Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Rusijos himnas

Rusijos Federacijos nacionalinis himnas - Государственный гимн Российской Федерации

Muzikos autorius: Aleksandras Vasiljevičius Aleksandrovas, El Registanas
Žodžių autorius: Sergėjus Vladimirovičius Michalkovas
Sukurtas: 1943 m. (muzika), 2000 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1944 m. (Sovietų Sąjungos himnas, kiti žodžiai), 1953 m. panaikinti žodžiai, 1977 m. sugrąžinti žodžiai (kiek pakoreguoti), 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai nebenaudojamas, 2000 m. (Rusijos himnas, su dabartiniais žodžiais)
Kalba: Rusų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Rusijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Rusijos himnas

Rusijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Rusija – mūsų šventoji tvirtovė,
Rusija – numylėta šalis.
Galinga valia, didi šlovė
Yra tavo palikimas visiems laikams!

PRIEDAINIS:
Šlovė Tėvynei mūsų laisvajai,
Broliškoms liaudims sąjungoj senoj,
Protėvių liaudies išminčiai!
Šlovė šaliai! Didžiuojamės tavim!

Nuo pietų jūrų iki arktinių kraštų
Driekiasi mūsų miškai ir laukai.
Viena tu pasauly! Viena tu tokia –
Dievo ginama gimtoji žemė!

PRIEDAINIS

Didelį plotą svajonėms ir gyvenimams
Mums atvėrė ateinantys metai.
Jėgą mums duoda tikėjimas Tėvyne.
Taip buvo, taip yra ir taip bus visada!

PRIEDAINIS

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

PRIEDAINIS:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

PRIEDAINIS

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Šis himnas turėjo tris tekstus: Stalino, Brežnevo ir Putino laikų. Visus juos parašė tas pats autorius Michalkovas, nors seniausių ir naujausių žodžių sukūrimo datas skiria 57 metai. Ketvirto Michalkovo teksto jau nebus: šis vaikų knygų autorius 2009 m. mirė.
 • 1990 - 2000 m. Rusija turėjo kitą himną be žodžių.

Comments (9) Trackbacks (0)
 1. I. Rusija – mūsų šventoji valstybė,
  Rusija – mūsų mieliausia šalis.
  Galinga valia ir šlovės ta didybė –
  Per amžius ilguosius – tavoji lemtis!

  Priedainis

  Gyvuoki, Tėvyne, mūsų laisvoji,
  Sąjunga brolių – tautų amžina!
  Protėvių mūs išmintie liaudiškoji!
  Šalie, tu gyvuoki! Didžiuokis šlove!

  II. Nuo jūrų pietinių lig poliarinio rato
  Paplitę plačiai mūsų pievos, miškai.
  Esi tu vienintelė! Globojami Dievo –
  Vieninteliai žemėj gimtieji namai!

  Priedainis

  III. Svajoms ir gyvenimui bėgantys metai
  Atvers su griausmu mums plačiąsias erdves.
  Jėgos mūs šaltinis ištikimybė Tėvynei,
  Taip buvo, yra ir bus visada.

  Priedainis

  (M.Černiausko vertimas)

 2. Nuostabus himnas, o ne pavirkavimai su smuikeliu! Dar reikėtų įkelti Bugarijos ir Serbijos – ten irgi puikūs himnai.

 3. Bulgarijos himną jau įdėjau.

  O Serbijos norėčiau įdėti – gal žinai nepoetinį visų posmų vertimą į anglų kalbą? Pats serbiškai nemoku, kad tiksliai išversčiau. O versti iš poetinio vertimo – jau nekas, nes darant poetinį vertimą ir stengiantis surimuoti neišvengiamai kinta prasmė daug labiau, nei darant tiesioginį pažodinį vertimą.

 4. Iš tiesų, visur pateikti tik rimuoti vertimai. Na, pirmus du posmus tai suprasti labai lengva, mintinai juos moku, o toliau matyt reikėtų kombinuoti iš rimuotų vertimu ir vertėjo pagalba versto teksto…

 5. pažėsiu ką turiu 🙂

 6. tai ne dabartinis

  • Dabartinis. Kaip rašoma, 1990-2000 Rusija turėjo kitą himną, tačiau 2000 Vladimiras Putinas grąžino sovietinio himno melodiją, tik patvirtino naujus žodžius, kuriuos sukūrė tas pats autorius.

 7. Ne Michailovas, o Michalkovas, režisieriaus tėvas, “Baltprausys” ir kitų knygelių vaikams autorius.


Leave a comment

No trackbacks yet.