Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Turkijos himnas

Nepriklausomybės maršas - İstiklâl Marşı

Muzikos autorius: Zekis Iungioras (Zeki Üngör)
Žodžių autorius: Mechmetas Akifas Ersojus (Mehmet Âkif Ersoy)
Sukurtas: 1921 m. (žodžiai), 1932 m. (muzika)
Tapo himnu: 1921 m. (tik žodžiai), 1924 m. (pirmoji muzika), 1932 m. (pakeista muzika)
Kalba: Turkų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Turkijos himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Turkijos himnas

Turkijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Nebijok! Purpurinė vėliava, didžiai aušrose plazdanti, niekad neišbluks,
Pakol bent viena liepsnojanti širdis aistringa tautoj mano neužges.
Ir tai žvaigždė mano tautos, ir per amžius ji spindės!
Ji mano ir priklauso vien tik mano tautai!

Nesiraukyk, prašau tavęs, drovus mėnuli,
Bet nusišypsok mano didvyrių tautai! Kam tas pyktis, kam tas įtūžis?
Mūsų tavo vardan pralietas kraujas kitaip nebus prasmingas
Nes laisvė yra absoliuti teisė mano Dievą mylinčiai tautai.

Buvau laisvas nuo pradžių ir amžinai toks būsiu,
Koks beprotis grandinėsna bandytų mane kišti? Niekinu šią mintį!
Kaip potvynis riaumojantis aš laisvas ir galingas,
Suplėšysiu kalnus, užpilsiu begalines erdves ir vis dar trykšiu.

Vakarų žemės gal ir įtvirtintos plieninėm sienom,
Bet mano sienas saugo galinga tikinčiojo krūtinė.
Suvok savo vidinę jėgą! Ir mąstyk: kaip šis tikėjimas aistringas nužudytas būt galėtų
To apdaužyto, vienadančio monstro, kurį vadini "civilizacija"?

Drauge! Nepalik gimtinės mano piktų vyrų rankose,
Šarvais paversk savo krūtinę, sustabdyk veržimąsi niekingą šį.
Nes jau greit ateis diena pažadėtos laisvės.
Kas žino? Gal rytoj? Gal dar anksčiau.

Nevadink žemelės, kuria vaikštai, paprasta žeme!
Mąstyk apie tūkstančius po tavimi tūnančius net be drobulių.
Tu kilnus kankinio sūnus, prisiimk gėdą, bet protėvio tu neįžeisk:
Neišleisk iš rankų šio tėvynės rojaus – net jei kas pasaulius tau žadėtų.

Koks žmogus nežūtų vardan šio krašto dangiško?
Kankiniai iš visur patrykš jei tik suspausi saują žemės. Kankiniai!
Te Dievas pasiims visus ką myliu ir visus turtus jei nori,
Tegul tik neatima vienintelės tėvynės dėl pasaulio.

O Viešpatie, vienintelis troškimas širdies manosios yra kad
Mano šventovės krūtinės nepaliestų netikratikio ranka!
Muedzinų šauksmas maldai, kurio Šachada yra pamatas tikėjimo,
Skambės garsiai virš mano amžinos tėvynės.

Tada manasis kapas – jei tik bus toksai – tūkstantį sykių iš laimės galva žemę palies
O Viešpatie, kraujo ašaros iš kiekvienos žaizdos tekės,
Mano kūnas negyvas dvasia ištykš iš žemės!
Ir tada galbūt pakils mana galva dangun!

Tad klapsėki ir plazdėki tartum auštantis dangus, šlovingasis mėnuli!
Kad paskutinis kiekvieno mūsų kraujo lašas pagaliau prasmingu taptų.
Nei tu, nei mano tauta užgesinta niekados nebus,
Nes laisvė yra absoliuti teisė visad laisvai vėliavai,
Nes laisvė yra absoliuti teisė Dievą mylinčiai tautai!

