Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Lietuvos himnas

Tautiška giesmė

Muzikos autorius: Vincas Kudirka
Žodžių autorius: Vincas Kudirka
Sukurtas: 1898 m.
Tapo himnu: 1920 m.
Kalba: Lietuvių

Klausykite Lietuvos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Lietuvos himnas Lietuvos himno tekstas:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Pastabos:

  • Lietuvos himno kiekvieno posmo melodija - skirtinga. Todėl įprasta tvarka, kai per sporto varžybas atliekamas tik vienas ar keli himno posmai Lietuvoje kontroversiška - nes tai reiškia, kad himno muzika neatliekama pilnai.
  • Vienas sąlyginai retų himnų, kurių žodžių ir muzikos autorius - tas pats.
Filed under: Europa, Lietuva 12 Comments