Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Serbijos himnas

Dieve teisingumo - Боже правде

Muzikos autorius: Davorinas Jenkas
Žodžių autorius: Jovanas Džordževičius
Sukurtas: 1872 m.
Tapo himnu: 1904 m., 1918 m. Serbijai susijungus su Slovėnija, Bosnija ir Kroatija liko tik Serbijos himnu, 2006 m. Serbijai vėl tapus atskira šalimi vėl tapo nepriklausomos valstybės himnu
Kalba: Serbų
Poetinis vertimas į lietuvių kalbą: Mindaugas Černiauskas

Klausykite Serbijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Serbijos himnas

Serbijos himno tekstas ir giedoti skirtas poetinis vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve teisingumo, Tu, kurs
Nuo žūties apgynei mus,
Išsigelbėjimu būki,
Mūsų tu išgirsk balsus.

Veski, ginki serbų laivą
Ateities stipria ranka.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk,
Jų tėvynę, giminę.

Vienyk serbų brolius darbui
Vien didybės ir šlovės.
Lems vienybė priešui žūtį,
Serbams miestą atstovės.

Tenokina serbų šakos
Sutarimo vien vaisius.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk,
Giminę jų, valdovùs.

Tegu serbų linksmos kaktos
Nepatirs rūsties tavos.
Laimink serbų kaimą, lauką,
Dirvą, miestą ir namus.

Kai išauš diena kovoti,
Vesk link pergalės žingsnius.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk
Giminę jų, valdovùs.

Serbai švenčia ir sušvinta
Tamsiame kape naujai,
Jau išaušo naujas amžius,
Dieve, duoki laimės jai.

Serbų gimtą šalį ginki,
Vaisių šimtmečių penkių
Dieve gelbėk, saugok, tau juk
Serbai lenkiasi, meldžiu.

Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к’ победи му води ход
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани
моли ти се српски род!

Pastabos:

 • Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalystės himną, vartotą nuo 1918 m. iki 1943 m., taip pat sudarė ir šio Serbijos himno motyvas.
 • Senesniuose šio himno žodžiuose buvo minimas ir karalius, tačiau dabar jis neminimas (Serbija - respublika).
 • Per Jugoslavijos karus XX a. pabaigoje nepriklausomomis pasiskelbusios serbų valstybės Kroatijoje bei Bosnijoje taip pat vartojo šį himną. Ilgiausiai išlikęs toks teritorinis darinys, dabartinė Serbų Respublika Bosnijos ir Hercegovinos sudėtyje, šį himną vartojo iki 2008 m. Tiesa, ten oficialūs buvo senieji himno žodžiai, kuriuose tebeminimas karalius.

Comments (4) Trackbacks (0)
 1. Mindaugo Černiausko poetinis vertimas, panaudotas čia su autoriaus leidimu. Padaryti keli nedideli pataisymai, kad vertimas labiau atitiktų dabartinio Serbijos himno tekstą (kur jau nebeminimas karalius). Rimas/ritmas per šiuos keitimus išlaikytas.

 2. Tragiškas vertimas….

 3. Kadangi čia yra poetinis vertimas (darytas, kad sutaptų rimas, ritmas), jis nėra ir negali būti visai tikslus prasmės atžvilgiu. Tačiau jei yra tiesioginių klaidų (pvz. dar užsiliko vietų, kur versta iš Serbų Respublikos varianto) – rašyk.

  Mindaugas minėjo, kad versdamas konsultavosi su serbų kalbos specialistais.

 4. Pakartosiu čia, ką rašiau kitur:

  Nepavyko rasti Serbijos himno nepoetinio vertimo į anglų kalbą. Serbiškai nemoku, o versti iš poetinio angliško vertimo nebūtų gerai, nes poetinis vertimas prasme jau nutolęs nuo originalo. Todėl jeigu kas nors žinote nepoetinį visų Serbijos himno posmų vertimą į anglų kalbą ir galėtumėte pasidalinti nuoroda – pasidalinkite. Tuomet aš padarysiu ir nepoetinį Serbijos himno vetrimą į lietuvių kalbą.


Leave a comment

No trackbacks yet.