Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudanui valio! - South Sudan Oyee!

Muzikos autorius: Midas Samiuelis (Mido Samuel)
Žodžių autorius: 49 poetų kolektyvas
Sukurtas: 2011 m.
Tapo himnu: 2011 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Pietų Sudano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Pietų Sudano himnas

Pietų Sudano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Dieve,
Garbinam ir šlovinam tave
Už tavo palaimą Pietų Sudanui,
Didžios gausos žemei,
Palaikyki mus vieningus taikoj ir harmonijoj.

O tėvyne,
Pakylame ir keliame vėliavą su kelrode žvaigže
Ir džiaugsmingai dainuojame laisvės dainas,
Nes teisingumas, laisvė ir klestėjimas
Per amžius jau gyvuos.

O didūs patriotai,
Atsistokime tylėdami ir pagarbiai,
Atiduodami pagarbą mūsų kankiniams, kurių kraujas
Sucementavo mūsų tautos pamatus;
Prisiekiame ginti savo tautą.

O Dieve, laiminki Pietų Sudaną.

Oh God
We praise and glorify you
For your grace on South Sudan,
Land of great abundance
Uphold us united in peace and harmony.

Oh motherland
We rise raising flag with the guiding star
And sing songs of freedom with joy,
For justice, liberty and prosperity
Shall forever more reign.

Oh great patriots
Let us stand up in silence and respect,
Saluting our martyrs whose blood
Cemented our national foundation,
We vow to protect our nation

Oh God bless South Sudan.

Pastabos:

  • Pietų Sudanas referendume už nepriklausomybę pasisakė 2011 m. sausį, o pati nepriklausomybė - 2011 m. liepą.
  • Himnas išrinktas specialiame konkurse dar prieš nepriklausomybės referendumą. Tačiau 2011 m. kovą tekstas pakoreguotas, sutrumpintas. Dingo tekstas apie „Pasaulio civilizacijos šaltinį“ biblinę Kušo žemę, buvusią maždaug šiose teritorijose, bei Edeną (dabar apgiedamas tik oficialus šalies pavadinimas „Pietų Sudanas“), nebeminima juodųjų rasė bei gamtiniai šalies objektai (Nilas, miškai, kalnai...).