Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kinijos Liaudies Respublikos himnas

Savanorių maršas - 义勇军进行曲

Muzikos autorius: Nie Eras
Žodžių autorius: Tian Chanas
Sukurtas: 1935 m.
Tapo himnu: 1949 m.
Kalba: Kinų (mandarinų)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kinijos Liaudies Respublikos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kinijos Liaudies Respublikos himnas

Kinijos Liaudies Respublikos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Sukilkim! Kas vegais nebūti norim!
Kūnu ir krauju vėl kinų sieną pastatykim!
Didžiausias pavojus kinams iškilo,
Šaukiasi veiksmo kiekvienas.
Sukilkim! Sukilkim! Sukilkim!
Milijonai, bet širdis viena,
Priešo ugnies ji nebijo, pirmyn!
Priešo ugnies ji nebijo, pirmyn!
Pirmyn! Pirmyn! Pirmyn!

起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉,筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,前进!
冒着敌人的炮火,前进!
前进!前进!进!

Pastabos:

 • Šis maršas dainuotas karuose prieš japonus bei Kinijos pilietiniame kare. Šį laimėjus komunistams (1949 m.) patvirtintas himnu. Taivane, į kurį pasitraukė Kinijos Respublikos valdžia, praradusi 99% Kinijos žemių, ir kurį ji iki šiol tebevaldo, išliko senasis, 1930-1949 m. visoje Kinijoje galiojęs, bet dabar uždraustas himnas.
 • Per Kultūrinę Revoliuciją (1966-1976 m.), kuomet Kinijos Liaudies Respublikos valdžia siekė sunaikinti įvairias senosios kultūros (ar nepakankamai komunistines naujosios kultūros) detales, šis himnas buvo uždraustas, o žodžių autorius Tian Chanas suimtas. Tuo metu faktinis Kinijos Liaudies Respublikos himnas buvo "Rytai yra raudoni", kuriame ideologijos buvo daugiau: trijuose posmuose po du kartus paminės Mao Dzedunas ir komunistų partija.
 • Kinų siena yra senovinis gynybinis statinys, statytas nuo Antikos iki Viduramžių, besidriekiantis per šiaurinę Kiniją ir skirtas gintis nuo mongolų genčių. Tai - vienas didžiausių senosios Kinijos pasiekimų.

Danijos himnas

Yra miela šalis - Der er et yndigt land

Muzikos autorius: Hansas Ernstas Kriojeris (Hans Ernst Krøyer)
Žodžių autorius: Adamas Gotlobas Olenšlėgeris (Adam Gottlob Oehlenschläger)
Sukurtas: 1844 m.
Tapo himnu: 1844 m.
Kalba: Danų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Danijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Danijos himnas

Danijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Yra miela šalis
Su plačiais paplūdimiais
Prie sūrių Baltijos krantų;
Prie sūrių Baltijos krantų.
Jos kalvos ir slėniai vilnija gražiai
Jos senasis vardas yra Danija
Ir ji yra Frėjos sosto salė.
Ir ji yra Frėjos sosto salė.

Senais laikais
Apsišarvavusieji čia
Ilsėjos nuo karų,
Ilsėjos nuo karų.
Ir eidavo pas priešus,
Ten ilsis kaulai jų
Po pilkapių masyvais,
Po pilkapių masyvais.

Žemė vis dar tokia graži,
Nes aplinkui jūra mėlyna
Ir augmenija žalia.
Ir augmenija žalia.
Kilnios moterys, nuostabios mergelės
Ir vyrai, ir šaunūs vaikinai
Gyvena Danijos salose,
Gyvena Danijos salose.

Valio karaliui ir tėvynei
Valio Danijos piliečiui kiekvienam,
Darančiam ką gali,
Darančiam ką gali.
Senoji Danija žygiuos pirmyn -
Kol bukmedžio viršūnė atsispindės
Bangoje mėlynoje,
Bangoje mėlynoje.