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl;
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmanı boğar,
"Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ilâhî şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar - ki sehâdetleri dînin temeli -
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım;
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanır kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarım hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Pastabos:

 • Purpurinė vėliava, žvaigždė, mėnulis – tai vis Turkijos simboliai. Ant Turkijos vėliavos purpuriniame fone pavaizduoti mėnulis ir žvaigždė – Islamo simboliai.
 • . Posakis Mąstyk apie tūkstančius po tavimi tūnančius net be drobulių mini musulmonų paprotį laidoti kūnus ne karstuose, bet įvyniotus į drobules. Palaidotieji be drobulių – tai žuvę karuose (Pirmajame pasauliniame, Turkijos nepriklausomybės) ir skubiai užkasti nesilaikant jokių papročių.
 • Muedzinai yra žmonės, šaukiantys musulmonus maldai iš minaretų.
 • Šachada yra musulmoniškas tikėjimo pripažinimas. Laikoma, kad dusyk jį nuoširdžiai pasakęs kitų akivaizdoje žmogus tampa musulmonų, tai vienas penkių islamo pagrindų. Jis skamba taip: “Nėra kito dievo, tik Dievas, Mahometas – Dievo pranašas”.
 • Posakis Tūkstantį sykių iš laimės galva žemę palies. atmena musulmonų paprotį meldžiantis klūpant paliesti žemę kakta.
 • Himno tekstas išrinktas konkurso būdu iš 724 eilėraščių 1921 m. Dėl paskui vykusio Turkijos nepriklausomybės karo konkursas muzikai sukurti įvyko tik 1924 m., bet ši muzika išsilaikė tik iki 1932 m., kuomet buvo pakeista. Žodžiai palikti originalūs, bet paprastai giedami tik pirmi du posmai.
 • Himno sukūrimo metu Osmanų Imperija buvo ką tik pralaimėjusi Pirmąjį pasaulinį karą ir Vakarų valstybių valia padalinta, todėl himne matomas priešiškumas Vakarams (4 posmas), gynybinė pozicija (5 posmas). Tuo metu vyko Turkijos nepriklausomybės karas (1919 – 1923 m.). Jo metu Turkija atkariavo etnines turkų žemes, turėjusias būti perduotas Graikijai, Italijai ar internacionalizuotas , taip pat susigrąžino Osmanų valdytas armėnų, kurdų žemes. Nuo to laiko valdoma diktatoriaus Kemalio Atatiurko Turkija ėjo vakarietišku keliu: panaikintas arabų raštas, arabų skoliniai turkų kalboje, penktadienis, kaip šventa diena, pakeistas sekmadieniu. Visgi, himnas nepakeistas.
 • Šis himnas taip pat yra ir pasiskelbusios Šiaurės Kipro Turkų Respublikos himnas. Jos nepriklausomybę pripažįsta tik Turkija.

Tailando himnas

Tailando nacionalinis himnas - เพลงชาติไทย

Muzikos autorius: Pra Džendurijanas
Žodžių autorius: Luanas Saranupranas
Sukurtas: 1932 m. (muzika), 1939 m. (esami žodžiai)
Tapo himnu: 1932 m. (muzika su kitais žodžiais), 1939 m. (esami žodžiai)
Kalba: Tajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Tailando himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Tailando himnas

Tailando himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tailandas glaudžia prie krūtinės visus, kas tajų kraujo,
Kiekvienas colis Tailando tajams priklauso.
Ilgai išsaugojo jis nepriklausomybę,
Nes tajai visad vieningi buvo.
Tajų žmonės myli taiką, bet nėra bailiai kare.
Neleis jie niekam paveržti jų laisvės, nekentės jie tironijos.
Visi tajai pasiryžę atiduoti kiekvieną kraujo lašą
Už tautos saugumą, laisvę ir progresą. Valio!

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

Pastabos:

 • Tailandas – viena iš vos kelių dabar laisvų valstybių, niekada nebuvusių Europos supervalstybių kolonizuotomis ar pilnai okupuotomis (kitos yra Kinija ir Liberija). Idėją sukurti šaliai himną karalius parsivežė iš Britanijos kolonijos Singapūro 1871 m. Nuo to laiko tai jau ketvirtasis šalies himnas.
 • Be šio nacionalinio himno Tailandas, kaip ir Naujoji Zelandija ar Norvegija, turi ir karališkąjį himną. Pastarasis himnas iki 1932 m. buvo pagrindinis Tailando himnas, o dabar atliekamas tik tam tikromis progomis.
 • Esamas himnas sukurtas pagal valdžios užsakymą po 1932 m. perversmo. 1939 m. pakeisti žodžiai, nes šalies pavadinimas pakeistas iš Siamo į Tailandą.
 • Kiekvieną dieną 8:00 ir 18:00 himnas grojamas visur - ne tik per TV ar radiją, bet ir per garsiakalbius parkuose. Žmonės turėtų sustoti vietose.

