Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Himnų giedojimo bei pagerbimo tradicijos

Straipsnio autorius: ©Augustinas Žemaitis

Himnų, kaip tautos simbolių, giedojimą daugybėje šalių nustato įstatymai. Yra ir su tuo susiję papročiai, etiketas.

Kada atliekami himnai?

Visų pirma, įstatymai, papročiai bei etiketas nurodo, kada gali būti ir/ar privalo būti atliekamas arba giedamas himnas. Paprastai tai daroma tokiomis progomis:

a) Politinėmis. Lietuvoje (pagal Valstybės himno įstatymą) - pradedant ir baigiant parlamento sesijas, iškilmingus posėdžius.

b) Diplomatinėmis. Lietuvoje - sutinkant ir palydint užsienio valstybių vadovus, atstovaujant Lietuvą užsienio renginiuose. Tokiais atvejais giedami visų susitikime dalyvaujančių šalių himnai. Šioje srityje itin daug lemia diplomatinis protokolas. Būtent jis nurodo, kada ir kokia tvarka atliekami kelių valstybių himnai. Tai užtikrina neutralumą - kad nė viena šalis nesijaustų nuskriausta ar pažeminta.

c) Per nacionalinį radiją ir televiziją. Lietuvoje įstatymas įpareigoja kasdien du kartus atlikti himną radijuje, o švenčių dienomis - ir vieną kartą televizijoje. Kitose šalyse būna, kad ir televizijoje himnas atliekamas kasdien (tuo metu ekrane rodoma vėliava), kad himną įpareigoti atlikti net ir privatūs kanalai (pvz. Kirgizija).

d) Atiduodant pagarbą vėliavai - himnas atliekamas tam tikromis progomis iškeliant vėliavą.

e) Sporto varžybose. Komandinėse sporto šakose prieš prasidedant mačui atliekami abiejų šalių himnai (paprastai taip būna per nacionalinių rinktinių varžybas, rečiau - klubų). Taip pat gali būti giedamas čempione tapusios ar prizinę vietą užėmusios šalies himnai (taip įprasta Olimpiadose, Formulėje 1). Kai kuriose šalyse tos šalies himnas atliekamas prieš visas (net ir ne tarptautines) sporto varžybas (pvz. Kuboje). Dalies sporto šakų tarptautinės federacijos yra nustačiusios maksimalią himno trukmę ir kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, himnus trumpina.

Yra šalių, kur himnas privalomai grojamas/giedamas ir įvairiomis visuomeninėmis progomis: kas rytą mokyklose ar kino teatruose prieš seansus (pvz. Indijoje).

Nuo 2011 m. (Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio) lietuviai irgi turi vieną unikalią tradiciją: siūloma visiems jiems tuo pačiu metu per valstybės dieną (liepos 6) sugiedoti Lietuvos himną.

Kaip giedoti, klausytis ir pagerbti himnus

Kai himnas giedamas, jį reikia pagerbti. Pasaulyje įprasta pagerbti himną atsistojant - taip jis pagerbiamas ir Lietuvoje. Jei žmogus su kepure klausydamasis himno turėtų ją iš pagarbos nusiimti. Skambant himnui reikia arba jį pačiam giedoti, arba tylėti, o jei patalpoje yra šalies vėliava - žiūrėti į ją.

Kai kuriose šalyse pagerbdami himną žmonės dar atlieka papildomus veiksmus. Pasaulyje žymus JAV įprastas himno pagerbimas - himnui skambant amerikiečiai uždeda ranką sau ant širdies. Dėl Amerikos kino ir sporto populiarumo šiandien šį gestą oficialiai perėmė ir kai kurios kitos tautos (pvz. jis įtvirtintas Kazachijoje). Taip elgiasi ir dalis lietuvių (nors Lietuvoje tokios tradicijos nėra).

Beje, iki Antrojo pasaulinio karo JAV himno pagerbimas buvo kitoks - reikėdavo laikyti ištiestą į priekį dešinę ranką. Šį gestą, sukurtą dar senovės romėnų, neigiama prasme "išpopuliarino" jį taip pat naudoję naciai, tad amerikiečiai jo atsisakė ir įvedė dabartinį pagarbos himnui atidavimą atsistojant bei su ranka ant širdies. Dabar šis vadinamasis Romėniškasis pasveikinimas Vakaruose nebenaudojamas.

Dar viena pagarbos atidavimo himnui rūšis yra kariška - prisidėjus delną prie kaktos. Šitaip pagerbti himną įvairiose šalyse turi teisę tik kariai.

Per tarptautinius renginius (pvz. sporto varžybas) pagal etiketą reikia ir visus užsienio himnus pagerbti taip pat, kaip savąjį - atsistojant, nusiimant kepures.

Kaip naudoti himnus draudžia įstatymai

Už etiketo nesilaikymą (pvz. neatsistojimą skambant himnui) Lietuvoje ir daugumoje šalių nėra baudžiama - nors tai nemandagu.

Bet įžūlesnis himno negerbimas daug šalių (ir Lietuvoje) yra baudžiamas. Be akivaizdaus negerbimo, tyčiojimosi iš himno, įstatymai nustato ir atvejus, kaip himną naudoti uždrausta ir toks naudojimas laikomas negerbimu. Štai Lietuvoje uždrausta himną naudoti reklamoje, muzikiniam fonui, pramoginiams montažams ir panašiems tikslams. Bangladešas dar draudžia himną naudoti mobiliųjų telefonų skambesiui. Filipinuose draudžiama keisti himno aranžuotes, dainuoti ne pagal oficialią melodiją. Yra kraštų, kur ir himnui skambant atsistoti ar net kartu giedoti įpareigoja įstatymas (pvz. Kirgizija).

Kai kuriose šalyse itin vertinančiose žodžio laisvę (ypač JAV), joks himno negerbimas nėra baudžiamas - ten laikoma, kad žmonės turi teisę net ir tyčiotis iš himno, nes tai nėra smurtiniai veiksmai ir fiziškai niekam nekenkia (analogiškai JAV nedraudžiama ir išniekinti vėliavą). Beje, viena JAV susiformavusi religija - Jehovos liudytojai - niekuomet negieda jokio himno ir jų nepagerbia (dėl kosmopolitizmo).

Nepagarba užsienio šalies himnui paprastai reiškia nepagarbą šiai valstybei. Pavyzdžiui, nemėgiamų šalių himnai per sporto varžybas kartais nušvilpiami. Vengiant tarptautinių skandalų toks elgesys irgi baudžiamas.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.