Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Pietų Afrikos Respublikos himnas

Pietų Afrikos nacionalinis himnas - National Anthem of South Africa

Muzikos autorius: Enoch Sontonga (pirmieji du posmai), Marthinus Lourens de Villiers
(trečiasis ir ketvirtasis posmai)
Žodžių autorius: Enoch Sontonga (pirmieji du posmai), Cornelius Jacob Langenhoven (trečiasis ir ketvirtasis posmai)
Sukurtas: 1997 m. (apjungiant dvi senesnes dainas)
Tapo himnu: 1997 m.
Kalbos: Kosų, zulusų, sotų, būrų (afrikanų), anglų (skirtingos eilutės giedamos skirtingomis kalbomis)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Afrikos Respublikos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Afrikos Respublikos himnas

Pietų Afrikos Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, laimink Afriką,
Iškelk aukštai jos šlovę,
Išgirsk mūsų maldas,
Laimink mus, Afrikos vaikus.

Dieve ginki mūsų šalį,
Baiki visus karus, kančias,
Ginki mus, ginki mūs šalį,
Mūsų tautą Pietų Afriką - Pietų Afriką.

Iš dangaus mūsų žydrynių,
Ir iš jūrų gilumos,
Viršum amžinų kalnynų,
Aidu grįžta nuo uolos,

Skamba šauksmas susirinkti,
Ir vieningiems stovėti,
Gyvenkime ir kovokime dėl laisvės,
Pietų Afrikoje, mūsų žemėje.

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Pastabos:

  • Šis himnas susideda iš dviejų dalių. "Dieve, laimink Afriką" (pirmieji du posmai) yra populiari juodaodžių afrikiečių giesmė, vartota kaip himnas ir Zambijoje, Tanzanijoje, bantustanuose. "Pietų Afrikos šauksmas" (trečiasis ir ketvirtasis posmai) buvo Pietų Afrikos Respublikos himnas apartheido laikais (iki 1994 m.), kuomet įtakingiausi buvo baltieji. 1994 m. - 1997 m. PAR turėjo du oficialius himnus (abi giesmės, sudarančios šiandieninį himną, buvo oficialios).
  • Skirtingos himno dalys ir giedamos skirtingomis kalbomis. Pirmos dalies skirtingos eilutės giedamos zulų, kosų bei sotų kalbomis. Antrosios dalies posmai giedami būrų ir anglų kalbomis. Yra daugiau himnų, kurie gali būti giedami keliomis kalbomis pasirinktinai, tačiau PAR himnas pasaulyje vienintelis, kurį kiekvieną kartą privalu giedoti skirtingomis kalbomis.