Indonezijos himnas

Didi Indonezija - Indonesia Raya

Muzikos autorius: Wage Rudolf Soepratman
Žodžių autorius: Wage Rudolf Soepratman
Sukurtas: 1928 m., 1944 m. pakeisti žodžiai
Tapo himnu: 1945 m.
Kalba: Malajų (oficialiai Indonezijoje vadinama Indonezijos kalba)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Indonezijos himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Indonezijos himnas

Indonezijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Indonezija, mano gimtinė
Žemė kur kraują praliejau.
Čia stoviu aš
Būti sargu tėvynės.

Indonezija, mano pilietybė,
Mano tauta ir namų žemė
Visi paskelbkime:
“Indonezija vienija!”.

Tegyvuoja žemė, tegyvuoja šalis;
Tauta, liaudis visa
Pastatė sielą, pastatė kūną
Už Didžią Indoneziją.

Didi Indonezija, laisva, laisva!
Žemė, šalis kurią myliu.
Didi Indonezija, laisva, laisva!
Tegyvuoja Didi Indonezija!

Didi Indonezija, laisva, laisva!
Žemė, šalis kurią myliu
Didi Indonezija, laisva, laisva!
Tegyvuoja Didi Indonezija!

Indonesia, tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku

Indonesia, kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya, merdeka, merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka, merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!

Indonesia Raya, merdeka, merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka, merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!

Pastabos:

 • Iki Antrojo pasaulinio karo Indonezija buvo Olandijos kolonija. Todėl tada ši daina vietoje žodžių “merdeka, merdeka” (“laisva, laisva”) buvo dainuojama su žodžiais “mulia, mulia” (“garbinga”, “garbinga”). 1944 m., Indoneziją tuo metu okupavus japonams, bet jų valdžiai jau artėjant į pabaigą, žodžiai pakeisti.
 • Nuo 1958 m. oficialus himnas yra tik pirmasis posmas ir priedainis.

Brunėjaus himnas

Dieve, laimink Sultoną - Allah Peliharakan Sultan

Muzikos autorius: Avangas Chadži Besaras Bin Sagapas (Awang Haji Besar bin Sagap)
Žodžių autorius: Pengiranas Chadži Mohamedas Jusufas Ibn Abdul Rahimas (Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Abdul Rahim)
Sukurtas: 1947 m., 1984 m. pakoreguoti žodžiai
Tapo himnu: 1951 m.
Kalba: Malajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Brunėjaus himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Brunėjaus himnas

Brunėjaus himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve, apdovanok Jo didenybę
Ilgu gyvenimu, kad
Teisingai ir kilniai valdytų Karalystę
Ir vadovautų žmonėms amžinai laimingai.
Tebus rami Sultono Karalystė,
Viešpatie, ginki Brunėjų, Taikos namus.

Ya Allah lanjutkanlah Usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Adil berdaulat menaungi nusa
Memimpin rakyat kekal bahagia
Hidup sentosa Negara dan Sultan
Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

Pastabos:

 • Brunėjus, Taikos namai (originalo k. Brunei Darussalam, todėl kartais verčiama “Brunėjaus Darusalamas”) yra oficialus valstybės pavadinimas.
 • 1984 m. Brunėjui tapus visiškai nepriklausomam nuo Jungtinės Karalystės himno tekstas pakoreguotas, mat oficialus kreipinys į Sultoną iš “Jūsų karališkoji aukštybe” pakeistas į “Jūsų didenybe”.
 • Tai fanfaros tipo himnas. Tokie himnai trumpais tekstais, sukoncentruotais labiausiai į valdovo šlovinimą, būdingi musulmoniškoms monarchijoms. Pavadinimas “Dieve, laimink Sultoną” greičiausiai įkvėptas Jungtinės Karalystės, kurios protrektoratu buvo Brunėjus, himno.

