Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Libano himnas

Visi mes, už mūsų šalį arba Libano nacionalinis himnas - كلّنا للوطن

Muzikos autorius: Vadichas Sabra
Žodžių autorius: Rašidas Nachlė
Sukurtas: 1925 m.
Tapo himnu: 1927 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Libano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Libano himnas

Libano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Mūs kantrybės ir mūs raštų mums pavydi amžiai,
Mūs kalnai ir mūsų slėniai tik didvyrius globia,
Ir tik Geriausiam skiriame visus žodžius ir pastangas.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

Mūsų seniai ir vaikai Šalies šauksmo laukia
Ir Negandų Dieną jie tampa Džiunglių Liūtais.
Mūsų rytų širdis - per amžių amžius šis Libanas -
Tegul Dievas saugos ją iki laikas pasibaigs.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

Rytų brangakmeniai yra jo žemės ir jo jūra,
Per pasaulį plaukia jo gerumas - nuo poliaus iki poliaus.
Ir jo vardas yr šlovingas nuo pat laiko pradžios.
Kedrai – jo didybė, simbolis nemirtingumo.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

كلنـا للوطـن للعـلى للعـلم
ملء عين الزّمن سـيفنا والقـلم
سهلنا والجبـل منبت للرجـال
قولنا والعمـل في سبيل الكمال
كلنا للوطن للعلى للعلم
كلّنا للوطن

شيخنـا والفتـى عنـد صـوت الوطن
أسـد غـاب متى سـاورتنا الفــتن
شــرقنـا قلبـه أبــداً لبـنان
صانه ربه لمدى الأزمان
كلنا للوطن للعلى للعلم
كلنا للوطن

بحـره بــرّه درّة الشرقين
رِفـدُهّ بــرّهُ مالئ القطبين
إسمـه عـزّه منذ كان الجدود
مجــدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود
كلّنا للوطن للعلى للعلم
كلّنا للوطن

Pastabos:

  • Kedras yra medis, Libano simbolis.
  • Dievas gali būti turimas omenyje tiek krikščionių, tiek ir musulmonų, nes Libane abi šios bendruomenės yra maždaug vienodo gausumo.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.