Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kipro himnas

Odė laisvei - Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Muzikos autorius: Dionizijas Solomas (Dionysios Solomos)
Žodžių autorius: Nikolaos Mantzaros
Sukurtas: 1821 m. (žodžiai), 1825 m. (muzika)
Tapo himnu: 1966 m.
Kalba: Graikų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kipro himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kipro himnas

Kipro himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Visados tave pažinsiu pagal ašmenis
Nuostabiuosius tavo kardo,
Tave pažinsiu pagal žvilgsnį
Žemę žvalgantį skubiai.

Pakilusi iš kaulų
Šventųjų Graikų
Stovi tu narsiai kaip senovėje -
Valio, valio tau, Laisve!

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράει την γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Pastabos:

  • Himno tekstas yra pirmieji du posmai poemos "Odė laisvei", kuri iš viso turi 158 posmus.
  • Šite patys du posmai ir šita pati melodija yra ir Graikijos himnas. Tai - vienintelis atvejis, kai dviejų nepriklausomų valstybių himnas - identiškas. Kipro gyventojų daugumą sudaro graikai, tačiau čia gyvena ir turkų mažuma. Tačiau nors vėliava buvo pasirinkta neutrali, himnas "pasiskolintas" iš Graikijos. Tiesa dabar Kipro turkai šiaurinėje salos dalyje yra paskelbę nepriklausomybę ir vartoja kitus simbolius.