Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Jungtinės Karalystės himnas

Dieve, sergėk karalių (God Save the King)

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Nežinomas
Sukurtas: Nežinoma
Tapo himnu: 1745
Kalbos: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Jungtinės Karalystės himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):
Jungtinės Karalystės himnas

Jungtinės Karalystės himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve sergėk mūsų maloningą Karalių,
Tegyvuoja mūsų kilnus Karalius,
Dieve sergėk Karalių.
Padaryk jį laimėtoju,
Laimingu ir šlovingu,
Kad mus valdytų ilgai:
Dieve sergėk Karalių.

O Viešpatie, mūs Dieve, iškilk,
Išsklaidyk jo priešus,
Ir priversk juos žlugti;
Glumink jų politikus,
Žlugdyk jų suktus triukus,
Tavim mes grindžiame savo viltis,
Dieve sergėk mus visus.

Išrinktiniausias savo dovanas
Ant jo prašome išlieti,
Tevaldys jis ilgai.
Tegins jis mūs įstatymus,
Ir visad teiks mums priežastį
Dainuoti širdimi ir balsu,
Dieve, sergėk Karalių.

God save our gracious King,
Long live our noble King,
God save the King:
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the King.

O Lord, our God, arise,
Scatter his enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On him be pleased to pour;
Long may he reign:
May he defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the King

Pastabos:

  • Kai Jungtinę Karalystę valdo karalienė himno tekstas šiek tiek keičiamas: giedama "Dieve, sergėk karalienę".
  • Vartojamas ir kaip Anglijos himnas. Kitos Jungtinės Karalystės dalys (Škotija, Šiaurės Airija bei Velsas) turi ir savus himnus.
  • Tai yra bene pirmasis pasaulio himnas. Todėl melodija itin išpopuliarėjo, ją savo himnams vartoja ir Lichtenšteinas bei Norvegija (karališkajam himnui), o seniau - ir daugiau šalių.