Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Danijos himnas

Yra miela šalis - Der er et yndigt land

Muzikos autorius: Hansas Ernstas Kriojeris (Hans Ernst Krøyer)
Žodžių autorius: Adamas Gotlobas Olenšlėgeris (Adam Gottlob Oehlenschläger)
Sukurtas: 1844 m.
Tapo himnu: 1844 m.
Kalba: Danų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Danijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Danijos himnas

Danijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Yra miela šalis
Su plačiais paplūdimiais
Prie sūrių Baltijos krantų;
Prie sūrių Baltijos krantų.
Jos kalvos ir slėniai vilnija gražiai
Jos senasis vardas yra Danija
Ir ji yra Frėjos sosto salė.
Ir ji yra Frėjos sosto salė.

Senais laikais
Apsišarvavusieji čia
Ilsėjos nuo karų,
Ilsėjos nuo karų.
Ir eidavo pas priešus,
Ten ilsis kaulai jų
Po pilkapių masyvais,
Po pilkapių masyvais.

Žemė vis dar tokia graži,
Nes aplinkui jūra mėlyna
Ir augmenija žalia.
Ir augmenija žalia.
Kilnios moterys, nuostabios mergelės
Ir vyrai, ir šaunūs vaikinai
Gyvena Danijos salose,
Gyvena Danijos salose.

Valio karaliui ir tėvynei
Valio Danijos piliečiui kiekvienam,
Darančiam ką gali,
Darančiam ką gali.
Senoji Danija žygiuos pirmyn -
Kol bukmedžio viršūnė atsispindės
Bangoje mėlynoje,
Bangoje mėlynoje.

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand;
nær salten østerstrand;
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas Sal
og det er Frejas Sal

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid;
udhvilede fra strid;
så drog de frem til fjenders mén
nu hvile deres bene
bag højens bautasten
bag højens bautasten

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt;
og løvet står så grønt;
og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer
bebo de danskes øer

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå
sin top i bølgen blå

Pastabos:

 • Frėja skandinavų (vikingų) mitologijoje – meilės, grožio, vaisingumo, burtų, karo ir mirties deivė.
 • Apsišarvavusieji - tai vikingai (normanai, žuvėdai). Danijoje anksčiau gyveno vikingai, iš ten plaukdavę užkariauti kitų kraštų. Danijos vikingai savo klestėjimo metais buvo užėmę didelę dabartinės Didžiosios Britanijos dalį.
 • Be šito nacionalinio himno Danija, kaip ir Norvegija, Naujoji Zelandija, dar turi ir atskirą Karališkąjį himną, kuris taip pat turi ir nacionalinio himno statusą.
 • Šis nacionalinis himnas dažnai atliekamas taip: pirmiausia visas pirmasis posmas, tuomet keturios paskutinės ketvirtojo posmo eilutės. Taip jis atliekamas nepriklausomai nuo to, ar yra giedamas, ar tik grojamas.
Filed under: Danija 4 Comments

Norvegijos himnas

Taip, mylime šią šalį - Ja, vi elsker dette landet

Muzikos autorius: Rikard Nordraak
Žodžių autorius: Bjørnstjerne Bjørnson
Sukurtas: 1859 m. (žodžiai), 1863 m. (panaikintas 1 posmas, pridėti 3 nauji), 1864 m. (muzika)
Tapo himnu: 1864 m.
Kalba: Norvegų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Norvegijos himno (pirmojo ir paskutiniojo posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Norvegijos himnas

Norvegijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta, virš jūros,
Su tūkstančiais namų.
Mylėkime, mylėkime ją ir galvokime
Apie tėvus ir mamas
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Sapnai į mūsų žemę,
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Nutupia sapnai į mūsų žemę.

Šalį, suvienytą Haroldo
Savąja didvyrių armija,
Šalį, gintą Hakono
Kol Oivindas dainavo;
Ant šios šalies nutapė Olafas
Kryžių savo krauju
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Žodį prieš Romą.
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Tarė žodį prieš Romą.

Ūkininkai galando kirvius
Kai tik armija žengė pirmyn
Tordenskioldas pakrantėm dundėjo
Kad galėtume būti namie.
Net moterys kilo ir kovėsi
Tarsi vyrais jos būtų;
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit pasibaigs!
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit, jau greit pasibaigs!

