Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Meno salos himnas

O žeme gimtoji - O Land of Our Birth

Muzikos autorius: Liaudies
Žodžių autorius: Viljamas Henris Gilas (William Henry Gill) – angliški, Džonas Knynas (John Kneen) – menietiški
Sukurtas: 1907 m. (angliški žodžiai)
Tapo himnu: 2003 m.
Kalba: Anglų, meniečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Meno salos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Meno salos himnas

Meno salos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O žeme gimtoji,
O brangakmeni Dievo pasaulio,
O sala tokia stipri ir teisinga;
It Barūlas tvirtas
Tavo Savivaldos sostas
Paverčia mus laisvais lyg tavasis saldus kalnų oras.

Kai Oris, tas danas,
Mene vadovavo
Sakyta, kad jis iš dangaus;
Nes išmintis dangiškoji
Jam duota buvo
Kad valdytų mus teisingai ir meiliai.

Kalbėjo tėvai
Kaip šventieji seniai
Čia skelbė Taikos evangeliją;
Kad nuodėmingi troškimai
Kaip netikri Balo laužai
Turi užgesti ir nelaimės galės pasibaigti.

Ė, sūnūs šio krašto,
Sunkume ir triūse
Ariantys ir žemę, ir jūrą,
Darbuokitės kol galite
Ir galvokite apie Žmogų
Kursai triūsė prie Galilėjos ežero.

Tūžmingos audros sumušusios
Tą silpną laivelį
Nurimo po švelnaus Jo įsakymo;
Nepaisant visų mūsų baimių
Išganytojas yra šalia
Ir gina mūsų brangią Tėvynę.

Tegul viesulai džiaugiasi
Ir balsą savo kelią -
Joks pavojus mūs namų neužgrius;
Mūs žali kalnai ir uolos
Supa kaimenes
Ir stabdo jūrą tarsi sienos.

Mūs salos taip palaimintos
Joks priešas netvirkins,
Mūs javų ir žuvų tik daugės;
Nuo mūšio ir kardo
Viešpatis gina
Ir karūnuoja mūs tautą taika.

Tad visi pasidžiaukim
Širdim, siela, balsu
Ir Viešpaties pažadu tikėkime -
Kad kiekvieną valandą
Kurią tikime jo galia
Joks blogis mūsų sielų neužplūs.

O land of our birth,
O gem of God's earth,
O Island so strong and so fair;
Built firm as Barrool,
Thy Throne of Home Rule
Makes us free as thy sweet mountain air.

When Orry, the Dane,
In Mannin did reign,
'Twas said he had come from above;
For wisdom from Heav'n
To him had been giv'n
To rule us with justice and love.

Our fathers have told
How Saints came of old,
Proclaiming the Gospel of Peace;
That sinful desires,
Like false Baal fires,
Must die ere our troubles can cease.

Ye sons of the soil,
In hardship and toil,
That plough both the land and the sea,
Take heart while you can
And think of the Man
Who toiled by the Lake Galilee.

When fierce tempests smote
That frail little boat,
They ceased at His gentle command;
Despite all our fear,
The Saviour In near
To safeguard our dear Fatherland.

Let storm-winds rejoice,
And lift up their voice,
No danger our homes can befall;
Our green hills and rocks
Encircle our flocks,
And keep out the sea like a wall.

Our Island, thus blest,
No foe can molest;
Our grain and our fish stall increase;
From battle and sword
Protecteth the Lord,
And crowneth our nation with peace.

Then let us rejoice
With heart, soul, and voice,
And in the Lord's promise confide;
That each single hour
We trust in His power
No evil our souls can betide.

Pastabos:

  • Oris, dar žinomas kaip Godredas Krovanas (Godred Crovan), gyvenęs XI a. po Kr., buvo regiono, į kurį įėjo Meno sala, valdovas. Kaip ir daugybė anuometinių britų salų valdovų, jis buvo kilęs iš danų vikingų (normanų).
  • Balas buvo senovės Artimųjų Rytų dievybė, į kurią tikėta Babilone, Asirijoje, Levante ir kitur.
  • Žmogus, kuris triūsė prie Galilėjos ežero yra Jėzus Kristus. Galilėjos ežeras yra Šventojoje Žemėje. Himne apgiedama istorija iš Evangelijų: Jėzus Kristus savo žodžiais sustabdė audrą, kuri būtų galėjusi nuskandinti jo ir apaštalų laivelį bei juos pražudyti. “Žmogus” himne rašoma iš didžiosios raidės, ir tai kartu yra žodžių žaismas: juk “Man” (salos pavadinimas) angliškai ir yra “Žmogus”.
  • Barūlas yra dviejų Meno kalvų pavadinimas. Šiaurinis Barūlas yra antra pagal aukštį salos kalva (561 metras),Pietinio Barūlo aukštis – 483 metrai.
  • Paprastai giedama angliška versija, kuri yra ir originali (vertimas į meniečių kalbą padarytas vėliau). Meniečių kalba yra mirusi – 1974 m. mirė paskutinis žmogus, kuriam ši kalba buvo gimtoji.
  • Meno sala yra Jungtinės Karalystės kolonija. Atvejais, susijusias su monarchais, giedamas Jungtinės Karalystės himnas.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.