Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Taivano (Kinijos Respublikos) himnas

Kinijos Respublikos nacionalinis himnas - 中華民國國歌

Muzikos autorius: Čen Mao Junas
Žodžių autorius: Hu Han Minas, Tai Či Tao ir Liao Čun Kajus
Sukurtas: 1924 m. (žodžiai), 1928 m. (muzika)
Tapo himnu: 1930 m. (visoje Kinijoje), nuo 1949 m. liko tik Taivane
Kalba: Mandarinų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Taivano (Kinijos Respublikos) himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Taivano (Kinijos Respublikos) himnas

Taivano (Kinijos Respublikos) himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Trys liaudies Principai - mūsų partijos tikslas:
Jais steigiame Respubliką, jais žengiame į absoliučią taiką.
O, jūs, kareiviai, būkite žmonių avangardu,
Be poilsio dieną naktį sekite Principais.
Prisiekite būti darbštūs ir narsūs; įpareigoti būt patikimi ir ištikimi,
Viena širdim ir viena dora keliausime tolyn ligi paties galo!

三民主義,吾黨所宗,
以建民國,以進大同。
咨爾多士,為民前鋒,
夙夜匪懈,主義是從。
矢勤矢勇,必信必忠,
一心一德,貫徹始終!

Pastabos:

  • Tris liaudies principus sukūrė 1911 m. Kinijos revoliucijos lyderis Sun Jat Senas. Jis vienodai gerbiamas ir komunistinės Liaudies Respublikos, ir kapitalistinės Respublikos (Taivano) valdomose teritorijose. Trys principai yra Mincu (liaudies valdžia), Minčan (valdžia iš liaudies), Minšen (valdžia liaudies labui).
  • Himno tekstas yra ištrauka iš Sun Jat Seno kalbos karo akademijos atidarymo proga.
  • Tai - ir Gomindano partijos himnas. Gomindano partija valdė visą Kiniją (tada ji visa vadinosi Kinijos Respublika), bet per pilietinį karą ją įveikė Komunistų partija (ir didžiojoje Kinijos dalyje įsteigė Kinijos Liaudies Respubliką). Tačiau Gomindano partija pasitraukė į Taivaną, kur ir išliko senosios Kinijos Respublikos tąsa.
  • Šis himnas yra uždraustas Kinijos Liaudies Respublikoje, nes siejamas su laikais iki komunistų įsigalėjimo. Honkongo ir Makao autonominiuose regionuose jis nedraudžiamas, bet retas.
  • Kinijos Liaudies Respublika draudžia atlikti šitą himną ir Olimpiadų metu, todėl Taivanas ten naudoja kitą dainą, vadinamą "Himnu vėliavai". Jos tekstas mažiau politinis: "Didingi kalnai ir upės, turtų pilni: gausių, įvairių / Rytų Azijos didvyrių Jano ir Ši Huangdi palikuonys / Niekad nesitraukite beviltiškai ir nepersidžiaukit pasiekimais / Šlovinkite tautą ir kurkit Didžiąją Vienybę / Pradžia buvo sklidina sunkumų - atminkime anuos kūrėjus, kankinius / Išsilaikyti nelengva ir niekad nesigvieškime vien greitos naudos / Viena širdim ir viena siela, būnam savimi nuo pradžios lig pabaigos / Mėlynas dangus, balta saulė ir visiškai raudona žemė". Paskutinė ėilutė apdainuoja Taivano vėliavą - tačiau ironiška, kad jos Kinijos Liaudies Respublika per olimpiadą irgi neleidžia naudoti, tad skambant "Himnui vėliavai" plazda kita vėliava.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.