Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Fidžio himnas

Dieve, laimink Fidžį arba iš fidžiečių k. Didžiuokimės - God Bless Fiji arba fidžiečių k. Meda Dau Doka

Muzikos autorius: Čarlzas Ostinas Mailsas (Charles Austin Miles), adaptavo Maiklas Francis Aleksandras Preksotas
Žodžių autorius: Maiklas Francis Aleksandras Preksotas (Michael Francis Alexander Prescott)
Sukurtas: 1970 m.
Tapo himnu: 1970 m.
Kalba: Anglų arba fidžiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Fidžio himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Fidžio himnas

Fidžio himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Laiminimą liek, o tautų Dieve, ant Fidžio salų,
Kur stovime vieningi po kilnia mėlyna vėliava
Ir visad gerbiame ir giname laisvės tikslus,
Žengdami pirmyn kartu; Dieve, laimink Fidžį.

PRIEDAINIS:
Už Fidžį, visad Fidžį, te mūs balsai skambės garbe,
Už Fidžį, visad Fidžį, jo vardas teisigirdės toli, plačiai,
Žemė laisvės, vilties ir šlovės -
Te ištvers ji, kas beužgriūtų.
Telaimins Dievas Fidžį
Per amžių amžius!

Laiminimą liek, o tautų Dieve, ant Fidžio salų,
Krantų auksinio smėlio ir saulės šviesos, laimės ir dainos.
Stovėkime vieningi, mes fidžiečiai, tebūsim garsūs ir šlovingi
Žengdami pirmyn kartu; Dieve, laimink Fidžį.

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji
As we stand united under noble banner blue
And we honour and defend the cause of freedom ever
Onward march together God bless Fiji

PRIEDAINIS:
For Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride.
For Fiji ever Fiji her name hail far and wide,
A land of freedom, hope and glory
to endure whatever befall.
May God bless Fiji
Forever more!

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji
Shores of golden sand and sunshine, happiness and song
Stand united , we of Fiji, fame and glory ever
Onward march together God bless Fiji.

Pastabos:

  • Himnas sukurtas 1970 m. prieš pat šalies nepriklausomybės paskelbimą paskelbus specialų konkursą. Adaptuota prieškario giesmės melodija.
  • Oficialios tiek angliška, tiek fidžietiška versija (jų žodžių prasmės kardinaliai skiriasi), tačiau giedama paprastai vien angliška.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.