Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Australijos himnas

Pirmyn, teisingoji Australija - Advance, Australia Fair

Muzikos autorius: Peter Dodds McCormick
Žodžių autorius: Peter Dodds McCormick
Sukurtas: 1878 m.
Tapo himnu: 1984 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Australijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Australijos himnas

Australijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Australai visi, pasidžiaukime,
Nes esam jauni ir laisvi;
Turime auksinę žemę ir turtą triūsui,
Mūsų namai jūros apsupti;
Mūsų žemė aptekusi gamtos turtais
Turtingo ir reto nuostabumo;
Istorijos puslapyje te kiekviena scena
Stumia pirmyn Australiją teisingąją!
Ir laimingais būriais tada sudainuokime:
"Pirmyn, teisingoji Australija!"

Po mūsų spinduliuojančiu Pietų Kryžiumi
Triūsime širdim ir rankom.
Idant paverstume šią mūsų Sandraugą
Žymia tarp visų šalių;
Su atvykusiais išilgai jūrų
Galime beribėm lygumom pasidalinti;
Su narsa susivienykime visi
Ir stumkime pirmyn Australiją teisingąją.
Ir laimingais būriais tada sudainuokime:
"Pirmyn, teisingoji Australija!"

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil,
Our home is girt by sea;
Our land abounds in Nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia fair!
In joyful strains then let us sing,
"Advance Australia fair!"

Beneath our radiant southern Cross,
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair.
In joyful strains then let us sing
"Advance Australia fair!"

Pastabos:

  • Oficialūs yra du posmai iš penkių. Likusiuose posmuose minima ir Britanija, nes himnas parašytas Australijai dar esant kolonija.
  • Sandrauga yra oficialus Australijos pavadinimas (Australijos Sandrauga).
  • Pietų kryžius yra pietiniame pusrutulyje matomas žvaigždynas.
  • Australija nuo Britanijos tapo nepriklausoma ne iš karto, o palaipsniui. Iki 1974 m. jos himnas buvo "Dieve, sergėk karalienę". Tada paskelbtas konkursas naujam himnui - bet vertų dėmesio nepasiūlyta. Todėl rinktasi iš trijų senų dainų. Po apklausos valdžia pasirinko "Pirmyn, teisingoji Australija". Bet kontroversijos liko, tad pasikeitus vyriausybėms 1977 m. paskelbtas referendumas. Už "Pirmyn teisingoji Australija" balsavo 43% žmonių, "Valkataujančią Matildą" (Waltzing Matilda) palaikė 28%, "Australijos dainą" (Song of Australia) 10%, o 19% siūlė grąžinti "Dieve, sergėk karalienę". Atvejis, kai himnas renkamas referendumu - labai retas.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.