Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Lenkijos himnas

Dambrovskio mazurka arba Lenkijos legionų Italijoje daina - Mazurek Dąbrowskiego arba Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Muzikos autorius: Liaudis (kartais priskiriama Mykolui Kleopui Oginskiui)
Žodžių autorius: Jozefas Vybickis (Józef Wybicki)
Sukurtas: 1797 m.
Tapo himnu: 1927 m.
Kalba: Lenkų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Lenkijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Lenkijos himnas

Lenkijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Lenkija dar nepražuvo
Kol mes gyvi.
Ką užsienio žiaurumai pagrobė
Kalavijais atkovosim.

PRIEDAINIS:
Pirmyn, pirmyn, Dambrovski,
Iš žemės italų į Lenkiją.
Savo valdžia
Mus kaip tautą suvienyk.

Kirski Vyslą, kirski Vartą
Būsime lenkai.
Mums parodė Bonapartas
Kelią pergalėn.

PRIEDAINIS

Kaip Čarnieckis į Poznanę
Po karo su švedais
Savo šalį išgelbėti
Jūra sugrįšime.

PRIEDAINIS

Tėvas apsiverkęs
Savo Basiai sako:
„Paklausyki, mūs vaikinai
Muša būgnus.“

PRIEDAINIS

Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

PRIEDAINIS:
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za Twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

PRIEDAINIS

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

PRIEDAINIS

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

PRIEDAINIS

Pastabos:

  • Janas Henrikas Dambrovskis (gyvenęs 1755 - 1818 m.) buvo Lenkijos generolas. Himnas atmena istorinį įvykį, kai jis Napoleono prašymu įkūrė Italijoje lenkų legionus. Tuomet patys italai, nukariauti Prancūzijos imperatoriaus Napoleono, atsisakydavo kovoti už Prancūziją, taigi Napoleonui reikėjo pajėgų. O Dambrovskis manė, kad jeigu bus lenkų armija, tai anksčiau ar vėliau galima bus išvaduoti ir Lenkiją. Himno žodžių autorius J. Vybickis buvo vienas Dambrovskio legionų organizatorių.
  • Napoleonas Bonapartas (1769 - 1821 m.) buvo Prancūzijos imperatorius. Lenkai jam dėkingi už tai, kad jis išvadavo Lenkiją nuo rusų (padedamas ir J. H. Dambrovskio). Tačiau vėliau Napoleonas karą pralaimėjo ir Rusija vėl atsiėmė Lenkiją.
  • Stefanas Čarnieckis (1599 - 1665 m.) buvo Lenkijos etmonas. Himnas atmena įvykį, kai jis išvijo iš Lenkijos tuo metu Lenkijos-Lietuvos valstybę kartu su rusais okupavusius švedus.
  • Lenkijos himne paminėta daugiausiai istorinių asmenybių (trys), taip pat jis pasižymi tuo, kad jame minimas ir užsienio šalies valstybės vadovas (Napoleonas).
  • Mazurka yra lenkų liaudies šokis.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.