Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Lichtenšteino himnas

Aukštai virš jauno Reino - Oben am jungen Rhein

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Jakobas Jozefas Jauchas (Jakob Joseph Jauch)
Sukurtas: 1850 m.
Tapo himnu: 1850 m. (koreguotas 1963 m.)
Kalba: Vokiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Lichtenšteino himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Lichtenšteino himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Aukštai virš jauno Reino
Ilsis Lichtenšteinas
Alpių aukščiuose.
Ši miela gimtinė,
Ši brangi tėvynė,
Parinkta mums buvo
Dievo išminties ranka.
Ši miela gimtinė,
Ši brangi tėvynė,
Parinkta mums buvo
Dievo išminties ranka.

Tegyvuoja Lichtenšteinas
Žydėdamas prie jauno Reino,
Džiūgaudamas ir tikėdamas!
Tegyvuoja Žemės kunigaikštis,
Tegyvuoja mūsų tėvynė,
Pančiais brolybės
Suvienyta ir laisva.
Tegyvuoja Žemės kunigaikštis,
Tegyvuoja mūsų tėvynė,
Pančiais brolybės
Suvienyta ir laisva.

Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh'n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weiser Hand
Für uns erseh'n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weiser Hand
Für uns erseh'n.

Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb'der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.
Hoch leb'der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.

Pastabos:

  • Lichtenšteino himno melodija yra tokia pati, kaip ir Jungtinės Karalystės himno "Dieve, sergėk karalienę". Jungtinės Karalystės himnas yra seniausias pasaulyje. XIX a. viduryje, kuomet buvo sukurtas Lichtenšteino himnas, buvo įprasta himnų neturinčioms šalims savo himnus kurti jau esamų kitų šalių himnų pagrindu. XIX a. ir XX a. pradžioje tokią pačią "Dieve, sergėk karalienę" melodiją turėjo ir Šveicarijos bei Prūsijos (paskui ir Vokietijos) himnai.
  • Reinas yra upė, kurios aukštupyje, Alpių kalnuose, įsikūręs Lichtenšteinas.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.