Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Pakistano himnas

Nacionalinis himnas - قومی ترانہ

Muzikos autorius: Ahmedas Gulamalis Čagla
Žodžių autorius: Hafezas Džulanduris
Sukurtas: 1949 m. (muzika), 1952 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1953 m. (muzika), 1954 m. (žodžiai)
Kalba: Indostano (urdu) su daug persiškų skolinių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pakistano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pakistano himnas

Pakistano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Palaiminta tebus šventoji žemė,
Laiminga tebus dosnioji šalis,
Didaus ryžto ženklas
Pakistano žemė,
Palaiminta būk tu, tikėjimo tvirtove.

Tvarka šitos Šventosios Žemės -
Žmonių brolybės galioje ji glūdi.
Tegul tauta, šalis ir valstybė
Švies amžina šlove,
Palaimintas tebus tikslas mūsų siekių.

Ši vėliava Mėnulio ir Žvaigždės
Veda kely į pažangą ir tobulybę,
Ji - pasakotoja mūsų praeities, dabarties šlovė
Ir įkvėpimas ateities,
Ženklas Visagalio globos.

پاک سرزمین شاد باد
کشور حسین شاد باد
تو نشان عزم عالیشان
! ارض پاکستان
مرکز یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام
قوت اخوت عوام
قوم ، ملک ، سلطنت
! پائندہ تابندہ باد
شاد باد منزل مراد

پرچم ستارہ و ہلال
رہبر ترقی و کمال
ترجمان ماضی شان حال
! جان استقبال
سایۂ خدائے ذوالجلال

Pastabos:

 • Šventoji žemė, Tikėjimo tvirtovė pabrėžia Pakistano musulmonišką tikėjimą. Iki 1947 m. Pakistanas ir Indija abu valdyti Britų imperijos kaip viena erdvė, o padalinta ji būtent religiniu pagrindu: vietos, kuriose daugumą sudarė hinduistai, turėjo atitekti Indijai, o musulmoniški kraštai - Pakistanui. Daugeliu atvejų taip ir įvyko, tiesa, neišvengta nesklandumų - pavzydžiui, Kašmyre dauguma gyventojų buvo musulmonai, bet vadovas hinduistas, jis prisijungė prie Indijos, kilo karas, Kašmyras liko padalintas.
 • Pakistanui 1947 m. tapus nepriklausomam sudaryta komisija himnui išrinkti, o vienam komisijos narių muzikui Čaglai patikėta sukurti muziką, o kitam komisijos narių Džulanduriui - žodžius. Komisija himną patvirtino 1950 m., bet įstatymiškai jis patviritntas tik vėliau.
 • Pakistanas ginčijasi su Indija ne tik dėl Kašmyro, bet ir rungtyniauja dėl Gineso rekordo, kurioje šalyje daugiau žmonių, susirinkusių vienoje vietoje, sugiedos savo himną. Paskutinis Pakistano pagerinimas - 70 000 žmonių, Indijos - 121 000.
 • Mėnulio ir Žvaigždės vėliava - Pakistano vėliava su islamo simboliais mėnuliu ir žvagžde.

Vietnamo himnas

Žygio daina - Tiến quân ca

Muzikos autorius: Nujenas Van Kao (Nguyen Văn Cao)
Žodžių autorius: Nujenas Van Kao (Nguyen Văn Cao)
Sukurtas: 1944 m.
Tapo himnu: 1945 m. Šiaurės Vietname, 1976 m. ir Pietų Vietname
Kalba: Vietnamiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vietnamo himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Vietnamo himnas

Vietnamo himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Vietnamo kariai, žengiam pirmyn!
Su viena viltim - išgelbėti Tėvynę -
Mūsų skubūs žingsniai aidi atkakliam ilgam kely.
Mūsų vėliava - pergalės krauju laisva - šalies dvasios sklidina.
Tolimas šūvių dundesys paskęsta mūsų žygio dainoje.
Kelias pergalėn nutiestas iš priešų lavonų.
Nugalėję sunkumus kartu statysim partizanines bazes.
Nenuilstamai kovokime vardan liaudies reikalo,
Pirmyn į mūšio lauką!
Pirmyn! Visi kartu žengiam!
Mūsų Vietnamas amžinas ir galingas.