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand;
nær salten østerstrand;
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas Sal
og det er Frejas Sal

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid;
udhvilede fra strid;
så drog de frem til fjenders mén
nu hvile deres bene
bag højens bautasten
bag højens bautasten

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt;
og løvet står så grønt;
og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer
bebo de danskes øer

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå
sin top i bølgen blå

Pastabos:

 • Frėja skandinavų (vikingų) mitologijoje – meilės, grožio, vaisingumo, burtų, karo ir mirties deivė.
 • Apsišarvavusieji - tai vikingai (normanai, žuvėdai). Danijoje anksčiau gyveno vikingai, iš ten plaukdavę užkariauti kitų kraštų. Danijos vikingai savo klestėjimo metais buvo užėmę didelę dabartinės Didžiosios Britanijos dalį.
 • Be šito nacionalinio himno Danija, kaip ir Norvegija, Naujoji Zelandija, dar turi ir atskirą Karališkąjį himną, kuris taip pat turi ir nacionalinio himno statusą.
 • Šis nacionalinis himnas dažnai atliekamas taip: pirmiausia visas pirmasis posmas, tuomet keturios paskutinės ketvirtojo posmo eilutės. Taip jis atliekamas nepriklausomai nuo to, ar yra giedamas, ar tik grojamas.
Filed under: Danija 4 Comments

Saudo Arabijos himnas

Tegyvuoja Karalius - عاش المليك

Muzikos autorius: Abdul Rahmanas Al-Chatibas
Žodžių autorius: Ibrahimas Chafadžis
Sukurtas: 1947 m. (muzika), 1984 m. (dabartiniai žodžiai)
Tapo himnu: 1947 m. (tik muzika), 1984 m. (muzika su esamais žodžiais)
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Saudo Arabijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Saudo Arabijos himnas

Saudo Arabijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Skubėki į šlovę bei viršenybę,
Šlovinki dangaus Kūrėją
Ir kelki žalią plazdančią vėliavą
Su simboliu šviesos.
Kartoki – Dievas Didis!
O Tėvyne,
Tėvyne, gyvuoki visados, musulmonų šlove!
Tegyvuoja Karalius, už vėliavą ir šalį!

سارعي للمجد والعلياء
مجدي لخالق السماء
وارفعي الخفاق اخضر
يحمل النور المسطر
رددي الله اكبر
يا موطني
موطني قد عشت فخر المسلمين
عاش المليك للعلم والوطن

Pastabos:

 • Iki 1947 m. Saudo Arabija neturėjo himno, o šio melodiją sukūrė ne vietinis kompozitorius, tačiau egiptietis, Saudo Arabijos karaliaus Abdulazizo prašymu. Žodžiai sukurti tik vėliau.
 • Kaip ir daug musulmoniškų monarchijų himnų Saudo Arabijos himnas yra fanfara – trumpa pakili melodija valdovui pasveikinti. Žodžiai, kai buvo sukurti, kaip būdinga fanfaroms, irgi skirti pašlovinti karaliui, o kartu – ir Dievui (Alachui), iš kurio valios kildinama ir monarchų teisė valdyti. Saudo Arabija – viena paskutinių pasaulio absoliutinių monarchijų.

Nigerijos himnas

Pakilkite, tautiečiai, Nigerijos šauksmui pakluskite - Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey

Muzikos autorius: Benediktas Elidė Odiasė (Benedict Elide Odiase) ir Nigerijos policijos orkestras
Žodžių autorius: John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui, P. O. Aderibigbe
Sukurtas: 1978 m.
Tapo himnu: 1978 m.
Kalba: Anglų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nigerijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nigerijos himnas

Nigerijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pakilkite, tautiečiai,
Nigerijos šauksmui pakluskite,
Šauksmui tarnauti Tėvynei
Su meile, stiprybe, tikėjimu.
Darbas praeities didvyrių
Niekad nebus buvęs bergždžias,
Darbas tarnauti su širdimi ir galia
Vienai nacijai, apjungtai laisve, taika ir vienybe.

