Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Slovėnijos himnas

Tostas - Zdravljica

Muzikos autorius: Stankas Premrlas
Žodžių autorius: Francė Prešerenas
Sukurtas: 1844 m. (žodžiai), 1905 m. (muzika)
Tapo himnu: 1989 m.
Kalba: Slovėnų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Slovėnijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Slovėnijos himnas

Slovėnijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Vynuogės darsyk pagimdė,
Draugai, saldų vyną,
Atgaivinsiantį gyslas,
Širdis ir akis,
Skandinsiantį
Nuobodybę,
Ir liūdesį krūtinėje.

Tegyvuoja visos tautos
Laukiančios šviesios dienos,
Kuomet pakilusi ryškioji saulė
Karų ir kančių vėjus išsklaidys;
Besiilginčios išvysti
Kaip visi laisvieji žmonės
Nebe priešai, bet kaimynai bus!

Spet trte so rodile,
prijat'lji, vince nam sladko,
ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi.

Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Pastabos:

  • Tai - užstalės daina, susidedanti iš 8 posmų, apgiedančių ir vyną, moteris, jaunimą... Oficialus - tik 7 posmas (2 posmas tarp pateiktųjų aukščiau), tačiau dažnai giedami 1 ir 7 (abu pateikti tekste ir garso įraše).
  • Daina surašyta taip, kad kiekvieno posmo forma (originalo kalba) primintų vyno taurę: keturios eilutės ilgesnės, dvi trumpesnės, viena ilgesnė. Ypač taurę tekstas primena, kai parašytas naudojant centrinį lygiavimą.
  • Tai - vienas labai retų himnų, kuris prašo laimės ir taikos visoms tautoms, o ne vien savajai.

Comments (2) Trackbacks (0)
  1. Neteisingas vertimas: „Žive naj vsi narodi“ → turėtų būti „Tegyvuoja visos tautos“ ar panašiai, o ne „Telaimins Dievas visas tautas“.

    • Pakoregavau. Tiesa, daug vertimų į kitas kalbas yra su fraze “Telaimins Dievas”, taip verčia ir Google Translate. Galbūt “Žive” vartojama ir kaip tą reiškiantis frazeologizmas? Pats slovėniškai nemoku, negaliu pasakyti, pagal analogiją su kitom slavų kalbom tai turėtų būti “Tegyvuoja”.


Leave a comment

No trackbacks yet.