Vietnamo kariai, žengiam pirmyn!
Auksinė vėliavos žvaigždė plazdėdama
Veda mūsų liaudį ir gimtinę iš liūdesio, kančių,
Prisijunki prie mūsų, statykime naują gyvenimą.
Atsistokim, grandines sutraukykim,
Pernelyg ilgai nurydavome pyktį.
Pasiryžkime visoms aukoms ir mūs gyvenimas spindės.
Nenuilstamai kovokime vardan liaudies reikalo,
Pirmyn į mūšio lauką!
Pirmyn! Visi kartu žiangiam!
Mūsų Vietnamas amžinas ir galingas.

Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Đoàn quân Việt Nam đi
Sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Pastabos:

 • 1945-1976 m. Vietnamas, kaip ir Korėja, buvo padalintas į komunistinę šiaurę ir kapitalistinius pietus. Šis himnas galiojo tik komunistinėje šiaurėje. 1975 m. Šiaurės Vietnamas nukariavo ir 1976 m. aneksavo Pietų Vietnamą, nuo tada šis himnas - viso Vietnamo.
 • Vietnamas himną turėjo dar nuo 1802 m. - tai vienas seniausiai patvirtintų himnų (žodžiai nuo 1932 m., panaikintas 1945 m.).

Irako himnas

Gimtinė - موطني

Muzikos autorius: Mahometas Flaifelis
Žodžių autorius: Ibrahimas Tukanas
Sukurtas:
Tapo himnu: 2004 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Irako himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Irako himnas

Irako himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Gimtine, gimtine,
Šlovė ir grožis, kilnumas ir spindesys
Tavo kalvose, tavo kalvose,
Gyvenimas ir išganymas, malonumas ir viltis
Tavo ore, tavo ore.
Ar regėsiu tave? Ar regėsiu tave?
Saugią ir paguostą, stiprią ir pagerbtą
Ar matysiu tave aukštumose?
Siekiančią žvaigždes, siekiančią žvaigždes,
Gimtinę, gimtinę.

Gimtine, Gimtine,
Jaunimas nepails lig laisvės tavos ar savo mirties,
Atsigersim mirties ir netapsim vergais, vergais.
Nenorime, nenorime
Amžino pažeminimo nei apgailėtino gyvenimo,
Amžino pažeminimo nei apgailėtino gyvenimo.
Nenorime
Bet susigrąžinsime istorinę šlovę, istorinę šlovę,
Gimtine, gimtine.

Gimtine, gimtine,
Kardas ir pieštukas, ne kalbos, ne barniai
Mūsų simboliai, mūsų simboliai.
Mūsų šlovė, mūsų sandora ir ištikimybės pareiga
Mus veda, mus veda.
Mūsų šlovė, mūsų šlovė
Tai kilnus tikslas ir plazdanti vėliava
Tai kilnus tikslas ir plazdanti vėliava
O, regiu tave tavo aukštybėje,
Triumfuojančią virš priešų, triumfuojančią virš priešų,
Gimtinę, gimtinę.

مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي
الجـلالُ والجـمالُ والسَّــنَاءُ والبَهَاءُ
فـــي رُبَــاكْ فــي رُبَـــاكْ
والحـياةُ والنـجاةُ والهـناءُ والرجـاءُ
فــي هـــواكْ فــي هـــواكْ
هـــــلْ أراكْ هـــــلْ أراكْ
سـالِماً مُـنَـعَّـماً و غانما مكرما سالما منعما و غانما مكرما
هـــــلْ أراكْ فـي عُـــلاكْ
تبـلُـغُ السِّـمَـاكْ تبـلـغُ السِّـمَاك
مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي

مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي
الشبابُ لنْ يكِلَّ هَمُّهُ أنْ تستَقِـلَّ أو يَبيدْ
نَستقي منَ الـرَّدَى ولنْ نكونَ للعِــدَى
كالعَـبـيـــــدْ كالعَـبـيـــــدْ
لا نُريــــــدْ لا نُريــــــدْ
ذُلَّـنَـا المُـؤَبَّـدا وعَيشَـنَا المُنَكَّـدا
ذُلَّـنَـا المُـؤَبَّـدا وعَيشَـنَا المُنَكَّـدا
لا نُريــــــدْ بـلْ نُعيــــدْ
مَـجـدَنا التّـليـدْ مَـجـدَنا التّليـدْ
مَــوطِــنــي مَــوطِــنِــي

مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي
الحُسَامُ و اليَـرَاعُ لا الكـلامُ والنزاعُ
رَمْــــــزُنا رَمْــــــزُنا
مَـجدُنا و عـهدُنا وواجـبٌ منَ الوَفا
يهُــــــزُّنا يهُــــــزُّنا
عِـــــــزُّنا عِـــــــزُّنا
غايةٌ تُـشَــرِّفُ و رايـةٌ ترَفـرِفُ
يا هَـــنَــاكْ فـي عُـــلاكْ
قاهِراً عِـــداكْ قاهِـراً عِــداكْ
مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي

Pastabos:

 • Ši daina yra vienas retų himnų, kurie yra svarbūs daugiau nei vienai valstybei. Ją sukūrė palestinietis I. Tukanas ir ji buvo neoficialus Palestinos himnas. Iki šiol ji populiari ir Palestinoje. Kadangi Gimtinės pavadinimas niekur neminimas, ją apie savo šalį teoriškai gali dainuoti kiekvienas arabas.
 • Iki šio himno Irakas turėjo dar keturis. Pirmi du (1924-1958 m. ir 1958-1965 m.) neturėjo žodžių. 1965 m. nuvertus karalių Irakas savo himnu patvirtino Egipto himną (irgi be žodžių), mat tuo metu regione vyravo panarabizmo idėjos: siekis suvienyti Arabiją taip, kaip XIX a. suvienytos Italija ar Vokietija (Egiptas buvo daugiausiai gyventojų turinti arabų šalis, o jos lyderis Dž. Abdel-Naseras - svarbus panarabizmo lyderis). Šioms viltims žlugus 1981 m. patvirtintas Irako himnas "Dviejų upių žemė" (jau su žodžiais), kuriame minima ir Sadamo Huseino partija Al Baf. Tad nuvertus Sadamą 2003 m. laikinai sugrąžintas antrasis himnas (jis buvo paskutinysis be politinės potekstės); 2004 m. patvirtintas dabartinis.

Palestinos himnas

Fidajus arba Intifados himnas - فدائي

Muzikos autorius: Ali Ismaelis
Žodžių autorius: Saidas Al Muzainas
Sukurtas:
Tapo himnu: 1972 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Palestinos himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Palestinos himnas

Palestinos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Tėvyne, Tėvyne
Tėvyne, mano žeme, mano protėvių žeme.
Fidajai, fidajai,
Fidajai, mano žmonės, amžinybės žmonės.

Savo valia ir įtūžiu, keršto vulkanu,
Savo krauju, ištroškusiu Tėvynės ir namų,
Įkopiau aš kalnus, sunkumus dorojau,
Įveikiau neįmanoma, sutraukiau grandines.
Įkopiau aš kalnus, sunkumus dorojau,
Įveikiau neįmanoma, sutraukiau grandines.

PRIEDAINIS

Su siaučiančiais vėjais ir šaudančiais ginklais,
Su ryžtingais žmonėm ir kovinga žeme,
Palestina - mano namai, Palestina - mano ugnis,
Palestina - mano kerštas ir pasipriešinimo žemė.
Palestina - mano namai, Palestina - mano ugnis,
Palestina - mano kerštas ir pasipriešinimo žemė.

PRIEDAINIS

Vėliavos šešėlyje prisiekdamas
Savo žeme, žmonėmis ir deginančiu skausmu
Fidajumi turiu išlikti, fidajumi tapti,
Fidajumi žūti, iki grįšiu.
Fidajumi turiu išlikti, fidajumi tapti,
Fidajumi žūti, iki grįšiu.

