Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Jamaikos himnas

Jamaika, žeme mylima - Jamaica, Land We Love

Muzikos autorius: Robert Charles Lightbourne
Žodžių autorius: Hugh Braham Sherlock
Sukurtas: 1962
Tapo himnu: 1962
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Jamaikos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Jamaikos himnas

Jamaikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Amžinasis Tėve, laimink mūsų žemę,
Sergėk mus Sava stipria ranka,
Ginki mūsų laisvę nuo jėgų piktųjų,
Būk mūsų Šviesa nesuskaičiuojamą daugybę valandų.
Mūsų vadams, Didis Gynėjau,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Mokyk mus tikrosios pagarbos visiems,
Stumtelk atsakyti šauksmą pareigos,
Stiprink mus, silpnuosius, kad brangintume,
Duok mums viziją, kad nepražūtume,
Žinias siųsk mums, Dangiškasis Tėve,
Suteiki tikrą išmintį iš viršaus.
Teisingumas ir tiesa tebus mūsų amžinai,
Jamaika, žeme mylima,
Jamaika, Jamaika,
Jamaika, žeme mylima.

Eternal Father, bless our land
Guard us with Thy mighty hand
Keep us free from evil powers
Be our Light through countless hours
To our leaders, Great Defender
Grant true wisdom from above
Justice, truth, be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love

Teach us true respect for all
Stir response to duty's call
Strengthen us, the weak, to cherish
Give us vision, lest we perish
Knowledge send us, Heavenly Father
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica
Jamaica, land we love

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.