Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kanados himnas

O Kanada - O Canada

Muzikos autorius: Calixa Lavallee
Žodžių autorius: Adolfas Bazilis Rutjė (Adolphe-Basile Routhier) - prancūziški, Robertas Stenlis Veiras (Robert Stanley Weir) - angliški
Sukurtas: 1880 m. (su prancūziškais žodžiais), 1908 m. (angliški žodžiai)
Tapo himnu: 1980 m.
Kalba: Anglų arba prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kanados himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kanados himnas

Kanados angliškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O, Kanada!
Mūsų namai ir gimtoji žemė!
Tikroji patriotiška meilė visuose tavo sūnūse.
Švytinčiom širdim regim kylančią tave,
Tikroji Šiaure stipri ir laisva!
Iš tolių ir platybių
O, Kanada, stovime ir sergime tave.
Dieve palik mūsų žemę šlovingą ir laisvą!
O, Kanada, stovime ir sergime tave.
O, Kanada, stovime ir sergime tave.

O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide,
O Canada, we stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

Kanados prancūziškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O, Kanada!
Mūsų protėvių žeme,
Tavo kakta vainikuota šlovinga girlianda gėlių!
Kaip tavo ranka pasiruošus kelti kardą,
Taip pasiruošus ji ir kryžių nešti!
Tavo istorija –
Nuostabiausių darbų pilnas epas.
Tavo narsa, tikėjime išmirkusi
Sergės mūs namus ir mūsų teises.
Sergės mūs namus ir mūsų teises.

O Canada!
Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits.
Protégera nos foyers et nos droits.

Pastabos:

  • Kanados himnas turi versijas abiem oficialiom kalbom - prancūzų ir anglų. Prancūziška versija sukurta anksčiau (nes daina sukurta prancūziškoje Kvebeko provincijoje). Verta pažymėti, kad nors pavadinimas ir pirmieji žodžiai - identiški, šiaip jau angliškos ir prancūziškos versijų žodžių reikšmė skiriasi iš esmės.
  • Iki pat 1980 m. oficialus Kanados himnas buvo "Dieve, sergėk Karalienę" (žr. Jungtinės Karalystės himnas), nors "O Kanada", kartu su "Klevo lapas per amžius" ("Maple Leaf Forever") buvo populiarios patriotinės dainos.

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) himnas

Žvaigždėta vėliava - The Star-Spangled banner

Muzikos autorius: Džonas Stafordas Smitas (John Stafford Smith)
Žodžių autorius: Frensis Skotas Kėjus (Francis Scott Key)
Sukurtas: 1814
Tapo himnu: 1931
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite JAV himno (pirmojo ir paskutiniojo posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

JAV himnas

JAV himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O, sakyk, ar gali matyt ankstyvosios aušros šviesoje,
Tai, ką mes pagerbėm per paskutines vakarykštes sutemas?
Ko plačias juostas ir ryškias žvaigždes pavojingoje kovoje
Stebėjome taip galantiškai plevenančias virš kuorų?
Ir sviedinių raudonas spindesys, ore sprogstančios bombos,
Visą naktį mums įrodinėjo, kad mūs vėliava vis dar tenai.
Sakyk, ar žvaigždėta vėliava vis dar plazda
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės?

Ant kranto blausiai matoma pro gilumų miglas,
Kur priešų išdidi minia baimingoj tyloj ilsisi
Kas gi tai, ką vėjelis ant aukštojo šlaito,
Bepūsdamas tai paslepia, tai vėl parodo?
Štai pagauna ji švieselę pirmo ryto spindulio,
Pilnutinėj šlovėj štai žiba plėvesuodama:
Tai žvaigždėta vėliava! O teplazdės ilgai ji
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

Ir kurgi ta gauja, prisiekusi puikybėje,
Kad karo siaubimas ir mūšio sumišimas
Nė namų, nė šalies nepaliks mums!
Jų kraujas nuplovė šlykščių pėdsakų taršą.
Jokia priebėga negelbsti nei samdinio nei vergo
Nuo baimės bėgimo ir kapo tamsos:
Ir žvaigždėta vėliava triumfuodama plazda
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

O! Tegul bus taip per amžius, kai laisvieji stovės
Tarp numylėtų namų ir karo niokojimo!
Palaiminta pergale ir taika, tegul dangaus išgelbėta žemė
Garbina Jėgą kuri suvienijo mus ir išsaugojo kaip tautą.
Ir užkariauti mes turime, kai mūsų tikslai teisingi,
Ir tai tebus mūsų šūkis: „Dievu pasitikime“.
Ir žvaigždėta vėliava triumfuodama plazdės
Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės.

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thru the night that our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out of their foul footsteps' pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight and the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Pastabos:

  • Himno tekstas parašytas Baltimorės mūšio prieš britus metu. Autorius F. S. Kėjus tuo metu buvo britų nelaisvėje. Naktį jis vis pažvelgdavo į gretimą amerikiečių Makhenrio Fortą ir žiūrėdavo, ar ant jo dar plazda JAV vėliava, o galbūt jį jau užėmė britai. Tačiau naktį vėliavą apšviesdavo tik “sviedinių raudonas spindesys” (1 posmas). Mūšiui rimstant Kėjus negalėjo matyti, kas triumfavo (kieno vėliava plazda). Vėliau saulė kilo ir vis aiškiau matėsi, kad virš forto tebeplazda ir liks plazdėti JAV vėliava.
  • Paprastai atliekami tik vienas arba du himno posmai, nors oficialūs visi.