Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Vokietijos himnas

Vokiečių daina arba Vokietijos daina (Lied der Deutschen arba Deutchlandlied)

Muzikos autorius: Jozefas Haidnas (Joseph Haydn)
Žodžių autorius: August Heinrich Hoffman von Fallersleben
Sukurtas: 1797 m. (muzika), 1841 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1922 m., 1945 m. panaikintas ir uždraustas, 1952 m. sugrąžintas Vakarų Vokietijoje (tik trečiasis posmas), 1989 m. visoje Vokietijoje (tik trečiasis posmas)
Kalba: Vokiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vokietijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):
Vokietijos himnas

Vokietijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą (dabar oficialus tik trečiasis posmas):

Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!
Kai ji, kad saugotų ir gintųsi
Broliškai kartu sustoja
Nuo Maso iki Nemuno,
Nuo Etšo iki Belto,
Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!
Vokietija, Vokietija, aukščiau visko,
Aukščiau visko šiam pasauly!

Vokietės moterys, vokiečių ištikimybė
Vokiškas vynas ir vokiška daina
Išlaikys, per visą žemę
Savo senąją gražią melodiją
Ir įkvėps mus kilniems tikslams
Per visą gyvenimą.
Vokietės moterys, vokiečių dorybės
Vokiškas vynas ir vokiška daina!
Vokietės moterys, vokiečių dorybės
Vokiškas vynas ir vokiška daina! 

Vienybė, laisvė ir teisybė
Vokiečių tėvynei
Tik jų mes sieksime
Broliškai – širdim ir rankom!
Vienybė, laisvė ir teisybė
Yra laimės pažadas
Žydėk šiame sėkmės palaiminime
Žydėk, mano Vokiečių tėvyne!
Žydėk šiame sėkmės palaiminime
Žydėk, mano Vokiečių tėvyne!

Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
 Deutschland, Deutschland über alles,
  Über alles in der Welt!
Deutschland, Deutschland über alles,
  Über alles in der Welt!

 Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Und zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
  Deutscher Wein und deutscher Sang!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
  Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand;
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
  Blühe, deutsches Vaterland.
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
  Blühe, deutsches Vaterland.

Pastabos:

  • Priešingai dažnai nuomonei, frazė "Vokietija aukščiau visko" nėra nacistinė. Ji sukurta daug anksčiau, kai Vokietija dar nebuvo suvienyta. Tada ji reiškė, kad Vokietijos interesai turi būti aukščiau vokiečių valstybėlių interesus. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo frazė tapo prieštaringa ir Vokietiją nukariavę sąjungininkai himną uždraudė. Jį sugrąžinus posmai su šia fraze išimti iš oficialaus teksto.
  • "Nuo Maso iki Nemuno, nuo Etšo iki Belto" įvardija vokiečių tautos tankiai gyvenamų teritorijų ribas himno kūrimo metu. Iki Antrojo pasaulinio karo panašios buvo ir Vokietijos išorinės sienos, tačiau po Vokietijos pralaimėjimo daug žemių rytuose užėmė Sovietų Sąjunga ir visus vokiečius iš ten ištrėmė ar išžudė. Šiandien šie kraštai priklauso Rusijai ir Lenkijai. Dabar posmas, įvardijantis senąsias Vokietijos ribas, irgi nėra oficiali himno dalis.
  • Nacių valdymo periodu (1933-1945 m.) Vokietija faktiškai turėjo du himnus - be šio dar ir kur kas labiau ideologizuotą "Horsto Veselio dainą" (H. Veselis - dainos autorius, komunistų nužudytas nacis). Oficialiomis progomis būdavo atliekami abu himnai.