Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Vatikano (Šventojo Sosto) himnas

Giesmė ir Pontifiko maršas - Inno e Marcia Pontificale

Muzikos autorius: Šarlis-Fransua Guno (Charles-François Gounod)
Žodžių autorius: Rafaelas Lavanja (Raffaello Lavagna)
Sukurtas: 1869 m. (muzika), 1949 m. (itališki žodžiai), 1991 m. (lotyniški žodžiai)
Tapo himnu: 1949 m. (su itališku tekstu), 1991 m. (su lotynišku tekstu)
Kalba: Lotynų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vatikano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Vatikano himnas

Vatikano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji -
Sostas tu Petro, kurio Romoje pralietas buvo kraujas,
Petro kuriam raktai duoti
Karalystės dangaus.

Pontifike, Tu Petro įpėdinis;
Pontifike, Tu mokytojas sutvirtinantis savo brolius;
Pontifike, Tu Tarnas tarnams Dievo,
Žmonių žvejas ir avių bandos piemuo,
Jungiantis dangų ir žemę.

Pontifike, Tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

Tu Pontifikas, tvirta uola, o ant uolos
Pastatyta Dievo Bažnyčia.

Pontifike, tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji.

O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae
sunt regni caelorum.

Pontifex, Tu successor es Petri;
Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres;
Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,
hominumque piscator, pastor es gregis,
ligans caelum et terram.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

Tu Pontifex, firma es petram, et super petram
hanc aedificata est Ecclesia Dei.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

O felix Roma – O Roma nobilis.

Pastabos:

 • Pontifikas yra Popiežius, Vatikano valstybės ir Romos katalikų bažnyčios vadovas.
 • Kadangi Vatikanas yra katalikų bažnyčios centras, jo himne - itin gausu katalikiškų simbolių, paimtų iš Biblijos vietų pasakojančių apie Šv. Petrą. Popiežiaus pareigybę ir įsteigė Šv. Petras, apaštalavęs Romoje, ir būtent Petro primatu grindžiama Popiežiaus valdžia katalikams.
 • Uola vadinamas Šv. Petras, nes vardas "Petras" reiškia "Uola". Himne yra ir aliuzijos į Biblijos vietą, kur minimi Dievo žodžiai Šv. Petrui: "Tu esi Petras [Uola], ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią".
 • Pirmieji himno žodžiai buvo itališki ir jų reikšmė buvo kitokia, bet 1991 m. nutarta sukurti lotynišką tekstą, suprantamesnį pasaulio krikščionims.
 • Oficialiame Vatikano tinklapyje rašoma, kad šis himnas turėtų būti suvokiamas ne vien kaip Vatikano valstybinis himnas, bet ir kaip viso pasaulio katalikų giesmė.

Serbijos himnas

Dieve teisingumo - Боже правде

Muzikos autorius: Davorinas Jenkas
Žodžių autorius: Jovanas Džordževičius
Sukurtas: 1872 m.
Tapo himnu: 1904 m., 1918 m. Serbijai susijungus su Slovėnija, Bosnija ir Kroatija liko tik Serbijos himnu, 2006 m. Serbijai vėl tapus atskira šalimi vėl tapo nepriklausomos valstybės himnu
Kalba: Serbų
Poetinis vertimas į lietuvių kalbą: Mindaugas Černiauskas

Klausykite Serbijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Serbijos himnas

Serbijos himno tekstas ir giedoti skirtas poetinis vertimas į lietuvių kalbą:

Dieve teisingumo, Tu, kurs
Nuo žūties apgynei mus,
Išsigelbėjimu būki,
Mūsų tu išgirsk balsus.

Veski, ginki serbų laivą
Ateities stipria ranka.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk,
Jų tėvynę, giminę.

Vienyk serbų brolius darbui
Vien didybės ir šlovės.
Lems vienybė priešui žūtį,
Serbams miestą atstovės.

Tenokina serbų šakos
Sutarimo vien vaisius.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk,
Giminę jų, valdovùs.

Tegu serbų linksmos kaktos
Nepatirs rūsties tavos.
Laimink serbų kaimą, lauką,
Dirvą, miestą ir namus.

Kai išauš diena kovoti,
Vesk link pergalės žingsnius.
Dieve, gelbėk, Dieve, sergėk
Giminę jų, valdovùs.