Irano himnas

Irano Islamo Respublikos nacionalinis himnas - سرود جمهوری اسلامی ایران

Muzikos autorius: Hasanas Riahis
Žodžių autorius: Įvairūs autoriai
Sukurtas: 1990 m.
Tapo himnu: 1990 m.
Kalba: Persų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Irano himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Irano himnas

Irano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Aukštyn ties horizontu teka rytų saulė,
Šviesa akims tikinčiųjų teisingai.
Bahmanas – mūsų tikėjimo aukštuma.
Tavo žinia, Imame,
Nepriklausomybės ir laisvės,
Įrėžta į mūsų sielas.
Kankiniai! Jūsų skausmo verksmai
Tebeaidi paties laiko ausyse.
Būk tvari, nenutrūkstama ir amžina,
Irano Islamo Respublika.

سَر زَد از اُفُق
مِهرِ خاوران
فروغِ دیده‌ٔ حق باوران
بهمن، فَرِّ ایمانِ ماست
پیامت ای امام
«استقلال، آزادی»
نقشِ جانِ ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمانْ فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

Pastabos:

 • Bahmanas yra tradicinio persų kalendoriaus mėnuo. Būtent tą mėnesį (atitinkantį mūsų kalendoriaus sausį-vasarį) 1979 m. Ajatolos Ruholos Chomeinio vadovaujami musulmonai nuvertė Irano šachą, garsėjusį išlaidumu ir reformomis, vedusiomis Iraną vakarų kryptimi. Taip Iranas tapo Islamo Respublika.
 • Imamas yra musulmonų religinis lyderis ar žmogus, tiesiog vedantis pamaldas mečetėje. Tačiau musulmonų šiitų kryptyje, kuri dominuoja Irane, Imamo reikšmė didesnė. Šiitai Imamais vadina tam tikrus itin svarbius istorinius bendruomenės lyderius. Irane imamu vadinamas ir Ajatola Ruhola Chomeinis (per jo laidotuves, kuriose dalyvavo ~7 mln. žmonių ir jos buvo didžiausios pasaulio istorijoje, minia ėmė skanduoti "imamas" tarsi suteikdama jam šį titulą).
 • Kankiniais Islame vadinami žuvusieji gindami religiją, kitus žmones, turtą ir kitas Islamo vertybes. Tad į šią sąvoka patenka žuvusieji revoliucijos metu ar Irano-Irako kare.
 • Tai ne pirmas Irano himnas po 1979 m. islamiškosios revoliucijos. Pirmasis porevoliucinis himnas galiojo 1980 m. – 1990 metais. Jame tiesmukai apdainuota pati revoliucija, “priespaudos rūmų nuvertimas”. Prabėgus po šių įvykių 10 metų ir įsitvirtinus Irano Islamo Respublikai manyta, kad šaliai reikia naujo himno, nebesusijusio vien su tais 1979 m. įvykiais. Todėl paskelbtas konkursas ir sukurtas naujas himnas.
 • Iki 1979 m. revoliucijos nuo 1933 m. naudotas himnas, šlovinantis šachą, prasidėdavęs eilute “Tegyvuoja Šachas, Valdovų Valdovas”. 1979 m. – 1980 m. oficialaus himno šalyje nebuvo, tad kaip himnas naudota populiari daina “Ei Iran”, kartais iki šiol klaidingai pavadinama Irano himnu.

Taivano (Kinijos Respublikos) himnas

Kinijos Respublikos nacionalinis himnas - 中華民國國歌

Muzikos autorius: Čen Mao Junas
Žodžių autorius: Hu Han Minas, Tai Či Tao ir Liao Čun Kajus
Sukurtas: 1924 m. (žodžiai), 1928 m. (muzika)
Tapo himnu: 1930 m. (visoje Kinijoje), nuo 1949 m. liko tik Taivane
Kalba: Mandarinų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Taivano (Kinijos Respublikos) himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Taivano (Kinijos Respublikos) himnas

Taivano (Kinijos Respublikos) himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Trys liaudies Principai - mūsų partijos tikslas:
Jais steigiame Respubliką, jais žengiame į absoliučią taiką.
O, jūs, kareiviai, būkite žmonių avangardu,
Be poilsio dieną naktį sekite Principais.
Prisiekite būti darbštūs ir narsūs; įpareigoti būt patikimi ir ištikimi,
Viena širdim ir viena dora keliausime tolyn ligi paties galo!

三民主義,吾黨所宗,
以建民國,以進大同。
咨爾多士,為民前鋒,
夙夜匪懈,主義是從。
矢勤矢勇,必信必忠,
一心一德,貫徹始終!

