Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Mikronezijos himnas

Mikronezijos patriotai arba Per visą Mikroneziją - Patriots of Micronesia arba Across all Micronesia

Muzikos autorius: Hansas Ferdinandas Masmanas (Hans Ferdinand Maßmann)
Žodžių autorius: Trūksta informacijos - papildykite
Sukurtas: 1820 m. (muzika)
Tapo himnu: 1991 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Mikronezijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Mikronezijos himnas

Mikronezijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Štai čia mes prisiekiam -
Širdim ir ranka
Didžiausiąjį pasišventimą
Tau, mūsų gimtoji žeme,
Didžiausiąjį pasišventimą
Tau, mūsų gimtoji žeme.

Dabar visi užgiedokime,
Te sąjunga tvirtai stovės.
Per visą Mikroneziją
Susikabinkim rankomis, kairėm ir dešinėm,
Per visą Mikroneziją
Susikabinkim rankomis, kairėm ir dešinėm.

Dirbsime kartu:
Širdimis, balsu ir rankomis,
Iki paversime šitas salas
Dar viena pažadėtąja žeme,
Iki paversime šitas salas
Dar viena pažadėtąja žeme.

'Tis here we are pledging,
with heart and with hand,
Full measure of devotion
to thee, our native land,
Full measure of devotion
to thee, our native land.

Now all join the chorus,
let union abide.
Across all Micronesia
join hands on every side,
Across all Micronesia
join hands on every side.

We all work together,
with hearts, voice and hand,
Till we have made these islands
another promised land,
Till we have made these islands
another promised land.

Pastabos:

 • Šio himno melodija ir muzika – kaip vokiečių liaudies dainos “Ich hab’ mich ergeben”. Dalis žodžių – taip pat labai panašūs. “Ich hab’ mich ergeben” daina, beje, 1949 – 1950 m. buvo neoficialus Vakarų Vokietijos himnas. Iki Pirmojo pasaulinio karo Mikronezija buvo Vokietijos kolonija.
 • Iki 1991 m. Mikronezijos himnas vadinosi “Preambulė” (“Preamble”) ir jo tekstas buvo paremtas šalies Konstitucijos preambule.

Naujosios Zelandijos himnas

Dieve, ginki Naująją Zelandiją - God Defend New Zealand arba Aotearoa

Muzikos autorius: Džonas Džozefas Vudsas (John Joseph Woods)
Žodžių autorius: Tomas Brakenas (Thomas Bracken) – angliški, Tomas Henris Smitas (Thomas Henry Smith) - maoriški
Sukurtas: 1870 m. (angliški žodžiai), 1876 m. (muzika), 1878 m. (maoriški žodžiai)
Tapo himnu: 1977 m. (nuo 1940 m. – nacionalinė giesmė)
Kalba: Anglų arba maorių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Naujosios Zelandijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Naujosios Zelandijos himnas

Naujosios Zelandijos angliškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tautų Dieve, tau prie kojų
Meile sukaustyti supuolame,
Išgirski mūs balsus – maldaujame,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Gink Ramiojo vandenyno trigubą žvaigždę
Nuo kančios ir karo velenų –
Te pagyros jai toliuose girdėsis,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Žmonės visų tautų ir rasių
Susirinkę čia prieš Tavo veidą
Prašo laiminti šią vietą,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Nuo vaidų, pavydo, pykčio
Ir korupcijos mūsų Valstybę ginki.
Verski ją gera, puikia,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Taika, ne karais, mes garsėsime,
Bet jei priešai daužys mūsų krantus
Tebūsim tada galingi šeimininkai,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Mūšių Dieve savo galia
Versk priešus bėgti,
Te mūsų siekiai bus teisingi ,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Taugs mūsiškė meilė Tau,
Te Tavo gėris niekad nesbaigs,
Duok mums gausą, duok mums taiką,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Nuo negarbės ir gėdos
Saugoki šalies nesuteptąjį vardą,
Karūnuok ją nemirtinga šlove,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Te mūsų kalnai per amžius bus
Laisvės kuorai viršum jūrų –
Padėk mums būti tau ištikimais,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Vesk ją tautų būryje
Skelbdamas žmogui meilę ir tiesą,
Įgyvendindamas Savo šlovingąjį planą,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

God of Nations at Thy feet,
In the bonds of love we meet,
Hear our voices, we entreat,
God defend our free land.
Guard Pacific's triple star
From the shafts of strife and war,
Make her praises heard afar,
God defend New Zealand.

Men of every creed and race,
Gather here before Thy face,
Asking Thee to bless this place,
God defend our free land.
From dissension, envy, hate,
And corruption guard our State,
Make our country good and great,
God defend New Zealand.

Peace, not war, shall be our boast,
But, should foes assail our coast,
Make us then a mighty host,
God defend our free land.
Lord of battles in Thy might,
Put our enemies to flight,
Let our cause be just and right,
God defend New Zealand.

