Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Belgijos himnas

Brabantietė - La Brabançonne

Muzikos autorius: Fransua van Kampenho (François van Campenhout)
Žodžių autorius: Luji Aleksandras Dešė (Louis-Alexandre Dechet) – prancūziški, Viktoras Solemanas (Victor Ceulemans) – olandiški
Sukurtas: 1830 m., 1860 m. pakeisti žodžiai
Tapo himnu: 1860 m., 1912 m. nustatyta, kad tik oficialus tik ketvirtas posmas
Kalba: Olandų arba prancūzų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Belgijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Belgijos himnas

Belgijos olandiškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Numylėtoji Belgija, šventa žeme tėvų,
Savo sielas, stiprybes mes skiriame tau.
Priimki mūs širdis, mūs kraują iš gyslų,
Būk tikslu ir darbe, ir kovoj.
Klestėki, o žeme, vienybėj tvarioj,
Visad būk savimi ir laisva,
Teisingą šūkį nesibodėdama skelbki:
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Teisingą šūkį nesibodėdama skelbki:
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.
Už Karalių, už Laisvę ir už Teisę.

O dierbaar België, O heilig land der vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Belgijos prancūziškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Belgija, brangi motina,
Tau mūsų širdys, tau mūsų ginklai,
Tau mūsų kraujas, Tėvyne!
Visi prisiekiame: gyvuosi tu!
Gyvuosi amžinai didybės tu ir grožio apsupty
Ir tavo nepažeidžiamos vienybės
Nemirtingas šūkis bus:
Karalius, Teisė, Laisvė!
Nemirtingas šūkis bus:
Karalius, Teisė, Laisvė!
Karalius, Teisė, Laisvė!
Karalius, Teisė, Laisvė!

O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

Belgijos vokiškasis himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O brangi žeme, O Belgijos krašte
Tau mūsų širdys, Tau mūsų rankos,
Tau mūsų kraujas, o Tėvyne!
Prisiekiam tau, o Tėvyne!
Laimingai žydėki grožy pilnam
Tapki tuo kuo laisvė tave būti išmokė
Ir visuomet tavo sūnūs dainuos:
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Ir visuomet tavo sūnūs dainuos:
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!
Teisei ir Karaliui ir Laisvei valio!

O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, o Heimaterde,
wir schwören's Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
zu der die Freiheit Dich erzog,
und fortan singen Deine Söhne:
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
und fortan singen Deine Söhne:
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Pastabos:

  • Pirmiau atsirado prancūziški himno žodžiai. Jie buvo nukreipti prieš Olandiją. 1860 m. šie antiolandiški žodžiai sušvelninti, o nuo 1912 m. oficialus tik paskutinis posmas.
  • Pirmasis dainos pavadinimas – “Briuselietė” (La Bruxelloise). Matyt jis sugalvotas pagal analogiją su vienu pirmųjų pasaulio himnų, kaimyninės Prancūzijos “Marseliete”. Vėliau pavadinimas pakeistas į “Brabantietė”, kad apimtų platesnį regioną (Brabantas – kraštas, kuriame yra ir Briuselis, o taip pat ir kiti svarbūs Belgijos miestai: Antverpenas, Liuvenas).
  • Šūkis “Karalius, Teisė, Laisvė” – akivaizdi aliuzija į prancūzų šūkį “Laisvė, Lygybė, Brolybė”.
  • Dažniausiai giedami prancūziškas (orginalus) ir olandiškas tekstai. Vokiškasis tekstas taip pat giedamas, nes po Pirmojo pasaulinio karo Belgija prisijungė dalį Vokietijos žemių, kur gyvena vokiečiai. Šiame tinklapyje paeiliui giedamos visos trys versijos: prancūziška, tada vokiška, tada olandiška. Žodžių reikšmės skirtingomis kalbomis artimos viena kitai kiek tik leidžia poreikis išlaikyti rimą ir ritmą.
Filed under: Belgija, Europa 4 Comments