Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Venesuelos himnas

Šlovė narsiai liaudžiai - Gloria al Bravo Pueblo

Muzikos autorius: Chuanas Chosė Landaeta (Juan José Landaeta)
Žodžių autorius: Visentė Salijas (Vicente Salias)
Sukurtas: 1810 m.
Tapo himnu: 1881 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Venesuelos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Venesuelos himnas

Venesuelos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.

"Šalin grandines! Šalin grandines!" -
Sušuko Viešpats, sušuko Viešpats
Ir vargšas savo lūšnoje
Laisvės maldavo.
Prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.
Prieš jo šventą vardą, prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs,
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.

PRIEDAINIS

Suklikim garsiai, suklikim garsiai:
"Mirtis priespaudai! Mirtis priespaudai!"
Tikinys piliečiai, jūs stiprybė
Glūdi jūsų vienybėje
Ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai tautai.
Ir iš dangų, ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.

PRIEDAINIS

Suvienyta ryšiais, suvienyta ryšiais,
Sutvertais dangaus, sutvertais dangaus
Visa Amerika yra
Viena tauta.
Ir jei tironija
Savo balsą keltų
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Ir jei tironija, ir jei tironija
Savo balsą kelią
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.

¡Abajo Cadenas! ¡Abajo Cadenas!
Gritaba el Señor; Gritaba el Señor.
Y el pobre en su choza,
Libertad pidió.
A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó;
A este santo nombre, A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó.

PRIEDAINIS

Gritemos con brío, Gritemos con brío:
Muera la opresión! Muera la opresión!
Compatriotas fieles,
La fuerza es la unión.
Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Y desde el Empíreo, Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.

PRIEDAINIS

Unida con lazos Unida con lazos
Que el cielo formó, Que el cielo formó,
La América toda
Existe en Nación.
Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Y si el despotismo Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.

PRIEDAINIS

Pastabos:

  • Karakasas yra Venesuelos sostinė.
  • Himne dainuojama apie didžiosios Amerikos žemyno dalies išsilaisvinimą nuo Europos kolonistų. 1770 m. žemyne nebuvo nė vienos nepriklausomos valstybės, o po vienos kartos, 70 metų (1840 m.) buvo telikusios vos penkios užsienio kolonijos. 1810 m., kuomet sukurti himno žodžiai, kovojantieji už nepiklausomybę tikėjosi suvienyti Ameriką, ar bent Ispaniškąją Ameriką, į vieną tautą, apie ką ir giedama himne. Tačiau kaip parodė istorija, Amerikai susivienyti nepavyko, ir nors daugybėje šalių vyrauja ispanų kalba, katalikybė, metisų rasė bei indėnų ir ispanų kultūrų mišinys, visos jos, tarp jų ir Venesuela, yra nepriklausomos viena nuo kitos, o jų žmonės suvokia save kaip kitas tautas. Pati Venesuela 1821 m. nuo ispanų atsiskyrė kartu su Kolumbija, Ekvadoru ir Panama (tada jos sudarė vieną valstybę), bet 1830 m. ir ši valstybė subyrėjo.
  • Himnas kartais pravardžiuojamas Venesuelos marseliete, pagal analogiją su Prancūzijos himnu.