Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Puerto Riko himnas

Borinkenietė - La Borinqueña

Muzikos autorius: Félix Astol Artés
Žodžių autorius: Manuel Fernández Juncos
Sukurtas: 1867 m. (muzika), 1903 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1952 m. (tik muzika), 1977 m. (žodžiai)
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Puerto Riko himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Puerto Riko himnas

Puerto Riko himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Borinkeno žemė,
Kurioj gimiau,
Yra gėlynas
Magiško puikumo.

Visados giedras dangus
Yra jos baldakimas
Ir bangos lopšines dainuoja
Jai prie kojų.

Priplaukęs šituos paplūdimius Kolumbas
Kupinas nuostabos sušuko:
"O! O! O! Tai yra mieloji žemė
Kurios ieškau".

Borinkenas - duktė
Duktė jūros ir saulės.
Jūros ir saulės,
Jūros ir saulės,
Jūros ir saulės,
Jūros ir saulės.

La tierra de Borinquen
donde he nacido yo
es un jardín florido
de mágico primor.

Un cielo siempre nítido
le sirve de dosel
y dan arrullos plácidos
las olas a sus pies.

Cuando a sus playas llegó Colón
exclamó lleno de admiración,
"¡Oh! Esta es la linda tierra
que busco yo".

Es Borinquen, la hija,
la hija del mar y el sol
del mar y el sol,
del mar y el sol
del mar y el sol,
del mar y el sol.

Pastabos:

  • Borinkenu Puerto Riko gyventojai kartais vadina Puerto Riką. Taip ši sala vadinama indėnų tainų kalboje (jie iki europiečių bei afrikiečių įsitvirtinimo gyveno Karibuose).
  • Kristupas Kolumbas (1451 - 1506 m.) buvo žymus Europos keliautojas. Jis atrado Ameriką ieškodamas galimybės nuplaukti į Indiją aplink pasaulį. Mirė nežinodamas, kad jo aplankytos Karibų salos buvo naujo žemyno dalis, o ne jo ieškotoji Indija.
  • Daina turi daug skirtingų žodžių. 1867 m. tai buvo šokis ir turėjo romantišką tekstą. 1868 m. buvo sukurti karingi žodžiai. Dabartinis tekstas sukurtas 1903 m.

Kubos himnas

Bajamietė - La Bayamesa

Muzikos autorius: Pedras Figeredas (Pedro Figueredo), Antonijus Rodrigezas-Fereras (Antonio Rodriguez-Ferrer)
Žodžių autorius: Pedras Figeredas (Pedro Figueredo)
Sukurtas: 1868 m.
Tapo himnu: 1940 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kubos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kubos himnas

Kubos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Į mūšį, pirmyn, bajamiečiai,
Nes Tėvynė didžiuodamasi stebi;
Nebijote šlovingos mirties,
Nes mirti vardan Tėvynės – tai yra gyventi.

O gyventi grandinėm surakintam
Tai – gyventi negarbiai ir gėdingai.
Išgirskite trimito šauksmą;
Ir ženkit, drąsuoliai, į mūšį!
O gyventi grandinėm surakintam
Tai – gyventi negarbiai ir niekingai.
Išgirskite trimito šauksmą;
Ir ženkit, drąsuoliai, į mūšį!

Al combate, corred, bayameses,
Que la Patria os contempla orgullosa;
No temáis una muerte gloriosa,
Que morir por la Patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir
en afrenta y oprobio sumido;
Del clarín escuchad el sonido;
¡A las armas, valientes, corred!
En cadenas vivir, es vivir
En afrenta y oprobio sumido;
Del clarín escuchad el sonido;
¡A las armas, valientes, corred!

Pastabos:

  • Bajamas yra Kubos miestas. Per dešimties metų karą (1868 - 1878 m.), kurio metu Kuba nesėkmingai siekė nepriklausomybės nuo Ispanijos, prie šio miesto vyko vienas atkakliausių mūšių. Tada ir parašytas šis kūrinys, o jo autorius - ispanų sušaudytas.
  • Pilnas kūrinio tekstas daug ilgesnis ir nukreiptas prieš Ispaniją, tačiau tik pirmas posmas ir priedainis sudaro himną.
  • Antonijus Rodrigezas-Fereras sukūrė muzikinę įžangą, kuria pradedamas himnas.

Jamaikos himnas

Jamaika, žeme mylima - Jamaica, Land We Love

Muzikos autorius: Robert Charles Lightbourne
Žodžių autorius: Hugh Braham Sherlock
Sukurtas: 1962
Tapo himnu: 1962
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Jamaikos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Jamaikos himnas

Jamaikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Amžinasis Tėve, laimink mūsų žemę,
Sergėk mus Sava stipria ranka,
Ginki mūsų laisvę nuo jėgų piktųjų,
Būk mūsų Šviesa nesuskaičiuojamą daugybę valandų.
Mūsų vadams, Didis Gynėjau,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Mokyk mus tikrosios pagarbos visiems,
Stumtelk atsakyti šauksmą pareigos,
Stiprink mus, silpnuosius, kad brangintume,
Duok mums viziją, kad nepražūtume,
Žinias siųsk mums, Dangiškasis Tėve,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Eternal Father, bless our land
Guard us with Thy mighty hand
Keep us free from evil powers
Be our Light through countless hours
To our leaders, Great Defender
Grant true wisdom from above
Justice, truth, be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love

Teach us true respect for all
Stir response to duty's call
Strengthen us, the weak, to cherish
Give us vision, lest we perish
Knowledge send us, Heavenly Father
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love