Let our love for Thee increase,
May Thy blessings never cease,
Give us plenty, give us peace,
God defend our free land.
From dishonour and from shame,
Guard our country's spotless name,
Crown her with immortal fame,
God defend New Zealand.

May our mountains ever be
Freedoms ramparts on the sea,
Make us faithful unto Thee,
God defend our free land.
Guide her in the nations' van,
Preaching love and truth to man,
Working out Thy glorious plan,
God defend New Zealand.

Naujosios Zelandijos maoriškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Viešpatie Dieve
Žmonijos,
Išklausyk mus,
Puoselėk mus,
Te gėris klestės,
Teplauks Tavo dovanos,
Teginsi Tu
Aotearoą

Tegul visi,
Raudonodžiai, baltaodžiai
Maoriai, pakehos,
Susirenka priešais tave.
Meldžiame, te mūsų visos nuodėmės
Atleistos bus,
Kad ištartume: "Tegyvuoja
Aotearoa"

Te visad bus ji aukštai vertinama!
Tekils iš stiprybės į stiprybę,
Te garsas apie ją
Pasklis ir toliuos,
Te nei kančių,
Nei vaidų nebus,
Te visad bus didi
Aotearoa.

Te jos kraštai
Bus apšviesti visados.
Viršum žemės
Te pavydas ir vaidai
Išsisklaidys,
Te taika valdys
Viršum
Aotearoa'os.

Te išliks jos gėrybės,
Tegul teisingumas ir dora
Klestės
Tarp Dievo žmonių.
Te niekada ji nesigėdys,
Bet jos vardas tegarsės,
Kad sektų ja kiti,
Aotearoa.

E Ihowā Atua,
O ngā iwi mātou rā
Āta whakarongona;
Me aroha noa
Kia hua ko te pai;
Kia tau tō atawhai;
Manaakitia mai
Aotearoa

Ōna mano tāngata
Kiri whero, kiri mā,
Iwi Māori Pākehā,
Rūpeke katoa,
Nei ka tono ko ngā hē
Māu e whakaahu kē,
Kia ora mārire
Aotearoa

Tōna mana kia tū!
Tōna kaha kia ū;
Tōna rongo hei pakū
Ki te ao katoa
Aua rawa ngā whawhai
Ngā tutū a tata mai;
Kia tupu nui ai
Aotearoa

Waiho tona takiwā
Ko te ao mārama;
Kia whiti tōna rā
Taiāwhio noa.
Ko te hae me te ngangau
Meinga kia kore kau;
Waiho i te rongo mau
Aotearoa

Tōna pai me toitū
Tika rawa, pono pū;
Tōna noho, tana tū;
Iwi nō Ihowā.
Kaua mōna whakamā;
Kia hau te ingoa;
Kia tū hei tauira;
Aotearoa

Pastabos:

 • Naujosios Zelandijos himnas turi versijas abiem oficialiom kalbom – anglų ir maorių. Maoriai gyveno krašte iki atvykstant anglams, bet dabar sudaro mažumą ir tik dalis jų tebekalba maorių kalba, kurią mėginama atgaivinti. Maorių kalbos žodžiai susideda iš daug skiemenų. Todėl idant maorišką versiją būtų galima sugiedoti pagal tą pačią melodiją teko keisti (trumpinti) reikšmes. Abiejų versijų reikšmės skiriasi, bet esmė lieka ta pati: tiesiog kas angliškoje versijoje pasakoma viename posme, maoriškoje – kitame ir pan.
 • Jungtinės Karalystės himnas “Dieve, sergėk karalinenę” Naujojoje Zelandijoje irgi oficialus (kaip karališkasis himnas), nors giedamas rečiau. Nuo 1840 m. iki 1977 m. “Dieve, sergėk karalienę” buvo vienintelis oficialus himnas. Jungtinės Karalystės karalienė yra ir Naujosios Zelandijos karalienė.
 • Himnas dažnai atliekamas taip: pirmiausia – pirmasis maoriškas posmas, tuomet – pirmasis angliškas posmas. Kiti posmai atliekami rečiau. Pateiktame pavyzdyje atlikamas pirmasis maoriškas posmas, paskui - visi angliški posmai.
 • Ramiojo vandenyno triguba žvaigždė gali reikšti tris Naujosios Zelandijos salas (Šiaurinę, Pietinę, Stiuarto) ar Naujosios Zelandijos anglikonų bažnyčios herbe esančias žvaigždes. Yra ir kitų paaiškinimų, nes nėra žinoma, ką poetas tikrai turėjo omenyje.
 • Aeotearoa maoriškai reiškia “Naujoji Zelandija”. Šis žodis čia neišverstas, nes maoriai taip savo šalį dažnai vadina ir ne maoriškai.
 • Pakehos yra baltieji kolonistai (taip juos vadina maoriai).

