Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Vatikano (Šventojo Sosto) himnas

Giesmė ir Pontifiko maršas - Inno e Marcia Pontificale

Muzikos autorius: Šarlis-Fransua Guno (Charles-François Gounod)
Žodžių autorius: Rafaelas Lavanja (Raffaello Lavagna)
Sukurtas: 1869 m. (muzika), 1949 m. (itališki žodžiai), 1991 m. (lotyniški žodžiai)
Tapo himnu: 1949 m. (su itališku tekstu), 1991 m. (su lotynišku tekstu)
Kalba: Lotynų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vatikano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Vatikano himnas

Vatikano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji -
Sostas tu Petro, kurio Romoje pralietas buvo kraujas,
Petro kuriam raktai duoti
Karalystės dangaus.

Pontifike, Tu Petro įpėdinis;
Pontifike, Tu mokytojas sutvirtinantis savo brolius;
Pontifike, Tu Tarnas tarnams Dievo,
Žmonių žvejas ir avių bandos piemuo,
Jungiantis dangų ir žemę.

Pontifike, Tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

Tu Pontifikas, tvirta uola, o ant uolos
Pastatyta Dievo Bažnyčia.

Pontifike, tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji.

O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae
sunt regni caelorum.

Pontifex, Tu successor es Petri;
Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres;
Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,
hominumque piscator, pastor es gregis,
ligans caelum et terram.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

Tu Pontifex, firma es petram, et super petram
hanc aedificata est Ecclesia Dei.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

O felix Roma – O Roma nobilis.

Pastabos:

  • Pontifikas yra Popiežius, Vatikano valstybės ir Romos katalikų bažnyčios vadovas.
  • Kadangi Vatikanas yra katalikų bažnyčios centras, jo himne - itin gausu katalikiškų simbolių, paimtų iš Biblijos vietų pasakojančių apie Šv. Petrą. Popiežiaus pareigybę ir įsteigė Šv. Petras, apaštalavęs Romoje, ir būtent Petro primatu grindžiama Popiežiaus valdžia katalikams.
  • Uola vadinamas Šv. Petras, nes vardas "Petras" reiškia "Uola". Himne yra ir aliuzijos į Biblijos vietą, kur minimi Dievo žodžiai Šv. Petrui: "Tu esi Petras [Uola], ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią".
  • Pirmieji himno žodžiai buvo itališki ir jų reikšmė buvo kitokia, bet 1991 m. nutarta sukurti lotynišką tekstą, suprantamesnį pasaulio krikščionims.
  • Oficialiame Vatikano tinklapyje rašoma, kad šis himnas turėtų būti suvokiamas ne vien kaip Vatikano valstybinis himnas, bet ir kaip viso pasaulio katalikų giesmė.