Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Rusijos himnas

Rusijos Federacijos nacionalinis himnas - Государственный гимн Российской Федерации

Muzikos autorius: Aleksandras Vasiljevičius Aleksandrovas, El Registanas
Žodžių autorius: Sergėjus Vladimirovičius Michalkovas
Sukurtas: 1943 m. (muzika), 2000 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1944 m. (Sovietų Sąjungos himnas, kiti žodžiai), 1953 m. panaikinti žodžiai, 1977 m. sugrąžinti žodžiai (kiek pakoreguoti), 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai nebenaudojamas, 2000 m. (Rusijos himnas, su dabartiniais žodžiais)
Kalba: Rusų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Rusijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Rusijos himnas

Rusijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Rusija – mūsų šventoji tvirtovė,
Rusija – numylėta šalis.
Galinga valia, didi šlovė
Yra tavo palikimas visiems laikams!

PRIEDAINIS:
Šlovė Tėvynei mūsų laisvajai,
Broliškoms liaudims sąjungoj senoj,
Protėvių liaudies išminčiai!
Šlovė šaliai! Didžiuojamės tavim!

Nuo pietų jūrų iki arktinių kraštų
Driekiasi mūsų miškai ir laukai.
Viena tu pasauly! Viena tu tokia –
Dievo ginama gimtoji žemė!

PRIEDAINIS

Didelį plotą svajonėms ir gyvenimams
Mums atvėrė ateinantys metai.
Jėgą mums duoda tikėjimas Tėvyne.
Taip buvo, taip yra ir taip bus visada!

PRIEDAINIS

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

PRIEDAINIS:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

PRIEDAINIS

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

PRIEDAINIS

Pastabos:

  • Šis himnas turėjo tris tekstus: Stalino, Brežnevo ir Putino laikų. Visus juos parašė tas pats autorius Michalkovas, nors seniausių ir naujausių žodžių sukūrimo datas skiria 57 metai. Ketvirto Michalkovo teksto jau nebus: šis vaikų knygų autorius 2009 m. mirė.
  • 1990 - 2000 m. Rusija turėjo kitą himną be žodžių.
Filed under: Azija, Europa, Rusija 9 Comments