Pastabos:

 • Tris liaudies principus sukūrė 1911 m. Kinijos revoliucijos lyderis Sun Jat Senas. Jis vienodai gerbiamas ir komunistinės Liaudies Respublikos, ir kapitalistinės Respublikos (Taivano) valdomose teritorijose. Trys principai yra Mincu (liaudies valdžia), Minčan (valdžia iš liaudies), Minšen (valdžia liaudies labui).
 • Himno tekstas yra ištrauka iš Sun Jat Seno kalbos karo akademijos atidarymo proga.
 • Tai - ir Gomindano partijos himnas. Gomindano partija valdė visą Kiniją (tada ji visa vadinosi Kinijos Respublika), bet per pilietinį karą ją įveikė Komunistų partija (ir didžiojoje Kinijos dalyje įsteigė Kinijos Liaudies Respubliką). Tačiau Gomindano partija pasitraukė į Taivaną, kur ir išliko senosios Kinijos Respublikos tąsa.
 • Šis himnas yra uždraustas Kinijos Liaudies Respublikoje, nes siejamas su laikais iki komunistų įsigalėjimo. Honkongo ir Makao autonominiuose regionuose jis nedraudžiamas, bet retas.
 • Kinijos Liaudies Respublika draudžia atlikti šitą himną ir Olimpiadų metu, todėl Taivanas ten naudoja kitą dainą, vadinamą "Himnu vėliavai". Jos tekstas mažiau politinis: "Didingi kalnai ir upės, turtų pilni: gausių, įvairių / Rytų Azijos didvyrių Jano ir Ši Huangdi palikuonys / Niekad nesitraukite beviltiškai ir nepersidžiaukit pasiekimais / Šlovinkite tautą ir kurkit Didžiąją Vienybę / Pradžia buvo sklidina sunkumų - atminkime anuos kūrėjus, kankinius / Išsilaikyti nelengva ir niekad nesigvieškime vien greitos naudos / Viena širdim ir viena siela, būnam savimi nuo pradžios lig pabaigos / Mėlynas dangus, balta saulė ir visiškai raudona žemė". Paskutinė ėilutė apdainuoja Taivano vėliavą - tačiau ironiška, kad jos Kinijos Liaudies Respublika per olimpiadą irgi neleidžia naudoti, tad skambant "Himnui vėliavai" plazda kita vėliava.

Armėnijos himnas

Tėvų žeme - Մեր Հայրենիք

Muzikos autorius: Barsehas Kanačianas
Žodžių autorius: Mikaelis Nalbandianas
Sukurtas: XIX a.
Tapo himnu: 1991 m.
Kalba: Armėnų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Armėnijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Armėnijos himnas

Armėnijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tėvų žemė laisva, nepriklausoma,
Ištvėrusi nuo amžiaus lig amžiaus.
Jos sūnūs ir dukros dabar skelbia
Nepriklausomą ir laisvą Armėniją.
Jos sūnūs ir dukros dabar skelbia
Nepriklausomą ir laisvą Armėniją.

Broli, imk šią vėliavą,
Ją savom rankomis sukūriau
Bemiegėmis naktimis
Ir savo ašaromis išskalbiau.
Bemiegėmis naktimis
Ir savo ašaromis išskalbiau.

Žiūrėk, ji turi tris spalvas -
Vienas šventas simbolis.
Težėrės ji priešais priešą,
Per amžius teklestės Armėnija!
Težėrės ji priešais priešą,
Per amžius teklestės Armėnija!

Mirtis - visur tokia pati,
Žmogus tik sykį gimsta - kad numirtų,
Bet tebus palaimintas atiduodąs gyvybę
Vardan savo tautos laisvės.
Bet tebus palaimintas atiduodąs gyvybę
Vardan savo tautos laisvės.

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Pastabos:

 • Himnas remiasi XIX a. kūriniu apie italę mergaitę.

Kazachijos (Kazachstano) himnas

Mano Kazachija - Менің Қазақстаным

Muzikos autorius: Šamšis Kaldajakovas
Žodžių autorius: Žumekenas Nažimedenovas, koregavo Nursultanas Nazarbajevas
Sukurtas: 1958 m., 2006 m. pakoreguoti žodžiai
Tapo himnu: 2006 m.
Kalba: Kazachų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kazachijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kazachijos himnas

Kazachijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Auksinės saulės dangus,
Auksinės sėklos stepė,
Drąsos legenda –
Pažvelk į šalį!