Fidžio himnas

Dieve, laimink Fidžį arba iš fidžiečių k. Didžiuokimės - God Bless Fiji arba fidžiečių k. Meda Dau Doka

Muzikos autorius: Čarlzas Ostinas Mailsas (Charles Austin Miles), adaptavo Maiklas Francis Aleksandras Preksotas
Žodžių autorius: Maiklas Francis Aleksandras Preksotas (Michael Francis Alexander Prescott)
Sukurtas: 1970 m.
Tapo himnu: 1970 m.
Kalba: Anglų arba fidžiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Fidžio himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Fidžio himnas

Fidžio himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Laiminimą liek, o tautų Dieve, ant Fidžio salų,
Kur stovime vieningi po kilnia mėlyna vėliava
Ir visad gerbiame ir giname laisvės tikslus,
Žengdami pirmyn kartu; Dieve, laimink Fidžį.

PRIEDAINIS:
Už Fidžį, visad Fidžį, te mūs balsai skambės garbe,
Už Fidžį, visad Fidžį, jo vardas teisigirdės toli, plačiai,
Žemė laisvės, vilties ir šlovės -
Te ištvers ji, kas beužgriūtų.
Telaimins Dievas Fidžį
Per amžių amžius!

Laiminimą liek, o tautų Dieve, ant Fidžio salų,
Krantų auksinio smėlio ir saulės šviesos, laimės ir dainos.
Stovėkime vieningi, mes fidžiečiai, tebūsim garsūs ir šlovingi
Žengdami pirmyn kartu; Dieve, laimink Fidžį.

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji
As we stand united under noble banner blue
And we honour and defend the cause of freedom ever
Onward march together God bless Fiji

PRIEDAINIS:
For Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride.
For Fiji ever Fiji her name hail far and wide,
A land of freedom, hope and glory
to endure whatever befall.
May God bless Fiji
Forever more!

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji
Shores of golden sand and sunshine, happiness and song
Stand united , we of Fiji, fame and glory ever
Onward march together God bless Fiji.

Pastabos:

 • Himnas sukurtas 1970 m. prieš pat šalies nepriklausomybės paskelbimą paskelbus specialų konkursą. Adaptuota prieškario giesmės melodija.
 • Oficialios tiek angliška, tiek fidžietiška versija (jų žodžių prasmės kardinaliai skiriasi), tačiau giedama paprastai vien angliška.

Australijos himnas

Pirmyn, teisingoji Australija - Advance, Australia Fair

Muzikos autorius: Peter Dodds McCormick
Žodžių autorius: Peter Dodds McCormick
Sukurtas: 1878 m.
Tapo himnu: 1984 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Australijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Australijos himnas

Australijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Australai visi, pasidžiaukime,
Nes esam jauni ir laisvi;
Turime auksinę žemę ir turtą triūsui,
Mūsų namai jūros apsupti;
Mūsų žemė aptekusi gamtos turtais
Turtingo ir reto nuostabumo;
Istorijos puslapyje te kiekviena scena
Stumia pirmyn Australiją teisingąją!
Ir laimingais būriais tada sudainuokime:
"Pirmyn, teisingoji Australija!"

Po mūsų spinduliuojančiu Pietų Kryžiumi
Triūsime širdim ir rankom.
Idant paverstume šią mūsų Sandraugą
Žymia tarp visų šalių;
Su atvykusiais išilgai jūrų
Galime beribėm lygumom pasidalinti;
Su narsa susivienykime visi
Ir stumkime pirmyn Australiją teisingąją.
Ir laimingais būriais tada sudainuokime:
"Pirmyn, teisingoji Australija!"

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil,
Our home is girt by sea;
Our land abounds in Nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia fair!
In joyful strains then let us sing,
"Advance Australia fair!"

Beneath our radiant southern Cross,
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair.
In joyful strains then let us sing
"Advance Australia fair!"

Pastabos:

 • Oficialūs yra du posmai iš penkių. Likusiuose posmuose minima ir Britanija, nes himnas parašytas Australijai dar esant kolonija.
 • Sandrauga yra oficialus Australijos pavadinimas (Australijos Sandrauga).
 • Pietų kryžius yra pietiniame pusrutulyje matomas žvaigždynas.
 • Australija nuo Britanijos tapo nepriklausoma ne iš karto, o palaipsniui. Iki 1974 m. jos himnas buvo "Dieve, sergėk karalienę". Tada paskelbtas konkursas naujam himnui - bet vertų dėmesio nepasiūlyta. Todėl rinktasi iš trijų senų dainų. Po apklausos valdžia pasirinko "Pirmyn, teisingoji Australija". Bet kontroversijos liko, tad pasikeitus vyriausybėms 1977 m. paskelbtas referendumas. Už "Pirmyn teisingoji Australija" balsavo 43% žmonių, "Valkataujančią Matildą" (Waltzing Matilda) palaikė 28%, "Australijos dainą" (Song of Australia) 10%, o 19% siūlė grąžinti "Dieve, sergėk karalienę". Atvejis, kai himnas renkamas referendumu - labai retas.