Kas be ko, nebuvo mūsų daug,
Bet užteko,
Kai išmėginami vis būdavome
Ir viskas guldavo ant kortos;
Geriau sudegindavome savo žemę
Nei pasiduodavome,
Tik atmink kas atsitiko
Ten Fredrikshalde!
Tik atmink kas atsitiko,
Kas atsitiko ten Fredrikshalde!

Sunkiems laikams, kuriuos sudorojome,
Pagaliau pasakyta "ne";
Ir didžiausioj nelaimėj mėlynakė
Laisvė mums gimė.
Davė tėvų stiprybę pakelti
Badą ir karą,
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė susitaikymą.
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė, davė susitaikymą.

Priešas išmetė ginklą
Jo antveidis pakilo,
Mes nustebę priskubėjome artyn,
Nes jis mūsų brolis buvo.
Gėdos genami
Keliavome į pietus;
Stovime dabar su trim broliais vieningi
Ir šitaip stovėsim toliau!
Stovime dabar su trim broliais vieningi,
Vieningi, ir šitaip stovėsim toliau!

Normanas name ar trobelėje
Dėkoja tau, didis Dieve!
Šalį jis troško apginti,
Nors viskas ir atrodė tamsu.
Visas kovas tėvų sukariautas,
Ir ašaras motinų išlietas
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome savo teises.
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome, iškovojome savo teises.,

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta virš jūros
Su tūkstančiais namų.
Ir kai tėvų pastangos pakėlė ją
Iš trūkumo į pergalę
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei stovyklą įrengsime.
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei, jos ramybei stovyklą įrengsime.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
og den saganatt som senker
senker drømmer på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
fra dets høye Sverre talte
talte Roma midt imot.

Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
andre kunne bare grede,
men det kom det kom igjen!

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
husker bare hva som hendte
hendte ned på Fredrikshald!

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.
det gav døden selv sin ære -
og det gav det gav forlik.

Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
nu vi står tre brødre sammen,
sammen og skal sådan stå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.

Pastabos:

 • Harodlas I, gyvenęs IX - X a. po Kristaus, buvo pagonis Norvegijos valdovas, suvienijęs šalį. Apie jį žinoma tik iš senovinių poemų.
 • Hakonas I, gyvenęs X a. po Kristaus, buvo Haroldo I sūnus, tapęs krikščionimi.
 • Oivindas buvo X a. Hakono I rūmų poetas, kūręs apie jį poemas.
 • Olafas II (995 - 1030 m.) buvo Norvegijos karalius, žuvęs Stiklestado mūšyje prieš sukilėlius. 1031 m. paskelbtas šventuoju, paskui - "Amžinuoju karaliumi".
 • Sverė I buvo XII a. Norvegijos karalius, į valdžią atėjęs perversmo būdu. Todėl nekarūnuotas bažnyčios ir popiežiaus. Pradėjo spausti bažnyčią, tada ekskomunikuotas.
 • Peteris Veselis Tordenskjoldas (1691 - 1720) buvo Danijos-Norvegijos viceadmirolas. 1716 m. nuskandino Švedijos laivyną Dinekileno mūšyje (Didysis Šiaurės karas).
 • Fredrikshaldas (dabar - Haldenas) yra miestelis Norvegijoje, Švedijos pasienyje. Jį kelis kartus puolė švedai, bet nėkart sėkmingai, o 1716 m. per Didįjį Šiaurės Karą vietos gyventojai sudegino savo namus, kad jų neužimtų švedai.
 • Trys broliai - turimos omenyje trys Skandinavijos kultūros tautos (danai, švedai, norvegai), kadaise daug sykių tarpusavy kariavusios, o dabar (nuo XIX a.) bendradarbiaujančios.
 • Be šio nacionalinio himno Norvegija taip pat turi ir atskirą Karališkąjį himną.
Filed under: Europa, Norvegija No Comments

Suomijos himnas

Mūsų žeme - Maamme arba švediškai Vårt land

Muzikos autorius: Fredrik Pacius
Žodžių autorius: Johan Ludvig Runeberg
Sukurtas: 1848 m.
Tapo himnu: 1917 m.
Kalba: Suomių arba švedų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Suomijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Suomijos himnas

Suomijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O mūsų žeme Suomija, gimtine!
Tavo auksinis žodis teskambės aukštai!
Nėra slėnio, nėra kalno,
Nėra ežero ar kranto brangesnio
Už šiuos šiaurinius namus,
Mūsų tėvų žemę!
Nėra slėnio, nėra kalno,
Nėra ežero ar kranto brangesnio
Už šiuos šiaurinius namus,
Mūsų tėvų žemę!

