Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Norvegijos himnas

Taip, mylime šią šalį - Ja, vi elsker dette landet

Muzikos autorius: Rikard Nordraak
Žodžių autorius: Bjørnstjerne Bjørnson
Sukurtas: 1859 m. (žodžiai), 1863 m. (panaikintas 1 posmas, pridėti 3 nauji), 1864 m. (muzika)
Tapo himnu: 1864 m.
Kalba: Norvegų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Norvegijos himno (pirmojo ir paskutiniojo posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Norvegijos himnas

Norvegijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta, virš jūros,
Su tūkstančiais namų.
Mylėkime, mylėkime ją ir galvokime
Apie tėvus ir mamas
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Sapnai į mūsų žemę,
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Nutupia sapnai į mūsų žemę.

Šalį, suvienytą Haroldo
Savąja didvyrių armija,
Šalį, gintą Hakono
Kol Oivindas dainavo;
Ant šios šalies nutapė Olafas
Kryžių savo krauju
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Žodį prieš Romą.
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Tarė žodį prieš Romą.

Ūkininkai galando kirvius
Kai tik armija žengė pirmyn
Tordenskioldas pakrantėm dundėjo
Kad galėtume būti namie.
Net moterys kilo ir kovėsi
Tarsi vyrais jos būtų;
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit pasibaigs!
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit, jau greit pasibaigs!

Kas be ko, nebuvo mūsų daug,
Bet užteko,
Kai išmėginami vis būdavome
Ir viskas guldavo ant kortos;
Geriau sudegindavome savo žemę
Nei pasiduodavome,
Tik atmink kas atsitiko
Ten Fredrikshalde!
Tik atmink kas atsitiko,
Kas atsitiko ten Fredrikshalde!

Sunkiems laikams, kuriuos sudorojome,
Pagaliau pasakyta "ne";
Ir didžiausioj nelaimėj mėlynakė
Laisvė mums gimė.
Davė tėvų stiprybę pakelti
Badą ir karą,
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė susitaikymą.
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė, davė susitaikymą.

Priešas išmetė ginklą
Jo antveidis pakilo,
Mes nustebę priskubėjome artyn,
Nes jis mūsų brolis buvo.
Gėdos genami
Keliavome į pietus;
Stovime dabar su trim broliais vieningi
Ir šitaip stovėsim toliau!
Stovime dabar su trim broliais vieningi,
Vieningi, ir šitaip stovėsim toliau!

Normanas name ar trobelėje
Dėkoja tau, didis Dieve!
Šalį jis troško apginti,
Nors viskas ir atrodė tamsu.
Visas kovas tėvų sukariautas,
Ir ašaras motinų išlietas
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome savo teises.
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome, iškovojome savo teises.,

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta virš jūros
Su tūkstančiais namų.
Ir kai tėvų pastangos pakėlė ją
Iš trūkumo į pergalę
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei stovyklą įrengsime.
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei, jos ramybei stovyklą įrengsime.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
og den saganatt som senker
senker drømmer på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
fra dets høye Sverre talte
talte Roma midt imot.

Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
andre kunne bare grede,
men det kom det kom igjen!

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
husker bare hva som hendte
hendte ned på Fredrikshald!

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.
det gav døden selv sin ære -
og det gav det gav forlik.

Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
nu vi står tre brødre sammen,
sammen og skal sådan stå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.

Pastabos:

  • Harodlas I, gyvenęs IX - X a. po Kristaus, buvo pagonis Norvegijos valdovas, suvienijęs šalį. Apie jį žinoma tik iš senovinių poemų.
  • Hakonas I, gyvenęs X a. po Kristaus, buvo Haroldo I sūnus, tapęs krikščionimi.
  • Oivindas buvo X a. Hakono I rūmų poetas, kūręs apie jį poemas.
  • Olafas II (995 - 1030 m.) buvo Norvegijos karalius, žuvęs Stiklestado mūšyje prieš sukilėlius. 1031 m. paskelbtas šventuoju, paskui - "Amžinuoju karaliumi".
  • Sverė I buvo XII a. Norvegijos karalius, į valdžią atėjęs perversmo būdu. Todėl nekarūnuotas bažnyčios ir popiežiaus. Pradėjo spausti bažnyčią, tada ekskomunikuotas.
  • Peteris Veselis Tordenskjoldas (1691 - 1720) buvo Danijos-Norvegijos viceadmirolas. 1716 m. nuskandino Švedijos laivyną Dinekileno mūšyje (Didysis Šiaurės karas).
  • Fredrikshaldas (dabar - Haldenas) yra miestelis Norvegijoje, Švedijos pasienyje. Jį kelis kartus puolė švedai, bet nėkart sėkmingai, o 1716 m. per Didįjį Šiaurės Karą vietos gyventojai sudegino savo namus, kad jų neužimtų švedai.
  • Trys broliai - turimos omenyje trys Skandinavijos kultūros tautos (danai, švedai, norvegai), kadaise daug sykių tarpusavy kariavusios, o dabar (nuo XIX a.) bendradarbiaujančios.
  • Be šio nacionalinio himno Norvegija taip pat turi ir atskirą Karališkąjį himną.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.