Iš senovės
Kilo didvyriška šlovė,
Neatidavė garbės
Kazachai stiprūs.

PRIEDAINIS:
Mano šalis, mano šalis,
Kaip tava gėlė aš pasodintas,
Kaip tava daina aš plauksiu, šalie!
Mano tėvyne, mano Kazachija!

Kelias ainiams atvertas.
Turiu didelę žemę,
Jos vienybė tvirta.
Turiu laisvą šalį.

Ji pasveikino laiką
Kaip amžiną draugą.
Mūsų šalis laiminga,
Mūsų šalis tokia!

PRIEDAINIS

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны -
Еліме қарашы!

Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой,
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

PRIEDAINIS:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім — менің Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.

Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • 1958 m. daina "Mano Kazachija" sukurta plėšinių įsisavinimo programai, kurios metu Sovietų Sąjungos valdžia mėgino įdirbti iki tol neeksploatuotas Kazachijos žemes.
 • Paskelbdamas dainą naujuoju Kazachstano himnu prezidentas Nursultanas Nazarbajevas pats paredagavo žodžius.

Gruzijos himnas

Laisvė - თავისუფლება

Muzikos autorius: Davidas Magradzė
Žodžių autorius: Zakarija Paliašvilis, adaptavo Josebas Kečakmadzė
Sukurtas: XX a. pradžia
Tapo himnu: 2004 m.
Kalba: Gruzinų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Gruzijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Gruzijos himnas

Gruzijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mano ikona man tėvynė,
O ikonostasas - visas pasaulis.
Vaiskiais kalnais ir slėniais
Su Dievu dalinamės.
Šiandieną mūsų laisvė
Gieda šlovei ateities,
Aušrinė žvaigždė kyla
Ir sužiba tarp dviejų jūrų.
Palaiminta būk, laisve,
Laisve, būk palaiminta!

ჩემი ხატია სამშობლო,
სახატე მთელი ქვეყანა,
განათებული მთა-ბარი,
წილნაყარია ღმერთთანა.
თავისუფლება დღეს ჩვენი
მომავალს უმღერს დიდებას,
ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის
ამოდის და ორ ზღვას შუა ბრწყინდება,
და დიდება თავისუფლებას,
თავისუფლებას დიდება.

Pastabos:

 • Himnas pakeistas 5 mėnesiai po Rožių revoliucijos.
 • Ikona yra stačiatikiškas šventas paveikslas (gruzinai stačiatikiai), o ikonostasas - vieta priešais altorių, kur tokių paveikslų - daug.

Egipto himnas

Tėvyne, tėvyne, tėvyne - بلادي بلادي بلادي

Muzikos autorius: Sajedas Darvišas
Žodžių autorius: Junis Al Kadis
Sukurtas: 1923 m.
Tapo himnu: 1979 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Egipto himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Egipto himnas

Egipto himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Tėvyne, tėvyne, tėvyne,
Mano meilė ir širdis yra tau.
Tėvyne, tėvyne, tėvyne,
Mano meilė ir širdis yra tau.

Egipte! Motina visų žemių,
Mano vilties ir siekių.
Kaip gi galima suskaičiuoti
Nilo dovanas žmonijai?

PRIEDAINIS

Egipte! Brangiausiasis brangakmeni
Spindintis virš amžinybės galvos!
O tėvyne, per amžius būk laisva,
Saugi nuo visų priešų!

PRIEDAINIS

Egipte! Kilnūs tavo vaikai -
Lojalūs tavo žemės sargai.
Kare ir taikoj
Gyvybes duodame tavo labui.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
بلادي بلادي بلادي
لكِ حبي و فؤادي
بلادي بلادي بلادي
لك حبي و فؤادي

مصر يا أم البلاد
انت غايتي والمراد
وعلى كل العباد
كم لنيلك من اياد

PRIEDAINIS

مصر انت أغلى درة
فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة
واسلمي رغم الأعادي

PRIEDAINIS

مصر اولادك كرام
أوفياء يرعوا الزمام
سوف تحظى بالمرام
باتحادهم و اتحادي

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Himno priedainio tekstas remiasi Turkijos vadovo Mustafos Kemalio Atatiurko kalba. Su Atatiurku himno autoriai palaikė ryšį.