Ateis laikas kai sužydėsi,
Apsipilsi žiedais!
Ir mūsų meilę sužadins
Tavo šlovinga viltis ir džiaugsmas –
Pagaliau, o tėvyne, tavoji daina
Skambės aukštesne nata.
Ir mūsų meilę sužadins
Tavo šlovinga viltis ir džiaugsmas –
Pagaliau, o tėvyne, tavoji daina
Skambės aukštesne nata.

Oi maamme Suomi, synnyinmaa!
Soi, sana kultainen!
Ei laaksoa ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjoinen,
Maa kallis isien!
Ei laaksoa ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjoinen,
Maa kallis isien!

Sun kukoistukses kuorestaan
Kerrankin puhkeaa!
Viel' lempemme saa nousemaan,
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran laulus, synnyinmaa,
Korkeemman kaiun saa.
Viel' lempemme saa nousemaan,
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran laulus, synnyinmaa,
Korkeemman kaiun saa.

Pastabos:

 • Žodžiai pirmiausiai sukurti švediškai, o tik paskui išversti į suomių kalbą. XIX a. Suomijoje aukštuomenė kalbėjo švediškai (panašiai, kaip Lietuvoje - lenkiškai).
 • Estijos himno melodija - ta pati, kaip ir Suomijos himno. Estai - gimininga suomiams finougrų tauta.
Filed under: Europa, Suomija 2 Comments

Islandijos himnas

Giesmė arba O Dieve mūsų žemės - Lofsöngur arba Ó, Guð vors Lands

Muzikos autorius: Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Žodžių autorius: Matthías Jochumsson
Sukurtas: 1874 m.
Tapo himnu: 1944 m.
Kalba: Islandų
Poetinis vertimas į lietuvių kalbą: Mindaugas Černiauskas
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Islandijos himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Islandijos himnas

Islandijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Dieve mūsų žemės! Mūsų žemės Dieve!
Mes garbinam tavą šventą, šventą vardą!
Iš rojaus galaktikų nupynė tau vainiką
Tavo legionai – prabėgantys amžiai.
Tau juk viena diena kaip visas tūkstantmetis,
O tūkstantmetis – tik diena ir ne daugiau:
Tik viena maža, bet amžina, verkianti gėlė
Kuri meldės savam Dievui ir mirė.
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis -
Tik viena maža, bet amžina, verkianti gėlė
Kuri meldės savam Dievui ir mirė.

O Dieve, o Dieve! Tau lenkiamės mes,
Tau aukojame degančias, degančias sielas.
Viešpatie, Dieve mūsų tėvų – nuo kartos lig kartos
Iškvėpiame šventuosius žodžius.
Tūkstantį metų meldžiamės ir dėkojame tau
Tu vienintelė priebėga mūsų.
Meldžiamės ir nešame ašarų duoklę,
Mūsų likimas tavojoje rankoje ilsisi.
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis!
Ryto šerkšną apraudodavusį visus šituos metus
Tavoji saulė valdys – aukštai kildama!

O Dieve mūsų žemės! Mūsų žemės Dieve!
Mūsų gyvybės - tik gležnos, gležnos nendrės,
Jos žuva kai nepasiekia Tavoji dvasia ir šviesa,
Kurios atperka mus ir palaiko net jei stokojame visko.
Įkvėpk mus rytais savo meile, narsa,
Ir veski kančių dienomis.
Vakarais siųsk ramybę iš savo aukšto dangaus
Ir sergėk mūsų šalį gyvenimui bėgant
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis!
Praturtink mūsų žmones, džiovinki mūsų ašaras
Ir statyk Karalystę gyvenimui bėgant!

