Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kongo Demokratinės Respublikos himnas

Pakilkim kongiečiai - Debout Congolaise

Muzikos autorius: Simonas-Pjeras Boka Di Mpasi Londis (Simon-Pierre Boka Di Mpasi Londi)
Žodžių autorius: Džozefas Lumumba (Joseph Lumumba)
Sukurtas: 1960 m.
Tapo himnu: 1960 m., 1971 m. panaikintas, 1997 m. sugrąžintas
Kalba: Prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kongo Demokratinės Respublikos himno (pilnas visų posmų įrašas, a capella - tik žodžiai):

Kongo himnas

Kongo Demokratinės Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

CHORAS:
Pakilkim, kongiečiai,
Likimo suvienyti,
Suvienyti kovos už nepriklausomybę,
Iškeltas laikykim galvas, taip ilgai nulenktas,
Ir dabar visados ženkim tvirtai pirmyn į taiką.
O, atkaklūs žmonės, sunkiu darbu pastatysim
Taikią šalį nuostabesnę nei kada anksčiau.

SOLO:
Piliečiai, sugiedokim šventą solidarumo giesmę
Išdidžiai pagerbkime auksinį tavo suvereniteto herbą, Konge.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Palaiminta dovana (Kongas) mūsų protėvių (Kongas),
O šalie (Konge) kurią mylime (Konge),
Apgyvendinsim tavo žemes ir aprūpinsim tave didybe.
(Birželio trisdešimtoji) O, švelni saule (birželio trisdešimtoji) birželio trisdešimtosios
(Šventoji diena) Būk liudininku (šventoji diena) nemirtingos laisvės priesaikos
Kurią perduodame amžiams savo vaikams.

CHORAS:
Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l’effort pour l’indépendance,
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, dans la paix,
O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant, dans la paix.

SOLO:
Citoyens, entonnez l’hymne sacré de votre solidarité,
Fièrement, saluez l’emblème d’or de votre souveraineté, Congo.

SOLO, O ŽODŽIUS SKLIAUSTUOSE - CHORAS:
Don béni, (Congo) des aïeux (Congo),
O pays (Congo) bien aimé (Congo),
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
(Trente juin) O doux soleil (trente juin) du trente juin,
(Jour sacré) Sois le témoin (jour sacré) de l’immortel serment de liberté
Que nous léguons à notre postérité pour toujours.

Pastabos:

  • Vienintelis pasaulio himnas, kuriame oficialiai yra atskiros solo ir choro partijos. Paprastai tokie dalykai nenurodomi, kad visa "tikrą" himną galėtų atlikti bet koks skaičius žmonių.
  • 1971-1997 m. himnas buvo pakeistas į "Zairietę" (parašytą tų pačių autorių), nes tada ir Kongo DR pavadinimas buvo pakeistas į Zairą. Tai buvo dalis diktatoriaus Mobutu Sese-Seko vykdytos "afrikietinimo" politikos, kurios metu pakeisti ir seniau prancūziškais buvę miestų pavadinimai, europietiški vietinių gyventojų vardai. Nors miestams senieji pavadinimai negrąžinti, dalis tos politikos po Mobutu Sese-Seko valdymo pabaigos panaikinta: Zairas vėl vadinasi Kongu, sugrąžinti senieji valstybės simboliai, tad ir himnas.
  • Likimo suvienyti - turima omenyje, kad Kongas, kaip ir beveik visos Afrikos valstybės, yra daugiatautis, o tokios jo sienos yra todėl, kad taip nustatė kolonistai (šiuo atveju - belgai).
  • Birželio trisdešimtoji - Kongo nepriklausomybės diena (1960 m. nuo Belgijos).

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.