Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Brunėjaus himnas

Dieve, laimink Sultoną - Allah Peliharakan Sultan

Muzikos autorius: Avangas Chadži Besaras Bin Sagapas (Awang Haji Besar bin Sagap)
Žodžių autorius: Pengiranas Chadži Mohamedas Jusufas Ibn Abdul Rahimas (Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Abdul Rahim)
Sukurtas: 1947 m., 1984 m. pakoreguoti žodžiai
Tapo himnu: 1951 m.
Kalba: Malajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Brunėjaus himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Brunėjaus himnas

Brunėjaus himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, apdovanok Jo didenybę
Ilgu gyvenimu, kad
Teisingai ir kilniai valdytų Karalystę
Ir vadovautų žmonėms amžinai laimingai.
Tebus rami Sultono Karalystė,
Viešpatie, ginki Brunėjų, Taikos namus.

Ya Allah lanjutkanlah Usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Adil berdaulat menaungi nusa
Memimpin rakyat kekal bahagia
Hidup sentosa Negara dan Sultan
Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

Pastabos:

 • Brunėjus, Taikos namai (originalo k. Brunei Darussalam, todėl kartais verčiama “Brunėjaus Darusalamas”) yra oficialus valstybės pavadinimas.
 • 1984 m. Brunėjui tapus visiškai nepriklausomam nuo Jungtinės Karalystės himno tekstas pakoreguotas, mat oficialus kreipinys į Sultoną iš “Jūsų karališkoji aukštybe” pakeistas į “Jūsų didenybe”.
 • Tai fanfaros tipo himnas. Tokie himnai trumpais tekstais, sukoncentruotais labiausiai į valdovo šlovinimą, būdingi musulmoniškoms monarchijoms. Pavadinimas “Dieve, laimink Sultoną” greičiausiai įkvėptas Jungtinės Karalystės, kurios protrektoratu buvo Brunėjus, himno.

Comments (2) Trackbacks (0)
 1. Turėtų į Lietuvių kalbą verstis pavadinimas “Alahai, laimink Sultoną”

  • “Allah” reiškia “Dievas”. Taip yr air arabų kalboje ir kitose šį žodį perėmusiose kalbose (t.y. ir malajų, kuria parašytas Brunėjaus himnas).

   Žodį “Allah” Dievui pavadinti šiomis kalbomis vartoja ne vien musulmonai, bet ir vietiniai krikščionys bei kiti. Pavyzdžiui, Libano himne irgi minimas žodis “Allah” – tačiau Libane yra įvairių religijų atstovų: be musulmonų ir daug krikščionių, drūzų. Bet giedodami “Allah” jie visi gali turėti omenyje tą patį vieną Dievą. Todėl versti “Alachas” būtų netikslu, nes Alachu lietuvių k. vadinamas būtent musulmonų Dievas.

   Tai, kad yra skirtingi žodžiai “Dievas” ir “Alachas”, yra krikščioniškų kraštų kalbų ypatumas. Šis skirtumas nepagrįstai sudaro įspūdį, kad musulmonai tiki į kitą Dievą, nei krikščionys. Iš tikro taip nėra: juk musulmonai pripažįsta ir Biblijos svarbą, ir Jėzų, Mozę bei kitus pranašus. Tiesiog jie dar tiki, kad Mahometas perteikė tiksliausią Dievo – to paties Dievo – apreiškimą. Ir krikščionys, ir judėjai, ir musulmonai, o taip pat bahajai, mormonai tiki tą patį Dievą, tik nesutaria, kurie tiksliai apreiškimai yra iš Dievo. Šia prasme šios religijos skiriasi nuo, pavyzdžiui, budizmo ir induizmo, kurios nesusijusios.


Leave a comment

No trackbacks yet.