Serbai švenčia ir sušvinta
Tamsiame kape naujai,
Jau išaušo naujas amžius,
Dieve, duoki laimės jai.

Serbų gimtą šalį ginki,
Vaisių šimtmečių penkių
Dieve gelbėk, saugok, tau juk
Serbai lenkiasi, meldžiu.

Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к’ победи му води ход
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани
моли ти се српски род!

Pastabos:

 • Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalystės himną, vartotą nuo 1918 m. iki 1943 m., taip pat sudarė ir šio Serbijos himno motyvas.
 • Senesniuose šio himno žodžiuose buvo minimas ir karalius, tačiau dabar jis neminimas (Serbija - respublika).
 • Per Jugoslavijos karus XX a. pabaigoje nepriklausomomis pasiskelbusios serbų valstybės Kroatijoje bei Bosnijoje taip pat vartojo šį himną. Ilgiausiai išlikęs toks teritorinis darinys, dabartinė Serbų Respublika Bosnijos ir Hercegovinos sudėtyje, šį himną vartojo iki 2008 m. Tiesa, ten oficialūs buvo senieji himno žodžiai, kuriuose tebeminimas karalius.
Filed under: Europa, Serbija 4 Comments

Graikijos himnas

Odė laisvei - Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Muzikos autorius: Dionizijas Solomas (Dionysios Solomos)
Žodžių autorius: Nikolaos Mantzaros
Sukurtas: 1821 m. (žodžiai), 1825 m. (muzika)
Tapo himnu: 1864 m.
Kalba: Graikų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Graikijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Graikijos himnas

Graikijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Visados tave pažinsiu pagal ašmenis
Nuostabiuosius tavo kardo,
Tave pažinsiu pagal žvilgsnį
Žemę žvalgantį skubiai.

Pakilusi iš kaulų
Šventųjų Graikų
Stovi tu narsiai kaip senovėje -
Valio, valio tau, Laisve!

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράει την γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Pastabos:

 • Himno tekstas yra pirmieji du posmai poemos "Odė laisvei", kuri iš viso turi 158 posmus.
 • Šite patys du posmai ir šita pati melodija yra ir Kipro himnas. Tai - vienintelis atvejis, kai dviejų nepriklausomų valstybių himnas - identiškas. Kipro gyventojų daugumą sudaro graikai.
Filed under: Europa, Graikija No Comments

Kosovo himnas

Europa - Europe

Muzikos autorius: Mendi Mengjiqi
Žodžių autorius: Himnas be žodžių
Sukurtas: 2008 m.
Tapo himnu: 2008 m.

Klausykite Kosovo himno: Kosovo himnas
Pastabos:

 • Kosovo himnas neturi žodžių, nes pagal susitarimą dėl Kosovo nepriklausomybės šalies simboliai turi būti neutralūs, kad simboliuotų ne vien albanų daugumą, bet ir serbų mažumą. Todėl himnas negalėtų būti nei albaniškas, nei serbiškas.
 • Iki himno sukūrimo Kosove naudota "Odė džiaugsmui".
Filed under: Europa, Kosovas 1 Comment

Italijos himnas

Italijos broliai arba Italijos daina
(Fratelli d'Italia arba Il Canto degli Italiani)

Muzikos autorius: Michele Novaro
Žodžių autorius: Goffredo Mameli
Sukurtas: 1847 m.
Tapo himnu: 1946 m.
Kalba: italų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Italijos himno (įrašas su muzika ir žodžiais):
Italijos himnas

Italijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Italijos broliai,
Pakilo Italija,
Scipiono šalmu
Vainikavosi galvą.
Kur Pergalė?
Ji nusilenkia prieš tave –
Būti Romos verge
Ją Dievas sutvėrė. (x2)

PRIEDAINIS:
Sudarykime kohortą
Pasiryžę mirti,
Pasiryžę mirti –
Italija mus pašaukė! (x2)

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò (x2)

PRIEDAINIS:
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò. (x2)

Pastabos:

 • Scipionas Afrikietis - Romos Imperijos karo vadas, Antrajame Pūnų Kare (III a. pr. Kr.) nugalėjęs Kartaginą ir jos lyderį Hanibalą. Po šios pergalės Roma įsigalėjo Viduržemio jūroje.
 • Kohorta - Romos Imperijos karinis dalinys iš maždaug 500 vienos rūšies karių.
Filed under: Europa, Italija 6 Comments