Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Brunėjaus himnas

Dieve, laimink Sultoną - Allah Peliharakan Sultan

Muzikos autorius: Avangas Chadži Besaras Bin Sagapas (Awang Haji Besar bin Sagap)
Žodžių autorius: Pengiranas Chadži Mohamedas Jusufas Ibn Abdul Rahimas (Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Abdul Rahim)
Sukurtas: 1947 m., 1984 m. pakoreguoti žodžiai
Tapo himnu: 1951 m.
Kalba: Malajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Brunėjaus himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Brunėjaus himnas

Brunėjaus himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, apdovanok Jo didenybę
Ilgu gyvenimu, kad
Teisingai ir kilniai valdytų Karalystę
Ir vadovautų žmonėms amžinai laimingai.
Tebus rami Sultono Karalystė,
Viešpatie, ginki Brunėjų, Taikos namus.

Ya Allah lanjutkanlah Usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Adil berdaulat menaungi nusa
Memimpin rakyat kekal bahagia
Hidup sentosa Negara dan Sultan
Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

Pastabos:

  • Brunėjus, Taikos namai (originalo k. Brunei Darussalam, todėl kartais verčiama “Brunėjaus Darusalamas”) yra oficialus valstybės pavadinimas.
  • 1984 m. Brunėjui tapus visiškai nepriklausomam nuo Jungtinės Karalystės himno tekstas pakoreguotas, mat oficialus kreipinys į Sultoną iš “Jūsų karališkoji aukštybe” pakeistas į “Jūsų didenybe”.
  • Tai fanfaros tipo himnas. Tokie himnai trumpais tekstais, sukoncentruotais labiausiai į valdovo šlovinimą, būdingi musulmoniškoms monarchijoms. Pavadinimas “Dieve, laimink Sultoną” greičiausiai įkvėptas Jungtinės Karalystės, kurios protrektoratu buvo Brunėjus, himno.