Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Urugvajaus himnas

Rytiečiai, Tėvynė arba kapas arba Nacionalinis himnas - Orientales, la Patria o la tumba! arba Himno Nacional

Muzikos autorius: Francisco José Debali
Žodžių autorius: Francisco Esteban Acuña de Figueroa
Sukurtas: 1830 m.
Tapo himnu: 1830 m. kaip projektinis himnas, 1833 m. kaip oficialus himnas, 1845 m. galutinė versija
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Urugvajaus himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Urugvajaus himnas

Urugvajaus himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Rytiečiai, Tėvynė arba kapas!
Laisvė arba mirties šlovė!
Rytiečiai, Tėvynė arba kapas!
Laisvė arba mirties šlovė!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Žinome kaip išpildyt!
Tai priesaika mūsų sielų,
Kurią žinome kaip išpildyt narsiai!
Kurią žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!
Žinome kaip išpildyt!

Laisvė, laisvė, rytiečiai!
Šis šauksmas išgelbėjo Tėvynę.
Uždegdamas jos narsiuosius vyrus
Entuziazmu atkakliuose mūšiuose.
Laisvė, laisvė, rytiečiai!
Šis šauksmas išgelbėjo Tėvynę.
Uždegdamas jos narsiuosius vyrus
Entuziazmu atkakliuose mūšiuose.
Mus apdovanojo šlove šios dovanos šventos,
Drebėkite tironai!
Drebėkite tironai!
Drebėkite tironai!
Kovoje mes šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Kovoje mes šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Ir mirdami vis vien šauksimės laisvės!
Šauksimės laisvės!
Šauksimės laisvės!

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Orientales la Patria o la Tumba!
Libertad o con gloria morir!
Orientales la Patria o la Tumba!
Libertad o con gloria morir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Que sabremos cumplir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
Que sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!
Sabremos cumplir!

Libertad, libertad Orientales!
Este grito a la Patria salvó.
Que a sus bravos en fieras batallas
De entusiasmo sublime inflamó.
Libertad, libertad Orientales!
Este grito a la Patria salvó.
Que a sus bravos en fieras batallas
De entusiasmo sublime inflamó.
De este don sacrosanto la gloria
Merecimos: tiranos temblad!
Tiranos temblad!
Tiranos temblad!
Libertad en la lid clamaremos,
Y muriendo, también libertad!
Libertad en la lid clamaremos,
Y muriendo, también libertad!
Y muriendo, también libertad!
También libertad!
También libertad!

PRIEDAINIS

Pastabos:

  • Rytiečiai rašoma todėl, kad oficialus Urugvajaus pavadinimas yra Urugvajaus Rytų Respublika, ji yra Pietų Amerikos rytuose.
  • Privalomą himno dalį sudaro pragrojimas (muzika be žodžių), kuris net prieš sporto varžybas atliekamas prieš giedant. Paskui giedamas vienas posmas ir priedainis. Eilėraštį sudaro 11 posmų, bet tik pirmasis yra himne.

Comments (1) Trackbacks (0)
  1. Himnas vidutiniškas, bet atlikimas nuostabus =) Ar nebus garso įrašas ištrauktas iš mano įkelto youtube video, nes pamenu, kad aš tą garso įrašą sunkokai radau…


Leave a comment

No trackbacks yet.