laisve, taika ir vienybe.

O kūrinijos Dieve,
Nurodyk mums kilnų tikslą;
Vesk mūsų vadus kryptim teisinga:
Padėk mūsų jaunimui suprasti tiesą,
Augti meilėje ir sąžinėje
Ir gyventi teisingai bei tiesiai,
Pakilt į beprotišką aukštį,
Pastatyti naciją kur taika ir teisingumas klestės.

Arise, O compatriots,
Nigeria's call obey
To serve our Fatherland
With love and strength and faith.
The labour of our heroes past
Shall never be in vain,
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and unity.

O God of creation,
Direct our noble cause;
Guide our Leaders right:
Help our Youth the truth to know,
In love and honesty to grow,
And living just and true,
Great lofty heights attain,
To build a nation where peace and justice shall reign.

Pastabos:

 • Nigerijos himnas sukurtas specialaus konkurso metu. Tačiau užuot išrinkus vieną eilėraštį himno tekstui buvo išrinkti penki. Jie apjungti į vieną kūrinį, o jam sukurta muzika. Iki tol Nigerijos himnas buvo “Šloviname tave, Nigerija” (Nigeria We Hail Thee).
 • Nigerija taip pat turi ir nacionalinę priesaiką, dažnai sakomą po himno. Priesaikos tekstas: Pasižadu Nigerijai, savo šaliai, būti ištikimas, lojalus ir sąžiningas, visomis savo išgalėmis ją ginti, sergėti jos vienybę, palaikyti jos garbę ir šlovę. Tepadeda man Dievas.

Etiopijos himnas

Pirmyn, brangi motina Etiopija - ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ

Muzikos autorius: Solomonas Lulu
Žodžių autorius: Derejė Melakus Mengeša
Sukurtas: ?
Tapo himnu: 1992 m.
Kalba: Amharų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Etiopijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Etiopijos himnas

Etiopijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pagarba pilietybei stipri mūsų Etiopijoj,
Nacionalinė didybė štai nuo krašto ligi krašto spindi.
Vardan taikos, teisingumo ir tautų laisvės,
Lygybėje ir meilėje vieningi stovim.
Ant tvirto pagrindo mes - neniekiname žmoniškumo;
Esame tautos, gyvenančios darbu.
Nuostabi tradicijų scena, didingo paveldo valdovė,
Motina natūralių dorybių, motina kilnių žmonių.
Ginsime tave - tai mūsų pareiga.
Mūs Etiopija, gyvuoki! Ir leisk didžiuotis tavimi!

የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ
ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከዳር በርቶ
ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነፃነት
በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት
መሰረተ ፅኑ ሰብዕናን ያልሻርን
ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን
ድንቅ የባህል መድረክ ያኩሪ ቅርስ ባለቤት
የተፈጥሮ ፀጋ የጀግና ህዝብ እናት
እንጠብቅሻለን አለብን አደራ
ኢትዮጵያችን ኑሪ እኛም ባንቺ እንኩራ።

Filed under: Afrika, Etiopija No Comments

Ruandos himnas

Ruanda nuostabi - Rwanda nziza

Muzikos autorius: Žanas-Boskas Hašakaimana (Jean-Bosco Hashakaimana)
Žodžių autorius: Faustinas Murigo (Faustin Murigo)
Tapo himnu: 2001 m.
Kalba: Ruandiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Ruandos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Ruandos himnas

Ruandos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Ruanda, nuostabi, brangi šalie,
Išpuošta kalnais, vulkanais, ežerais,
Tėvyne, tebūsim sklidini mes džiaugsmo.
Visi tavo vaikai ruandiečiai,
Dainuokim tavo žibesį ir skelbkime tiesas,
Tu, mūsų motiniškoji krūtine,
Būsi gerbiama per amžius, klestinti ir liaupsėm užklota.

Neįkainojamas paveldas, Dievo saugomas tavy,
Pripildė mus brangiausiųjų gėrių.
Vieninga kultūra mus iš kitų išskiria,
Viena kalba mus vienija,
Tam, kad mūsų protas, sąmonė ir jėgos
Pripildytų tave turtų įvairių
Nepaliaujamai vis atsinaujinančiam progresui.

Mūsų narsūs protėviai
Aukojo savo kūnus ir sielas
Kad paverstų tave didžia šalim.
Tu įveikei imperialistinį kolonijinį jungą,
Nuniokojusį visą Afriką,
Ir džiaugiesi savo suverenia nepriklausomybe,
Kurią gavai ir kurią nuolat ginsime.

Išlaikyki šią povyzą, mylima Ruanda,
Stovėdami pasišvenčiame tau,
Kad taika klestėtų visoje šaly,
Kad nuo visų kliūčių taptumei laisva,
Kad tavo pasišventimas pažangą atvestų,
Kad draugiškai sutartum su visom tautom
Ir pagaliau tavo didybė pagarbos būtų verta.

Rwanda nziza gihugu cyacu
Wuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga
Ngobyi iduhetse gahorane ishya.
Rekatukurate tukuvuge ibigwi
Wowe utubumbiye hamwe twese
Abanyarwanda uko watubyaye
Berwa, sugira, singizwa iteka.

Horana Imana murage mwiza
Ibyo tugukesha ntibishyikirwa:
Umuco dusangiye uraturanga
Ururimi rwacu rukaduhuza
Ubwenge, umutima, amaboko yacu
Nibigukungahaze bikwiye
Nuko utere imbere ubutitsa.

Abakurambere b'intwari
Bitanze batizigama
Baraguhanga uvamo ubukombe
Utsinda ubukoroni na mpatsebihugu
Byayogoje Afurika yose
None uraganje mu bwigenge
Tubikomeyeho uko turi twese.

