Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Nigerijos himnas

Pakilkite, tautiečiai, Nigerijos šauksmui pakluskite - Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey

Muzikos autorius: Benediktas Elidė Odiasė (Benedict Elide Odiase) ir Nigerijos policijos orkestras
Žodžių autorius: John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui, P. O. Aderibigbe
Sukurtas: 1978 m.
Tapo himnu: 1978 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nigerijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Nigerijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pakilkite, tautiečiai,
Nigerijos šauksmui pakluskite,
Šauksmui tarnauti Tėvynei
Su meile, stiprybe, tikėjimu.
Darbas praeities didvyrių
Niekad nebus buvęs bergždžias,
Darbas tarnauti su širdimi ir galia
Vienai nacijai, apjungtai laisve, taika ir vienybe.

O kūrinijos Dieve,
Nurodyk mums kilnų tikslą;
Vesk mūsų vadus kryptim teisinga:
Padėk mūsų jaunimui suprasti tiesą,
Augti meilėje ir sąžinėje
Ir gyventi teisingai bei tiesiai,
Pakilt į beprotišką aukštį,
Pastatyti naciją kur taika ir teisingumas klestės.

Arise, O compatriots,
Nigeria's call obey
To serve our Fatherland
With love and strength and faith.
The labour of our heroes past
Shall never be in vain,
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and unity.

O God of creation,
Direct our noble cause;
Guide our Leaders right:
Help our Youth the truth to know,
In love and honesty to grow,
And living just and true,
Great lofty heights attain,
To build a nation where peace and justice shall reign.

Pastabos:

  • Nigerijos himnas sukurtas specialaus konkurso metu. Tačiau užuot išrinkus vieną eilėraštį himno tekstui buvo išrinkti penki. Jie apjungti į vieną kūrinį, o jam sukurta muzika. Iki tol Nigerijos himnas buvo “Šloviname tave, Nigerija” (Nigeria We Hail Thee).
  • Nigerija taip pat turi ir nacionalinę priesaiką, dažnai sakomą po himno. Priesaikos tekstas: Pasižadu Nigerijai, savo šaliai, būti ištikimas, lojalus ir sąžiningas, visomis savo išgalėmis ją ginti, sergėti jos vienybę, palaikyti jos garbę ir šlovę. Tepadeda man Dievas.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.