PRIEDAINIS:
بلادي بلادي
بلادي يا أرضي يا أرض الجدود
فدائي فدائي
فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزمي وناري وبركان ثاري
وأشواق دمي لأرضي وداري
صعدت الجبالا وخضت النضالا
قهرت المحالا عبرت الحدود
صعدت الجبالا وخضت النضالا
قهرت المحالا عبرت الحدود

PRIEDAINIS

بعزم الرياح ونار السلاح
وإصرار شعبي بأرض الكفاح
فلسطين داري فلسطين ناري
فلسطين ثاري وأرض الصمود
فلسطين داري فلسطين ناري
فلسطين ثاري وأرض الصمود

PRIEDANIS

حق القسم تحت ظل العلم
بأرضي وشعبي ونار الألم
سأحيا فدائي وأمضي فدائي
وأقضي فدائي إلى أن تعود
سأحيا فدائي وأمضي فدائي
وأقضي فدائي إلى أن تعود

Pastabos:

 • Fidajus yra sunkiai verčiamas arabiškas žodis, reiškiantis "Žmogus, pasiryžęs paaukoti gyvybę" (dėl mylimojo, šeimos, tėvynės, tikėjimo).
 • Intifada arabų k. reiškia "pasipriešinimas". Taip vadinamas aktyvus palestiniečių pasipriešinimas prieš Izraelio okupaciją 1987-1993 m. ir 2000-2005 m. Palestiniečiai streikuodavo, boikotuodavo Izraelio produktus, mėtydavo akmenis į Izraelio tankus ir t.t., kas sulaukdavo Izraelio armijos atsako (per intifados periodus vienam žuvusiam žydui tekdavo nuo 5 iki 10 žuvusių palestiniečių).
 • Himno tekstas (žodžiai "iki grįšiu", "Savo krauju, ištroškusiu Tėvynės ir namų") atspindi palestiniečių masinę tremtį. 1948 m. Izraelis užėmė didžiąją dalį istorinės Palestinos (78%); dalis palestiniečių nužudyta, o dauguma priversti išvykti be teisės sugrįžti. Šių Palestinos tremtinių ir jų palikuonių šiandien yra 5 milijonai - teisė jiems grįžti yra viena kertinių Izraelio-Palestinos konflikto ašių. Palestiniečiai laiko, kad yra neteisinga, kad Izraelis duoda pilietybę bet kuriam žydų religijos žmogui - net tokiam, kurio protėviai niekada ten negyveno - bet neleidžia grįžti ilgiau nei tūkstantį metų tuose kraštuose gyvenusiems palestiniečiams. Tuo tarpu žydai mano, kad didelio skaičiaus palestiniečių sugrįžimas padarytų Izraelį nebe žydų valstybe. Daug palestiniečių tremtinių nesiintegruoja vietose, kur dabar gyvena, nes tikisi kada nors grįžti į Palestiną, simboliškai saugo savo senųjų namų Palestinoje raktus ir pan.
 • Didžioji dalis himno teksto atspindi Izraelio okupaciją. 1967 m. Izraelis okupavo ir likusią istorinės Palestinos dalį (22% - Rytų Jeruzalę, Vakarų Krantą ir Gazos Ruožą). Pastarųjų teritorijų gyventojai jau nebuvo išvaryti, bet pilietybės ir pilietinių teisių negavo (šiandien tokių palestiniečių yra apie 3,5 mln.). Nuo to laiko jie nuolat priešinosi, kovodami dėl laisvės.
 • Palestinoje taip pat populiari daina "Gimtinė", nuo 2004 m. esanti Irako himnu. Kol Palestina buvo Jungtinės Karalystės kolonija (iki 1948 m.) ši palestiniečio autoriaus daina naudota kaip himnas.

Afganistano himnas (2006-2021)

Nacionalinis himnas - ملي سرود

Muzikos autorius: Babrakas Vasa
Žodžių autorius: Abdul Bari Džahanis
Sukurtas: 2006 m.
Tapo himnu: 2006 m., panaikintas 2021 m.
Kalba: Puštūnų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Afganistano himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Afganistano himnas

Afganistano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Ši žemė - Afganistanas,
Pasididžiavimas kiekvieno afgano,
Taikos žemė, kardo žemė,
Narsuoliai visi jos sūnūs.

Tai šalis kiekvienai genčiai:
Žemė balučų ir uzbekų,
Puštūnų ir chazarų,
Turkmėnų ir tadžikų.