O kūrinijos Dieve,
Nurodyk mums kilnų tikslą;
Vesk mūsų vadus kryptim teisinga:
Padėk mūsų jaunimui suprasti tiesą,
Augti meilėje ir sąžinėje
Ir gyventi teisingai bei tiesiai,
Pakilt į beprotišką aukštį,
Pastatyti naciją kur taika ir teisingumas klestės.

Arise, O compatriots,
Nigeria's call obey
To serve our Fatherland
With love and strength and faith.
The labour of our heroes past
Shall never be in vain,
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and unity.

O God of creation,
Direct our noble cause;
Guide our Leaders right:
Help our Youth the truth to know,
In love and honesty to grow,
And living just and true,
Great lofty heights attain,
To build a nation where peace and justice shall reign.

Pastabos:

 • Nigerijos himnas sukurtas specialaus konkurso metu. Tačiau užuot išrinkus vieną eilėraštį himno tekstui buvo išrinkti penki. Jie apjungti į vieną kūrinį, o jam sukurta muzika. Iki tol Nigerijos himnas buvo “Šloviname tave, Nigerija” (Nigeria We Hail Thee).
 • Nigerija taip pat turi ir nacionalinę priesaiką, dažnai sakomą po himno. Priesaikos tekstas: Pasižadu Nigerijai, savo šaliai, būti ištikimas, lojalus ir sąžiningas, visomis savo išgalėmis ją ginti, sergėti jos vienybę, palaikyti jos garbę ir šlovę. Tepadeda man Dievas.

Jungtinių Arabų Emyratų himnas

Jungtinių Arabų Emyratų nacionalinis himnas - النشيد الوطني الاماراتي

Muzikos autorius: Mahometas Abdel Vahabas
Žodžių autorius: Himnas be žodžių
Sukurtas: 1971 m.
Tapo himnu: 1971 m.

Klausykite Jungtinių Arabų Emyratų himno: Jungtinių Arabų Emyratų himnas
Pastabos:

 • Himnas be žodžiu, "fanfaros" tipo, populiaraus tarp musulmoniškų monarchijų.
 • 1986 m. JAE švietimo ministras prašė Arefo Al Šeicho Abdulos Al Hasano per tris dienas sukurti himnui žodžius, bet oficialiai jie liko nepatvirtinti, nors ir daug kas juos moka, gieda.
 • Populiarus neoficialus tekstas: "Gyvuoki tėvyne, kaip gyvuoja emyratų vienybė. / Gyvuoki vardan tautos / Kurios tikėjimas - islamas, o vedlys - Koranas. / Sutvirtinau tave Dievo vardu gimtine, / Tėvyne, tėvyne, tėvyne, tėvyne, / Tesergės Dievas per amžius nuo blogio tave / Prisiekėm statyti ir dirbti / Dirbsim nuoširdžiai, dirbsim nuoširdžiai. / Teklestės saugumas, vėliava tekils, o Emyratai, / Arabizmo simbolis. / Visi aukosimės vardan tavęs, savą kraują tau atnešim / Sielas paaukosim tau, gimtine."

Kroatijos himnas

Nuostabi mūsų tėvyne - Lijepa naša domovino

Muzikos autorius: Josipas Runjaninas
Žodžių autorius: Antunas Mihanovičius
Sukurtas: 1835m. žodžiai, 1861 m. muzika
Tapo himnu: 1991 m.
Kalba: Serbų-kroatų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kroatijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kroatijos himnas

Kroatijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Nuostabi mūsų tėvyne,
Didvyrių žemė brangi,
Senos šlovės tėvyne,
Būk visados laiminga!

Brangi tiek pat, kiek ir šlovinga,
Brangi didvyrių žemė,
Brangi ten kur lygi,
Brangi, kur kalnuota.

Tekėk Sava, Drava tekėk,
Ir tu, Dunojau, galios neprarask,
Žydra jūra, pasakok pasauliui,
Kad kroatas myli savo tautą.

