Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Italijos himnas

Italijos broliai arba Italijos daina
(Fratelli d'Italia arba Il Canto degli Italiani)

Muzikos autorius: Michele Novaro
Žodžių autorius: Goffredo Mameli
Sukurtas: 1847 m.
Tapo himnu: 1946 m.
Kalba: italų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Italijos himno (įrašas su muzika ir žodžiais):
Italijos himnas

Italijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Italijos broliai,
Pakilo Italija,
Scipiono šalmu
Vainikavosi galvą.
Kur Pergalė?
Ji nusilenkia prieš tave –
Būti Romos verge
Ją Dievas sutvėrė. (x2)

PRIEDAINIS:
Sudarykime kohortą
Pasiryžę mirti,
Pasiryžę mirti –
Italija mus pašaukė! (x2)

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò (x2)

PRIEDAINIS:
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò. (x2)

Pastabos:

 • Scipionas Afrikietis - Romos Imperijos karo vadas, Antrajame Pūnų Kare (III a. pr. Kr.) nugalėjęs Kartaginą ir jos lyderį Hanibalą. Po šios pergalės Roma įsigalėjo Viduržemio jūroje.
 • Kohorta - Romos Imperijos karinis dalinys iš maždaug 500 vienos rūšies karių.

Comments (6) Trackbacks (0)
 1. O čia dabartinis Italijos himnas?
  Toks gan trumpokas tekstas…
  “Ji nusilenkia prieš tave –
  Tave, sutvertą Dievo
  Būti Romos verge. (x2)”
  Gal dėl vertimo, sunku suprasti šio sakinio prasmę.
  Ji, tai čia kas? Pergalė? Pergalė yra Romos vergė?

 2. Taip, dabartinis.

  Eilėraštis yra ilgesnis, tačiau mano žiniomis tik dusyk pakartotas pirmasis posmas ir priedainis sudaro himną (kaip įraše).

  Ne vien Italijoje iš ilgesnio eilėraščio tik vienas posmas pasirinktas himnu. Taip yra ir, pavyzdžiui, Vokietijoje (ten po antrojo pasaulinio karo panaikinti posmai kur giedama “Vokietija aukščiau visko”, tad liko tik vienas).

  Net ir šalyse, kur visi posmai oficialūs, dažnai sugiedamas tik vienas arba dalis jų. Štai JAV himno net internete sunku rasti sugiedotus visus keturis posmus – paprastai įrašuose būna tik vienas arba du.

  Taip yra ir todėl, kad skirtingų posmų ten skiriasi tik žodžiai, o muzika – ta pati. Lietuva tuo išskirtinė, kad mūsų himno posmai turi ne tik skirtingus žodžius, bet ir melodijas.

  Vertimą kiek pataisiau, dabar aiškiau – taip, pergalė yra Romos vergė.

 3. Neblogas poetinis vertimas yra knygoje “Europos tautų nacionaliniai himnai”. Autorius 😉

  • Ateityje galbūt ir čia kelsiu poetinius vertimus, nes kai kurių himnų juos esu padaręs. Kol kas svetainė labiau informacinio pobūdžio, todėl stengiuosi kuo tiksliau perteikti himno esmę.

 4. Viso kūrinio vertimas

  Broliai Italijos,
  Italija pabudo,
  Šalmas Scipiono
  Prie galvos jai prigludo.
  Kur yr toji pergalė?
  Te galvą nulenks ji,
  Ją Dievas sukūrė
  Vien Romai vergauti.

  Priedainis

  Į kohortas rinkimės,
  Mirtį jaukinkimės,
  Mirtį jaukinkimės,
  Italija kviečia.
  Į kohortas rinkimės,
  Mirtį jaukinkimės,
  Mirtį jaukinkimės,
  Italija kviečia.

  II. Nuo amžių mes esam
  Baisiai pažeminti,
  Nes tauta mes nesam
  Tesam suskaldyti.
  Vėl bendrą mums vėliavą,
  Mūs viltį, iškelkim:
  Ir laikui atėjus
  Vienybėj gyvenkim.

  III. Reik jungtis ir mylėti,
  Nes meilė ir vienybė
  Tautoms atskleis mūs Viešpaties
  Sumanymų didybę.
  Prisiekim, kad laisva bus
  Tėvynė mūs gimta.
  Kas, Dievui vėl sujungus,
  Įveiks mus kovoje?

  IV. Nuo Alpių lig Sicilijos
  Visur tiktai Legnano*,
  Kiekvienas vyras giriasi
  Ranka, širdim Ferručio**.
  Italijos vaikai
  Yra vardu Balilla***
  Juos ragina varpai,
  Jie skelbia sukilimą.

  V. Samdytų niekšų priešo
  Kardai tėra nendrelių,
  O Austrijos ereliui
  Mažėja jau plunksnelių.
  Erelis kraują gėrė
  Italijos ir Lenkijos,
  Kazokas jam padėjo,
  Bet degė austrų širdys.

  (M.Černiausko vertimas).

  * Legnano – kalbama apie 11 76 m. mūšį prie Legnano, kai susivienijus Šiaurės Italijos miestams, Lombardijos
  Lyga nugalėjo imperatorių Barbadosą.
  ** Ferručio – kapitonas, pasižymėjęs ypatinga drąsa gindamas 153 0 m. Florencijos Respublika nuo Karolio V
  kariuomenės.
  *** Balilla – neaišku, ar tai buvo istorinė figūra, tačiau vaikas, vardu Balilla, tapo 1746 m. Genujos sukilimo prieš
  austrų okupaciją simboliu.


Leave a comment

No trackbacks yet.