Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Naujosios Zelandijos himnas

Dieve, ginki Naująją Zelandiją - God Defend New Zealand arba Aotearoa

Muzikos autorius: Džonas Džozefas Vudsas (John Joseph Woods)
Žodžių autorius: Tomas Brakenas (Thomas Bracken) – angliški, Tomas Henris Smitas (Thomas Henry Smith) - maoriški
Sukurtas: 1870 m. (angliški žodžiai), 1876 m. (muzika), 1878 m. (maoriški žodžiai)
Tapo himnu: 1977 m. (nuo 1940 m. – nacionalinė giesmė)
Kalba: Anglų arba maorių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Naujosios Zelandijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Naujosios Zelandijos himnas

Naujosios Zelandijos angliškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tautų Dieve, tau prie kojų
Meile sukaustyti supuolame,
Išgirski mūs balsus – maldaujame,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Gink Ramiojo vandenyno trigubą žvaigždę
Nuo kančios ir karo velenų –
Te pagyros jai toliuose girdėsis,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Žmonės visų tautų ir rasių
Susirinkę čia prieš Tavo veidą
Prašo laiminti šią vietą,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Nuo vaidų, pavydo, pykčio
Ir korupcijos mūsų Valstybę ginki.
Verski ją gera, puikia,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Taika, ne karais, mes garsėsime,
Bet jei priešai daužys mūsų krantus
Tebūsim tada galingi šeimininkai,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Mūšių Dieve savo galia
Versk priešus bėgti,
Te mūsų siekiai bus teisingi ,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Taugs mūsiškė meilė Tau,
Te Tavo gėris niekad nesbaigs,
Duok mums gausą, duok mums taiką,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Nuo negarbės ir gėdos
Saugoki šalies nesuteptąjį vardą,
Karūnuok ją nemirtinga šlove,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

Te mūsų kalnai per amžius bus
Laisvės kuorai viršum jūrų –
Padėk mums būti tau ištikimais,
Dieve, ginki mūsų laisvą šalį.
Vesk ją tautų būryje
Skelbdamas žmogui meilę ir tiesą,
Įgyvendindamas Savo šlovingąjį planą,
Dieve, ginki Naująją Zelandiją.

God of Nations at Thy feet,
In the bonds of love we meet,
Hear our voices, we entreat,
God defend our free land.
Guard Pacific's triple star
From the shafts of strife and war,
Make her praises heard afar,
God defend New Zealand.

Men of every creed and race,
Gather here before Thy face,
Asking Thee to bless this place,
God defend our free land.
From dissension, envy, hate,
And corruption guard our State,
Make our country good and great,
God defend New Zealand.

Peace, not war, shall be our boast,
But, should foes assail our coast,
Make us then a mighty host,
God defend our free land.
Lord of battles in Thy might,
Put our enemies to flight,
Let our cause be just and right,
God defend New Zealand.

Let our love for Thee increase,
May Thy blessings never cease,
Give us plenty, give us peace,
God defend our free land.
From dishonour and from shame,
Guard our country's spotless name,
Crown her with immortal fame,
God defend New Zealand.

May our mountains ever be
Freedoms ramparts on the sea,
Make us faithful unto Thee,
God defend our free land.
Guide her in the nations' van,
Preaching love and truth to man,
Working out Thy glorious plan,
God defend New Zealand.

Naujosios Zelandijos maoriškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Viešpatie Dieve
Žmonijos,
Išklausyk mus,
Puoselėk mus,
Te gėris klestės,
Teplauks Tavo dovanos,
Teginsi Tu
Aotearoą

Tegul visi,
Raudonodžiai, baltaodžiai
Maoriai, pakehos,
Susirenka priešais tave.
Meldžiame, te mūsų visos nuodėmės
Atleistos bus,
Kad ištartume: "Tegyvuoja
Aotearoa"

Te visad bus ji aukštai vertinama!
Tekils iš stiprybės į stiprybę,
Te garsas apie ją
Pasklis ir toliuos,
Te nei kančių,
Nei vaidų nebus,
Te visad bus didi
Aotearoa.

Te jos kraštai
Bus apšviesti visados.
Viršum žemės
Te pavydas ir vaidai
Išsisklaidys,
Te taika valdys
Viršum
Aotearoa'os.

Te išliks jos gėrybės,
Tegul teisingumas ir dora
Klestės
Tarp Dievo žmonių.
Te niekada ji nesigėdys,
Bet jos vardas tegarsės,
Kad sektų ja kiti,
Aotearoa.