Tol kol saulė šildys jo suartą žemę,
Tol kol audros jo ąžuolus blaškys,
Tol kol kapas slėps jo protėvius,
Tol kol plaks gyva jo širdis!

Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Savo, Dravo teci,
Nit'ti Dunav silu gubi,
Sinje more, svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!

Pastabos:

 • Sava, yra upė, tekanti per Kroatijos sostinę Zagrebą. Drava ir Dunojus yra kitos didelės upės, tekančios Kroatijos pakraščiais.
 • Daina naudota kaip himnas dar gerokai iki Kroatijos nepriklausomybės: pradedant 1891 m. paroda Zagrebe. Kroatija tuo metu buvo Austrijos-Vengrijos dalis, paskui – Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalystės. Po trumpos nepriklausomybės Antrojo pasaulinio karo metais buvo prijungta prie Jugoslavijos. Visais tais laikais daina buvo populiari, bet oficialaus statuso neturėjo. Pirmąsyk ji tapo oficialia 1972 m., kuomet patvirtinta Kroatijos, dar esančios Jugoslavijos dalimi, himnu. 1991 m. Kroatijai tapus nepriklausoma žodžiai šiek tiek pakeisti ir daina tapo nepriklausomos Kroatijos himnu.
Filed under: Europa, Kroatija 1 Comment

Venesuelos himnas

Šlovė narsiai liaudžiai - Gloria al Bravo Pueblo

Muzikos autorius: Chuanas Chosė Landaeta (Juan José Landaeta)
Žodžių autorius: Visentė Salijas (Vicente Salias)
Sukurtas: 1810 m.
Tapo himnu: 1881 m.
Kalba: Ispanų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Venesuelos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Venesuelos himnas

Venesuelos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

PRIEDAINIS:
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.
Šlovė narsiai liaudžiai
Nusimetusiai jungą,
Įstatymą gerbiančiai,
Dorybę ir garbę.

"Šalin grandines! Šalin grandines!" -
Sušuko Viešpats, sušuko Viešpats
Ir vargšas savo lūšnoje
Laisvės maldavo.
Prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.
Prieš jo šventą vardą, prieš jo šventą vardą
Ten drebėjo
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs,
Niekšiškas savanaudiškumas,
Seniau triumfavęs.

PRIEDAINIS

Suklikim garsiai, suklikim garsiai:
"Mirtis priespaudai! Mirtis priespaudai!"
Tikinys piliečiai, jūs stiprybė
Glūdi jūsų vienybėje
Ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai tautai.
Ir iš dangų, ir iš dangų
Aukščiausiasis Kūrėjas
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.
Įkvėpė kilnią dvasią
Šiai liaudžiai.

PRIEDAINIS

Suvienyta ryšiais, suvienyta ryšiais,
Sutvertais dangaus, sutvertais dangaus
Visa Amerika yra
Viena tauta.
Ir jei tironija
Savo balsą keltų
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Ir jei tironija, ir jei tironija
Savo balsą kelią
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.
Sekit pavyzdžiu
Kurį davė Karakasas.

PRIEDAINIS

PRIEDAINIS:
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.

¡Abajo Cadenas! ¡Abajo Cadenas!
Gritaba el Señor; Gritaba el Señor.
Y el pobre en su choza,
Libertad pidió.
A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó;
A este santo nombre, A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó.

PRIEDAINIS

Gritemos con brío, Gritemos con brío:
Muera la opresión! Muera la opresión!
Compatriotas fieles,
La fuerza es la unión.
Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Y desde el Empíreo, Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.