Su jais arabų ir godžarų,
Pamyrų, nuristaniečių,
Barahavių ir kizilbašų
Ir aimakų, ir pašajų.

Ši žemė švies per amžius
It saulė žydrame danguj,
Azijos krūtinėje
Per amžius ji bus širdimi.

Seksime vieną Dievą,
Sakome "Dievas didis",
Sakome "Dievas didis",
Sakome "Dievas didis".

دا وطن افغانستان دى
دا عزت د هر افغان دى
كور د سولې، كور د تورې
هر بچى يې قهرمان دى

دا وطن د ټولو كور دى
د بلوڅو، د ازبكو
پــښــتــنو او هزاراو
د تركمنو، د تاجكو

ور سره عرب، ګوجر دي
پاميريان، نورستانيان
براهوي دي، قزلباش دي
هم ايماق، هم پشايان

دا هيواد به تل ځلېږي
لكه لمر پر شنه آسمان
په سينې كې د آسيا به
لكه زړه وي جاويدان

نوم د حق مو دى رهبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر

Pastabos:

 • Himnas sukurtas po 2004 m. paskelbto konkurso. Konkurso reikalavimai: kad himne būtų išvardytos visos šalies tautybės (tai padaryta 2-3 posmuose) bei būtų minima frazė "Dievas didis" (5 posmas). Taip siekta, kad visos tautos nuo ~44% sudarančių puštūnų iki nė 1% neturinčių mažumų jaustųsi, kad šalis yra ir jų, o taip pat, kad nebūtų manoma, jog naujai valdžiai nebesvarbi religija.
 • 1999 m. - 2002 m. Afganistanas buvo vienintelė šalis, neturėjusi himno, nes šalį valdė islamistinė Talibano organizacija. Pagal jos griežtą vahabistinę islamo interpretaciją muzika buvo draudžiama. Po Talibano nuvertimo žiūrėta laisviau, bet frazės "Dievas didis" dainavimas pagal muziką himne vis tiek buvo kontraversiškas.
 • Nors ir stengtasi išvardyti visas tautybes šioje itin daugiatautėje šalyje kontraversijų vis tiek kilo: smulkiausios mažumos nebuvo įvardytos, be to, himnas giedamas tik puštūnų kalba.
 • Pilietinius karus ir Sovietų Sąjungos okupaciją patyręs Afganistanas kaip jokia kita šalis buvo priverstas mėtytis nuo vieno kraštutinumo prie kito: monarchijos, komunizmo, islamizmo, vakarietiškos demokratijos. Tad himnų jis turėjo itin daug: nuo 1926 m. net šešis, vienas kurių galiojo du skirtingus periodus.
 • Pirmasis Afganistano himnas buvo muzikinis pasveikinimas karaliui. Antrasis (1943-1973 m.), turėjo žodžius, kurie išimtinai šlovino karalių ("Mūsų narsus ir brangus Karaliau, / mes tavo ištikimi pasekėjai, / mes tavo sūnūs(...)"). Panaikinus monarchiją 1973-1978 m. gyvavo himnas, akcentavęs Afganistaną, respubliką, vienybę ir tautą (religija neminėta: "(...)Tol kol bent vienas afganas kvėpuos / Bus šis Afganistanas / Tegyvuoja afganų tauta / Tegyvuoja respublika(...)"). Atėjus sovietams sukurtas komunistinis himnas, gyvavęs 1978-1992 m., šlovinęs darbininkus, valstiečius, lygybę ir revoliuciją ("Mūsų revoliucinė gimtinė / Dabar darbininkų rankose, / Liūtų palikimas / Valstiečiams priklauso, / Tironijos amžius praėjo, / Darbininkų - prasidėjo"). Afganistanui išsivadavus himnu tapo prieš sovietus kovojusių partizanų karo daina: čia minimas islamas, džihadas, išsivadavimas, laisvė ("Lyg tikėjimo strėlė džihado arenoje / (...) Laisvės šalis Afganistanas / Sutrauko pasaulio engiamųjų grandines / Dievas didis! Dievas didis! Dievas didis!"). Ji galiojo nuo 1992 m. iki 1999 m. buvo panaikinta Talibano, paskui, nuvertus Talibaną, vėl nuo 2002 m. iki 2006 m. Tais metais patvirtintas konkurso būdu išrinktas naujas, taikesnis himnas.
 • 2021 m. grįžus Talibanui himnu tapo "Drąsuolių namai" - skanduotė be muzikos. Tiesa, nėra informacijos, ar ji patvirtinta oficialiai, bet faktiškai naudojama kaip himnas.