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
Þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ó, guð, ó, guð! Vér föllum fram
og fórnum þér brennandi, brennandi sál,
guð faðir, vor drottinn frá kyni til kyns,
og vér kvökum vort helgasta mál.
Vér kvökum og þökkum í þúsund ár,
Því þú ert vort einasta skjól.
Vér kvökum og þökkum með titrandi tár,
Því þú tilbjóst vort forlagahjól.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
voru morgunsins húmköldu, hrynjandi tár,
sem hitna við skínandi sól.

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá.
Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf,
sem að lyftir oss duftinu frá.
Ó, vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf,
vor leiðtogi í daganna þraut
og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf
og vor hertogi á þjóðlífsins braut.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár,
sem þroskast á guðsríkis braut.

Islandijos himno poetinis vertimas į lietuvių kalbą:

O mūsų žemės Dieve! O Dieve mūsų žemės!
Šlovė Tavajam vardui – jis šventas nuo senovės.
Laiko legionai tau karūną ruošia
Ir dangaus žvaigždynu tavo galvą puošia.
Viena diena tau tūkstančiui ilgų prilygsta metų,
O tūkstantmetis tavo vienos dienos nevertas!
Maža gėlelė ašarą štai lieja amžinybėj,
Ji savo Dievui meldžiasi, po to numiršta tyliai.
Tūkstantis metų Islandijai, tūkstantis metų Islandijai.
Maža gėlelė ašarą štai lieja amžinybėj,
Ji savo Dievui meldžiasi, po to numiršta tyliai.

Pastabos:

 • Paprastai atliekamas tik pirmas posmas, kuris labiausiai patiko ir autoriui.
 • Himnas sukurtas 1874 m. švęstai 1000 metų sukakčiai nuo to laiko, ai Islandiją kolonizavo pirmieji žmonės (Vikingai).
Filed under: Europa, Islandija 3 Comments

Estijos himnas

Mano tėvyne, mano džiaugsme ir laime - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

Muzikos autorius: Friedrich Pacius
Žodžių autorius: Johann Voldemar Jannsen
Sukurtas: 1869 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Estų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Estijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Estijos himnas

Estijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mano tėvyne, mano džiaugsme ir laime,
Kokia nuostabi tu esi!
Nerasiu daugiau aš tokios
Šioj žemėj didelėj ir plačioj
Kuri būtų tokia pat man brangi
Kaip ir tu, mano tėvyne!

Tu pagimdei mane
Ir išauginai;
Dėkosiu tau visad
Ir liksiu ištikimas iki mirties,
Man pati mieliausia esi tu
Mano brangioji tėvyne!

Te Dievas sergės tave
Mano brangioji tėvyne!
Tegul bus jis tavo gynėjas
Ir galybę laiminimų teiks
Viskam, ką tik darysi,
Mano brangioji tėvyne!

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Pastabos:

 • Estijos himno melodija yra tokia pati, kaip ir Suomijos himno (tiek suomiai, tiek estai yra finougrai, jų kultūros panašios). Todėl kai Estiją 1940 m. - 1990 m. buvo okupavusi Sovietų Sąjunga ir šį himną uždraudusi estai galėdavo išgirsti jo melodiją per Suomijos radiją, kuris himnu užbaigdavo visas savo programas.
Filed under: Estija, Europa 2 Comments

Latvijos himnas

Dieve, laimink Latviją! - Dievs, svētī Latviju!

Muzikos autorius: Karlis Baumanis
Žodžių autorius: Karlis Baumanis
Sukurtas: 1873 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Latvių
Poetinis-giedamasis vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Latvijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Latvijos himnas

Latvijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, laimink Latviją,
Mūsų brangią tėvynę,
Laiminki Latviją,
Ak, laminki ją!

Dieve, laimink Latviją,
Mūsų brangią tėvynę,
Laiminki Latviją,
Ak, laminki ją!

Kur latvių dukros žydi,
Kur latvių sūnūs dainuoja,
Šokime čia iš laimės
Mūs Latvijoje!

Kur latvių dukros žydi,
Kur latvių sūnūs dainuoja,
Šokime iš laimės čia,
Mūs Latvijoje!

Dievs, svētī Latviju
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to

Dievs, svētī Latviju
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to

Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā

Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā

Latvijos himno giedoti skirtas poetinis vertimas į lietuvių kalbą (išlaikytas originalo rimas ir ritmas):

Laiminki Latviją,
Tėvynę brangiąją,
Laimink tu Latviją,
O Dieve brangus!