Komeza imihigo rwanda dukunda
Duhagurukiye kukwitangira
Ngo amahoro asabe mu bagutuye
Wishyire wizane muri byose
Urangwe n'ishyaka, utere imbere
Uhamye umubano n'amahanga yose
Maze ijabo ryawe riguhe ijambo.

Pastabos:

 • 2001 m. Ruanda pakeitė himną ir kitus simbolius simboliškai atsiribodama nuo kruvinos praeities (ypač 1994 m. Ruandos genocido, kuomet išžudyta iki milijono žmonių, daugiausiai tutsių tautybės: žuvo beveik kas dešimtas ruandientis).
 • Imperialistinis kolonializmas - epocha, kai Afrika buvo kolonizuota Europos valstybių. Ruanda iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Vokietijos, po jo – Belgijos kolonija. Tapo nepriklausoma 1962 m.

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudanui valio! - South Sudan Oyee!

Muzikos autorius: Midas Samiuelis (Mido Samuel)
Žodžių autorius: 49 poetų kolektyvas
Sukurtas: 2011 m.
Tapo himnu: 2011 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Sudano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Dieve,
Garbinam ir šlovinam tave
Už tavo palaimą Pietų Sudanui,
Didžios gausos žemei,
Palaikyki mus vieningus taikoj ir harmonijoj.

O tėvyne,
Pakylame ir keliame vėliavą su kelrode žvaigže
Ir džiaugsmingai dainuojame laisvės dainas,
Nes teisingumas, laisvė ir klestėjimas
Per amžius jau gyvuos.

O didūs patriotai,
Atsistokime tylėdami ir pagarbiai,
Atiduodami pagarbą mūsų kankiniams, kurių kraujas
Sucementavo mūsų tautos pamatus;
Prisiekiame ginti savo tautą.

O Dieve, laiminki Pietų Sudaną.

Oh God
We praise and glorify you
For your grace on South Sudan,
Land of great abundance
Uphold us united in peace and harmony.

Oh motherland
We rise raising flag with the guiding star
And sing songs of freedom with joy,
For justice, liberty and prosperity
Shall forever more reign.

Oh great patriots
Let us stand up in silence and respect,
Saluting our martyrs whose blood
Cemented our national foundation,
We vow to protect our nation

Oh God bless South Sudan.

Pastabos:

 • Pietų Sudanas referendume už nepriklausomybę pasisakė 2011 m. sausį, o pati nepriklausomybė - 2011 m. liepą.
 • Himnas išrinktas specialiame konkurse dar prieš nepriklausomybės referendumą. Tačiau 2011 m. kovą tekstas pakoreguotas, sutrumpintas. Dingo tekstas apie „Pasaulio civilizacijos šaltinį“ biblinę Kušo žemę, buvusią maždaug šiose teritorijose, bei Edeną (dabar apgiedamas tik oficialus šalies pavadinimas „Pietų Sudanas“), nebeminima juodųjų rasė bei gamtiniai šalies objektai (Nilas, miškai, kalnai...).

Pietų Afrikos Respublikos himnas

Pietų Afrikos nacionalinis himnas - National Anthem of South Africa

Muzikos autorius: Enoch Sontonga (pirmieji du posmai), Marthinus Lourens de Villiers
(trečiasis ir ketvirtasis posmai)
Žodžių autorius: Enoch Sontonga (pirmieji du posmai), Cornelius Jacob Langenhoven (trečiasis ir ketvirtasis posmai)
Sukurtas: 1997 m. (apjungiant dvi senesnes dainas)
Tapo himnu: 1997 m.
Kalbos: Kosų, zulusų, sotų, būrų (afrikanų), anglų (skirtingos eilutės giedamos skirtingomis kalbomis)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Afrikos Respublikos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Afrikos Respublikos himnas

Pietų Afrikos Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, laimink Afriką,
Iškelk aukštai jos šlovę,
Išgirsk mūsų maldas,
Laimink mus, Afrikos vaikus.

Dieve ginki mūsų šalį,
Baiki visus karus, kančias,
Ginki mus, ginki mūs šalį,
Mūsų tautą Pietų Afriką - Pietų Afriką.

Iš dangaus mūsų žydrynių,
Ir iš jūrų gilumos,
Viršum amžinų kalnynų,
Aidu grįžta nuo uolos,

Skamba šauksmas susirinkti,
Ir vieningiems stovėti,
Gyvenkime ir kovokime dėl laisvės,
Pietų Afrikoje, mūsų žemėje.

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Pastabos:

 • Šis himnas susideda iš dviejų dalių. "Dieve, laimink Afriką" (pirmieji du posmai) yra populiari juodaodžių afrikiečių giesmė, vartota kaip himnas ir Zambijoje, Tanzanijoje, bantustanuose. "Pietų Afrikos šauksmas" (trečiasis ir ketvirtasis posmai) buvo Pietų Afrikos Respublikos himnas apartheido laikais (iki 1994 m.), kuomet įtakingiausi buvo baltieji. 1994 m. - 1997 m. PAR turėjo du oficialius himnus (abi giesmės, sudarančios šiandieninį himną, buvo oficialios).
 • Skirtingos himno dalys ir giedamos skirtingomis kalbomis. Pirmos dalies skirtingos eilutės giedamos zulų, kosų bei sotų kalbomis. Antrosios dalies posmai giedami būrų ir anglų kalbomis. Yra daugiau himnų, kurie gali būti giedami keliomis kalbomis pasirinktinai, tačiau PAR himnas pasaulyje vienintelis, kurį kiekvieną kartą privalu giedoti skirtingomis kalbomis.