Pietų Korėjos himnas

Patriotinė daina - 애국가

Muzikos autorius: Jun Či Ho / An Čan Ho
Žodžių autorius: An Yk Tai
Sukurtas: 1896 m. (žodžiai), 1935 m. (dabartinė muzika)
Tapo himnu: 1948 m.
Kalba: Korėjiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Korėjos himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Korėjoshimnas

Pietų Korėjos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Iki sudūlės Paektu kalnas ir Rytų jūra nuseks
Dieve saugoki ir ginki mūsų šalį!

PRIEDAINIS:
Kinrožė ir trys tūkstančiai li kalnų ir upių
Korėjiečiai - į Korėjos kelią, būkim jam ištikimi!

Kaip pušis Namsano viršukalnėj atlaiko vėjus ir speigus
Tarsi šarvuota - taip ir mūsų vis atgimstanti dvasia.

PRIEDAINIS

Rudenio dangūs tušti ir platūs, aukšti ir be debesų;
Ryškus mėnulis lyg mūsų širdys, vientisas ir tiesus.

PRIEDAINIS

Su šia dvasia mintyse visą ištikimybę pašvęskime -
Kančioje ir džiaugsme - Tėvynės meilei.

PRIEDAINIS

동해 물과 백두산이 마르고 닳도록
하느님이 보우하사 우리나라 만세

PRIEDAINIS:
무궁화 삼천리 화려 강산
대한 사람 대한으로 길이 보전하세

남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯
바람서리 불변함은 우리 기상일세

PRIEDAINIS

가을 하늘 공활한데 높고 구름 없이
밝은 달은 우리 가슴 일편단심일세

PRIEDAINIS

이 기상과 이 맘으로 충성을 다하여
괴로우나 즐거우나 나라 사랑하세

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Paektu kalnas yra aukščiausias Korėjos kalnas (2744 m). Šiandien šis ugnikalnis yra Šiaurės Korėjoje, bet kiekviena Korėja laiko save teisėta visos Korėjos valdžia, be to, himnas sukurtas iki padalinimo.
 • Rytų jūra yra Japonijos jūra. Korėjiečiai ją vadina kitaip (net ir rašydami ne savo kalba), nes ji jiems - rytuose. Korėjiečiai laikosi pozicijos, kad pavadinimas "Japonijos jūra" užsiliko nuo kolonializmo, kuomet Korėja buvo Japonijos kolonija ir ši jūra iš visų pusių buvo apsupta Japonijos.
 • Kinrožė yra Pietų Korėjos nacionalinė gėlė.
 • Li arba ri yra tradicinis Rytų Azijos ilgio matavimo vienetas - jo dydis traktuotas įvairiai, bet šiandien Kinijoje prilygintas 500 metrų, Korėjoje - 392,72 metro. Tad 3000 li yra 1178 kilometrai - apytikslis Korėjos pusiasalio ilgis.
 • Namsanas reiškia "Pietų kalnas" ir taip vadinami įvairūs Korejos kalnai, tarp jų esantis Seule bei Gjeončiu nacionaliniame parke.
 • Pietų ir Šiaurės Korėjų himnai turi daug panašumų. Vienodas jų pavadinimas (tik Šiaurės Korėjoje į lotynų raštą transkribuojamas kitaip). Minimos tos pačios sąvokos: Paektu kalnas, trys tūkstančiai li.
 • Pirmoji himno melodija buvo tokia, kaip škotų liaudies dainos "Už mūsų jaunas dieneles pakelkime taures", naudotos ir kitos melodijos. Norėta, kad melodija būtų korėjietiška, tad 1935 m. specialiai sukurta nauja. Korėja tada buvo kolonizuota Japonijos, tad himnas buvo draudžiamas ir jį pripažino tik vyriausybė tremtyje, o 1948 m. išvadavus šalį jis tapo oficialiu.