Laiminki Latviją,
Tėvynę brangiąją,
Laimink tu Latviją,
O Dieve brangus!

Dukrelės gražios čia,
Sūneliai dainuoja,
Iš laimės šokime
Mūs Latvijoj.

Dukrelės gražios čia,
Sūneliai dainuoja,
Iš laimės šokime
Mūs Latvijoj.

Pastabos:

 • Karlis Baumanis dalyje posmų vietoje žodžio "Latvija" vartojo žodį "Baltija". Vėliau žodis "Latvija" buvo taip pakeistas visoje dainoje, nes kitaip dainą būtų uždraudusi tuomet Latviją valdžiusi Rusijos Imperija. Tik Latvijai atgavus nepriklausomybę visuose posmuose vartojamas žodis "Latvija".
Filed under: Europa, Latvija 7 Comments

Lietuvos himnas

Tautiška giesmė

Muzikos autorius: Vincas Kudirka
Žodžių autorius: Vincas Kudirka
Sukurtas: 1898 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Lietuvių

Klausykite Lietuvos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Lietuvos himnas Lietuvos himno tekstas:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Pastabos:

 • Lietuvos himno kiekvieno posmo melodija - skirtinga. Todėl įprasta tvarka, kai per sporto varžybas atliekamas tik vienas ar keli himno posmai Lietuvoje kontroversiška - nes tai reiškia, kad himno muzika neatliekama pilnai.
 • Vienas sąlyginai retų himnų, kurių žodžių ir muzikos autorius - tas pats.
Filed under: Europa, Lietuva 12 Comments

Švedijos himnas

Tu sena, tu laisva (Du gamla, Du fria)

Muzikos autorius: Liaudis
Žodžių autorius: Richard Dybeck
Sukurtas: 1844 m. (žodžiai)
Tapo himnu: XIX a. antroji pusė (oficialiai nepatvirtintas)
Kalba: Švedų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis
Poetinis vertimas į lietuvių kalbą: Mindaugas Černiauskas

Klausykite Švedijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):
Švedijos himnas

Švedijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tu sena, tu laisva, tu kalnuotoji Šiaurė,
Tu tyli, tu džiaugsmingai graži.
Pasitinku tave, nuostabiausioji žeme pasaulio,
Tavąją saulę, tavąjį dangų, tavąsias pievas žalias.
Tavąją saulę, tavąjį dangų, tavąsias pievas žalias.

Tu ilsiesi ant prisiminimų didžių senų dienų
Kuomet pagerbtasis tavo vardas sklandė virš pasaulio.
Žinau, kad tu esi, tu būsi ta, kuria buvai.
Taip, aš noriu gyventi, noriu mirti Šiaurėje.
Taip, aš noriu gyventi, noriu mirti Šiaurėje.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Švedijos himno poetinis vertimas į lietuvių kalbą (kartu su retai giedamais papildomais dviem posmais):

Sena ir laisva tu, kalnuotoji šiaure,
Graži bei rami tu, tu džiaugsmo pilna!
Žemai tau lenkiuos – tu žemėj mieliausia
Su savo saule, dangum, žaluma.

Tu soste esi dėl dienų atminimo,
Kai tavo šlovė žemę puošė šviesa,
Žinau, kad esi, kad išliksi kaip buvus,
Aš noriu gyvent ir numirt šiaurėje.

Aš noriu tarnaut tiktai mylimai žemei,
Prisiekt nuolankumą lig savo mirties,
Širdim irgi rankom darbuotis jos teisei,
Jos vėliavą kelti aukštyn – teplazdės.

Su Dievu kovosim už židinį gimtą,
Už Švediją brangią, Tėvynę, kartu.
Tavęs aš nekeisiu šioj žemėj į nieką,
Ne, noriu gyvent ir numirt ten, kur tu. (Šiaurėje)

Pastabos:

 • "Prisiminimai didžių senų dienų" atmena XVII a., kuomet Švedija buvo viena galingiausių valstybių Europoje: valdė Suomiją, Latviją, Estiją, dabartinio Sankt Peterburgo kraštą, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos bei Norvegijos dalis.
 • Švedija turi ir atskirą karališkąjį himną.
Filed under: Europa, Švedija 4 Comments