E Ihowā Atua,
O ngā iwi mātou rā
Āta whakarongona;
Me aroha noa
Kia hua ko te pai;
Kia tau tō atawhai;
Manaakitia mai
Aotearoa

Ōna mano tāngata
Kiri whero, kiri mā,
Iwi Māori Pākehā,
Rūpeke katoa,
Nei ka tono ko ngā hē
Māu e whakaahu kē,
Kia ora mārire
Aotearoa

Tōna mana kia tū!
Tōna kaha kia ū;
Tōna rongo hei pakū
Ki te ao katoa
Aua rawa ngā whawhai
Ngā tutū a tata mai;
Kia tupu nui ai
Aotearoa

Waiho tona takiwā
Ko te ao mārama;
Kia whiti tōna rā
Taiāwhio noa.
Ko te hae me te ngangau
Meinga kia kore kau;
Waiho i te rongo mau
Aotearoa

Tōna pai me toitū
Tika rawa, pono pū;
Tōna noho, tana tū;
Iwi nō Ihowā.
Kaua mōna whakamā;
Kia hau te ingoa;
Kia tū hei tauira;
Aotearoa

Pastabos:

 • Naujosios Zelandijos himnas turi versijas abiem oficialiom kalbom – anglų ir maorių. Maoriai gyveno krašte iki atvykstant anglams, bet dabar sudaro mažumą ir tik dalis jų tebekalba maorių kalba, kurią mėginama atgaivinti. Maorių kalbos žodžiai susideda iš daug skiemenų. Todėl idant maorišką versiją būtų galima sugiedoti pagal tą pačią melodiją teko keisti (trumpinti) reikšmes. Abiejų versijų reikšmės skiriasi, bet esmė lieka ta pati: tiesiog kas angliškoje versijoje pasakoma viename posme, maoriškoje – kitame ir pan.
 • Jungtinės Karalystės himnas “Dieve, sergėk karalinenę” Naujojoje Zelandijoje irgi oficialus (kaip karališkasis himnas), nors giedamas rečiau. Nuo 1840 m. iki 1977 m. “Dieve, sergėk karalienę” buvo vienintelis oficialus himnas. Jungtinės Karalystės karalienė yra ir Naujosios Zelandijos karalienė.
 • Himnas dažnai atliekamas taip: pirmiausia – pirmasis maoriškas posmas, tuomet – pirmasis angliškas posmas. Kiti posmai atliekami rečiau. Pateiktame pavyzdyje atlikamas pirmasis maoriškas posmas, paskui - visi angliški posmai.
 • Ramiojo vandenyno triguba žvaigždė gali reikšti tris Naujosios Zelandijos salas (Šiaurinę, Pietinę, Stiuarto) ar Naujosios Zelandijos anglikonų bažnyčios herbe esančias žvaigždes. Yra ir kitų paaiškinimų, nes nėra žinoma, ką poetas tikrai turėjo omenyje.
 • Aeotearoa maoriškai reiškia “Naujoji Zelandija”. Šis žodis čia neišverstas, nes maoriai taip savo šalį dažnai vadina ir ne maoriškai.
 • Pakehos yra baltieji kolonistai (taip juos vadina maoriai).

Comments (4) Trackbacks (0)
 1. ačiū už himną su komentarais. ir kuo gi jis skiriasi nuo religinės poezijos? Tiek mažai žinome vieni apie kitus.

  • Daugybėje minimas Dievas. Bent keletas himnų – įskaitant šį Naujosios Zelandijos, taip pat Islandijos, Jungtinės Karalystės, Serbijos – yra tarsi religinės giesmės, kuriose prašymai Dievui – esminis elementas.

   Nors šiandieninė Europa labai pasaulietiška tai – gana naujas reiškinys. Daugybė himnų patvirtinti ar bent išpopuliarėjo seniau: XVIII a., XIX a., XX a. pradžioje, kuomet krikščionybė Europoje buvo be galo svarbi. O himnai, kaip ir vėliavos, keičiami retai, juk žmonės prisiriša prie tautos simbolių – paprastai jie keičiami nebent po revoliucijų, okupacijų, tačiau ne dėl ilgainiui po truputį pakitusio požiūrio į religiją.

   O už Europos ribų ir šiandien žmonės daug kur yra gerokai religingesni (ne vien musulmoniškame pasaulyje, bet ir, tarkime, krikščioniškoje Amerikoje, įskaitant ir JAV).

   Plačiau apie himnų tekstų reikšmes (įskaitant ir relginę tematiką juose) žr. straipsnyje http://www.himnai.lt/himnu-tekstai-apie-ka-gieda-pasaulio-tautos/

   Apie himnų kūrmą ir keitimą: http://www.himnai.lt/kaip-kada-ir-kas-kuria-himnus/

 2. O kas atlieka sia himno versija?


Leave a comment

No trackbacks yet.