Filipinų himnas

Išrinktoji žemė - Lupang Hinirang

Muzikos autorius: Chulianas Felipė
Žodžių autorius: Felipė Padilja de Leonas
Sukurtas: 1898 m. (muzika), 1956 m. (tagalogiški žodžiai)
Tapo himnu: 1898 m. (tik muzika), 1899 m. (su ispaniškais žodžiais), 1938 m. (su angliškais žodžiais), 1948 m. (su kitais tagalogiškais žodžiais), 1956 m. ir 1962 m. žodžiai dar koreguoti
Kalba: Tagalogų (filipiniečių)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Filipinų himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Maltos himnas

Filipinų himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Numylėta šalis,
Perlas rytų,
Aistra širdies
Tavoj krūtinėj amžina.

Išrinktoji žemė,
Drąsuolių lopšys tu esi.
Užkariautojams -
"Jūs nelaimėsite niekad".

Per jūras ir kalnus,
Per orą ir žydrynes dangaus
Driekiasi eilėraščio ir dainos spindesys
Numylėtajai laisvei.

Žybsnis tavo vėliavos
Pergalingai spindi.
Jos žvaigždės ir saulė
Amžiais nenublės.

Žeme saulės, šlovės ir meilės,
Gyvenimas tavose rankose - tai rojus.
Ir mums džiugu, jei pasirodys okupantai,
Žūti už tave.

Bayang Magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay

Lupang Hinirang,
Duyan ka ng Magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya, na pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

Pastabos:

 • Žvaigždės ir saulė turimo somenyje keturios Filipinų vėliavoje vaizduojamos žvaigždės, apsupusios saulę.
 • Filipinų himnui priklauso pasaulio rekordas: daugiausiai kartų buvo pakeisti jo oficialūs žodžiai, nors melodija palikta ta pati. Būta net 5 oficialių tekstų 3 kalbomis. Iki 1898 m. Filipinai buvo Ispanijos kolonija, nuo tų metų karo - JAV kolonija. Bet ispanų kalba kurį laiką dar vyravo kaip "intelektualų kalba", tad 1898 m. sukūrus himną 1899 m. jam dar sugalvotas ispaniškas tekstas (kareivio Chosė Palmos) ir jis tapo oficialiu. 1938 m. oficialiu tekstu tapo naujas angliškas tekstas (Merės Lein ir Senatoriaus Kamiljo Osijaso). 1948 m. Filipinai tapo nepriklausomi, tad patvirtintas tagalogiškas tekstas. Tačiau jis dar tenkino ne visus, tad 1954 m. sudaryta komisija tekstui koreguoti, tai padaryta 1956 m., tačiau 1962 m. tekstas dar kartą keistas.

Kinijos Liaudies Respublikos himnas

Savanorių maršas - 义勇军进行曲

Muzikos autorius: Nie Eras
Žodžių autorius: Tian Chanas
Sukurtas: 1935 m.
Tapo himnu: 1949 m.
Kalba: Kinų (mandarinų)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kinijos Liaudies Respublikos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kinijos Liaudies Respublikos himnas

Kinijos Liaudies Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Sukilkim! Kas vegais nebūti norim!
Kūnu ir krauju vėl kinų sieną pastatykim!
Didžiausias pavojus kinams iškilo,
Šaukiasi veiksmo kiekvienas.
Sukilkim! Sukilkim! Sukilkim!
Milijonai, bet širdis viena,
Priešo ugnies ji nebijo, pirmyn!
Priešo ugnies ji nebijo, pirmyn!
Pirmyn! Pirmyn! Pirmyn!

起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉,筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,前进!
冒着敌人的炮火,前进!
前进!前进!进!

