Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Lietuvos himnas

Tautiška giesmė

Muzikos autorius: Vincas Kudirka
Žodžių autorius: Vincas Kudirka
Sukurtas: 1898 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Lietuvių

Klausykite Lietuvos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Lietuvos himnas Lietuvos himno tekstas:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Pastabos:

 • Lietuvos himno kiekvieno posmo melodija - skirtinga. Todėl įprasta tvarka, kai per sporto varžybas atliekamas tik vienas ar keli himno posmai Lietuvoje kontroversiška - nes tai reiškia, kad himno muzika neatliekama pilnai.
 • Vienas sąlyginai retų himnų, kurių žodžių ir muzikos autorius - tas pats.

Comments (12) Trackbacks (0)
 1. Kelios pastabos:
  1. Tautiška giesmė Lietuvos himnu tapo 1919 m.
  2. 1918 m. buvo pakeista trečiojo posmo pirma eilutė (Tegul saulė Lietuvos buvo pakeista į Tegul saulė Lietuvoj).

 2. Tarpukariu ,,Tautiška giesmė” apskritai nebuvo oficialiai patvirtinta Lietuvos himnu, juo visada laikyta iš tradicijos, todėl konkrečios datos net nėra. Paradoksalu, bet pirmą kartą ,,Tautiška giesmė” himnu patvirtinta 1944 m. pradžioje kaip LTSR himnas, o vėliau – 1988 m. lapkričio 19 d. Todėl gal teisingiau būtų rašyti nuo 1918 m., Nepriklausomybės atkūrimo.

  • Ok, grąžinau 1918 m., kol kas nors pateiks šaltinį (ne Vikipediją ar galimai Vikipedija paremtą kitą tekstą), kad Tautiška giesmė himnu tapo 1919 m.

   Geriausiu atveju būtų įstatymas ar kitoks teisės aktas, nes jeigu buvo oficialiai paskelbta, tai turi būti koks nors teisės aktas.

 3. vincas kudirka yra labai geras zmogus jis mato visus

 4. Ačiū už himną, labai gražiai ne per lėtai gieda. Man reikia išmokt mokykloj, aš pirmokas, mokytoja sako:
  kas nedainuoja – gėda 🙂

 5. Pirmą kartą oficialiai Tautiška giesmė atlikta 1905 m. Didžiajame Vilniaus seime, o faktiniu (de fakto) Lietuvos Respublikos himnu tapo 1920-05-15 Steigiamojo seimo posėdyje, kuomet, Aleksandrui Stulginskiui paskelbus atkurtą laisvą demokratinę Lietuvos Respubliką su etnologinėm sienom, buvo iškilmingai sugiedotas. (Šaltiniai: Česnys, Gintautas. Vardan tos Lietuvos. Lietuvos himnas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 10;
  Maciūnas, Vincas. Lietuvos himno istorijos bruožai. Lietuvos himnas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 46.)

  • Įrašiau 1920 m. Bet bendrai manau čia klausimas, kada himną laikyti oficialiu. Dabar, kai himnai įrašomi į įsatymus, Lietuvos atveju ir į Konstituciją, viskas kaip ir aišku. O tarpukariu dar tokia praktika buvo retesnė, dažnai himnai būdavo tiesiog de facto, kartais faktiškai būavo po kelis himnus. Pvz. ir JAV “Žvaigždėta vėliava” įstatymu įtvirtinta tik 1931 m., iki tol kaip himnas giedotos ir kelios kitos giesmės, pati “himno” sąvoka dar nebuvo tokia aiški kaip vienos vienintelės tautą simbolizuojančios giesmės, kaip yra dabar.

   Lietuvos 1922 m. pirmoji nuolatinė Konstitucija mini herbą, vėliavą, valstybinę kalbą, bet apie himną nieko nesako. 1928 m. Konstitucija pirmame skyriuje dar pridėjo sostinę (Vilnių), 1938 m. dar ir valstybines šventes, bet himnas taip ir neatsirado.

 6. Mūsų Lietuvos himnas yra Vokietijos himno veidrodinis atspindys, įsiklausykite, ar aš teisus? Gi tai buvo labai seniai,

  • Kodėl taip sakote? Nematau tarp Lietuvos himno ir Vokietijos himnų didesnio panašumo, nei tarp Lietuvos ir daugelio kitų Europos himnų. Vokietijos himno melodija greitesnė, kiekvieno posmo muzika kartojasi, tai realiai yra adaptuota užstalės daina, teksto motyvai irgi skiriasi: Lietuvos himne akcentuojama praeitis ir ypač palinkėjimai ateičiai (“Tegul”), o Vokietijos (pilname variante) – Vokietijos teritorijos, Vokietijos teigiamos pusės, ir giedojančiųjų pasižadėjimai.

 7. aciu mums Ystirijos:) mokytoja:0 uzdave atmintinai Vladimiras Rancovas 5kl.


Leave a comment

No trackbacks yet.