Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Pakistano himnas

Nacionalinis himnas - قومی ترانہ

Muzikos autorius: Ahmedas Gulamalis Čagla
Žodžių autorius: Hafezas Džulanduris
Sukurtas: 1949 m. (muzika), 1952 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1953 m. (muzika), 1954 m. (žodžiai)
Kalba: Indostano (urdu) su daug persiškų skolinių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pakistano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pakistano himnas

Pakistano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Palaiminta tebus šventoji žemė,
Laiminga tebus dosnioji šalis,
Didaus ryžto ženklas
Pakistano žemė,
Palaiminta būk tu, tikėjimo tvirtove.

Tvarka šitos Šventosios Žemės -
Žmonių brolybės galioje ji glūdi.
Tegul tauta, šalis ir valstybė
Švies amžina šlove,
Palaimintas tebus tikslas mūsų siekių.

Ši vėliava Mėnulio ir Žvaigždės
Veda kely į pažangą ir tobulybę,
Ji - pasakotoja mūsų praeities, dabarties šlovė
Ir įkvėpimas ateities,
Ženklas Visagalio globos.

پاک سرزمین شاد باد
کشور حسین شاد باد
تو نشان عزم عالیشان
! ارض پاکستان
مرکز یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام
قوت اخوت عوام
قوم ، ملک ، سلطنت
! پائندہ تابندہ باد
شاد باد منزل مراد

پرچم ستارہ و ہلال
رہبر ترقی و کمال
ترجمان ماضی شان حال
! جان استقبال
سایۂ خدائے ذوالجلال

Pastabos:

  • Šventoji žemė, Tikėjimo tvirtovė pabrėžia Pakistano musulmonišką tikėjimą. Iki 1947 m. Pakistanas ir Indija abu valdyti Britų imperijos kaip viena erdvė, o padalinta ji būtent religiniu pagrindu: vietos, kuriose daugumą sudarė hinduistai, turėjo atitekti Indijai, o musulmoniški kraštai - Pakistanui. Daugeliu atvejų taip ir įvyko, tiesa, neišvengta nesklandumų - pavzydžiui, Kašmyre dauguma gyventojų buvo musulmonai, bet vadovas hinduistas, jis prisijungė prie Indijos, kilo karas, Kašmyras liko padalintas.
  • Pakistanui 1947 m. tapus nepriklausomam sudaryta komisija himnui išrinkti, o vienam komisijos narių muzikui Čaglai patikėta sukurti muziką, o kitam komisijos narių Džulanduriui - žodžius. Komisija himną patvirtino 1950 m., bet įstatymiškai jis patviritntas tik vėliau.
  • Pakistanas ginčijasi su Indija ne tik dėl Kašmyro, bet ir rungtyniauja dėl Gineso rekordo, kurioje šalyje daugiau žmonių, susirinkusių vienoje vietoje, sugiedos savo himną. Paskutinis Pakistano pagerinimas - 70 000 žmonių, Indijos - 121 000.
  • Mėnulio ir Žvaigždės vėliava - Pakistano vėliava su islamo simboliais mėnuliu ir žvagžde.