Pastabos:

 • Šis maršas dainuotas karuose prieš japonus bei Kinijos pilietiniame kare. Šį laimėjus komunistams (1949 m.) patvirtintas himnu. Taivane, į kurį pasitraukė Kinijos Respublikos valdžia, praradusi 99% Kinijos žemių, ir kurį ji iki šiol tebevaldo, išliko senasis, 1930-1949 m. visoje Kinijoje galiojęs, bet dabar uždraustas himnas.
 • Per Kultūrinę Revoliuciją (1966-1976 m.), kuomet Kinijos Liaudies Respublikos valdžia siekė sunaikinti įvairias senosios kultūros (ar nepakankamai komunistines naujosios kultūros) detales, šis himnas buvo uždraustas, o žodžių autorius Tian Chanas suimtas. Tuo metu faktinis Kinijos Liaudies Respublikos himnas buvo "Rytai yra raudoni", kuriame ideologijos buvo daugiau: trijuose posmuose po du kartus paminės Mao Dzedunas ir komunistų partija.
 • Kinų siena yra senovinis gynybinis statinys, statytas nuo Antikos iki Viduramžių, besidriekiantis per šiaurinę Kiniją ir skirtas gintis nuo mongolų genčių. Tai - vienas didžiausių senosios Kinijos pasiekimų.

Saudo Arabijos himnas

Tegyvuoja Karalius - عاش المليك

Muzikos autorius: Abdul Rahmanas Al-Chatibas
Žodžių autorius: Ibrahimas Chafadžis
Sukurtas: 1947 m. (muzika), 1984 m. (dabartiniai žodžiai)
Tapo himnu: 1947 m. (tik muzika), 1984 m. (muzika su esamais žodžiais)
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Saudo Arabijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Saudo Arabijos himnas

Saudo Arabijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Skubėki į šlovę bei viršenybę,
Šlovinki dangaus Kūrėją
Ir kelki žalią plazdančią vėliavą
Su simboliu šviesos.
Kartoki – Dievas Didis!
O Tėvyne,
Tėvyne, gyvuoki visados, musulmonų šlove!
Tegyvuoja Karalius, už vėliavą ir šalį!

سارعي للمجد والعلياء
مجدي لخالق السماء
وارفعي الخفاق اخضر
يحمل النور المسطر
رددي الله اكبر
يا موطني
موطني قد عشت فخر المسلمين
عاش المليك للعلم والوطن

Pastabos:

 • Iki 1947 m. Saudo Arabija neturėjo himno, o šio melodiją sukūrė ne vietinis kompozitorius, tačiau egiptietis, Saudo Arabijos karaliaus Abdulazizo prašymu. Žodžiai sukurti tik vėliau.
 • Kaip ir daug musulmoniškų monarchijų himnų Saudo Arabijos himnas yra fanfara – trumpa pakili melodija valdovui pasveikinti. Žodžiai, kai buvo sukurti, kaip būdinga fanfaroms, irgi skirti pašlovinti karaliui, o kartu – ir Dievui (Alachui), iš kurio valios kildinama ir monarchų teisė valdyti. Saudo Arabija – viena paskutinių pasaulio absoliutinių monarchijų.

Jungtinių Arabų Emyratų himnas

Jungtinių Arabų Emyratų nacionalinis himnas - النشيد الوطني الاماراتي

Muzikos autorius: Mahometas Abdel Vahabas
Žodžių autorius: Himnas be žodžių
Sukurtas: 1971 m.
Tapo himnu: 1971 m.

Klausykite Jungtinių Arabų Emyratų himno: Jungtinių Arabų Emyratų himnas
Pastabos:

 • Himnas be žodžiu, "fanfaros" tipo, populiaraus tarp musulmoniškų monarchijų.
 • 1986 m. JAE švietimo ministras prašė Arefo Al Šeicho Abdulos Al Hasano per tris dienas sukurti himnui žodžius, bet oficialiai jie liko nepatvirtinti, nors ir daug kas juos moka, gieda.
 • Populiarus neoficialus tekstas: "Gyvuoki tėvyne, kaip gyvuoja emyratų vienybė. / Gyvuoki vardan tautos / Kurios tikėjimas - islamas, o vedlys - Koranas. / Sutvirtinau tave Dievo vardu gimtine, / Tėvyne, tėvyne, tėvyne, tėvyne, / Tesergės Dievas per amžius nuo blogio tave / Prisiekėm statyti ir dirbti / Dirbsim nuoširdžiai, dirbsim nuoširdžiai. / Teklestės saugumas, vėliava tekils, o Emyratai, / Arabizmo simbolis. / Visi aukosimės vardan tavęs, savą kraują tau atnešim / Sielas paaukosim tau, gimtine."