PRIEDAINIS

Unida con lazos Unida con lazos
Que el cielo formó, Que el cielo formó,
La América toda
Existe en Nación.
Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Y si el despotismo Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Karakasas yra Venesuelos sostinė.
 • Himne dainuojama apie didžiosios Amerikos žemyno dalies išsilaisvinimą nuo Europos kolonistų. 1770 m. žemyne nebuvo nė vienos nepriklausomos valstybės, o po vienos kartos, 70 metų (1840 m.) buvo telikusios vos penkios užsienio kolonijos. 1810 m., kuomet sukurti himno žodžiai, kovojantieji už nepiklausomybę tikėjosi suvienyti Ameriką, ar bent Ispaniškąją Ameriką, į vieną tautą, apie ką ir giedama himne. Tačiau kaip parodė istorija, Amerikai susivienyti nepavyko, ir nors daugybėje šalių vyrauja ispanų kalba, katalikybė, metisų rasė bei indėnų ir ispanų kultūrų mišinys, visos jos, tarp jų ir Venesuela, yra nepriklausomos viena nuo kitos, o jų žmonės suvokia save kaip kitas tautas. Pati Venesuela 1821 m. nuo ispanų atsiskyrė kartu su Kolumbija, Ekvadoru ir Panama (tada jos sudarė vieną valstybę), bet 1830 m. ir ši valstybė subyrėjo.
 • Himnas kartais pravardžiuojamas Venesuelos marseliete, pagal analogiją su Prancūzijos himnu.

Etiopijos himnas

Pirmyn, brangi motina Etiopija - ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ

Muzikos autorius: Solomonas Lulu
Žodžių autorius: Derejė Melakus Mengeša
Sukurtas: ?
Tapo himnu: 1992 m.
Kalba: Amharų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Etiopijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Etiopijos himnas

Etiopijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Pagarba pilietybei stipri mūsų Etiopijoj,
Nacionalinė didybė štai nuo krašto ligi krašto spindi.
Vardan taikos, teisingumo ir tautų laisvės,
Lygybėje ir meilėje vieningi stovim.
Ant tvirto pagrindo mes - neniekiname žmoniškumo;
Esame tautos, gyvenančios darbu.
Nuostabi tradicijų scena, didingo paveldo valdovė,
Motina natūralių dorybių, motina kilnių žmonių.
Ginsime tave - tai mūsų pareiga.
Mūs Etiopija, gyvuoki! Ir leisk didžiuotis tavimi!

የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ
ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከዳር በርቶ
ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነፃነት
በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት
መሰረተ ፅኑ ሰብዕናን ያልሻርን
ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን
ድንቅ የባህል መድረክ ያኩሪ ቅርስ ባለቤት
የተፈጥሮ ፀጋ የጀግና ህዝብ እናት
እንጠብቅሻለን አለብን አደራ
ኢትዮጵያችን ኑሪ እኛም ባንቺ እንኩራ።

Filed under: Afrika, Etiopija No Comments

Portugalijos himnas

Portugalė - A Portugesa

Muzikos autorius: Alfredas Keilis (Alfredo Keil)
Žodžių autorius: Henrique Lopes de Mendonça
Sukurtas: 1890 m.
Tapo himnu: 1910 m., 1957 m. iš įvairių versijų palikta viena oficiali
Kalba: Portugalų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Portugalijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Portugalijos himnas

Portugalijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Didvyriai jūrų, kilnioji rasė,
Tauta narsi, nemirtinga,
Išmušė valanda iškelti vėl aukštyn
Portugalijos spindesį
Iš atminties miglų.
O Tėvyne, girdime balsus
Didžių protėvių tavų,
Kurie ves tave į pergalę!

PRIEDAINIS:
Prie ginklų! Prie ginklų!
Žemėje ir jūroje!
Prie ginklų! Prie ginklų!
Kovoti už Tėvynę!
Prieš patrankas žengti, žengti!

Išskleiski nenugalimą vėliavą
Ryškioj šviesoj savo dangaus;
Terėks Europa visam pasauliui,
Kad Portugalija nežuvo!
Tavo laimingą žemę bučiuoja
Vandenynas, šnabždantis meile,
O tavo užkariaujanti ranka
Davė pasauliui naujus pasaulius!

PRIEDAINIS

Pasveikink saulę kylančią
Virš besišypsančios ateities;
Tegul įžeidimo aidas bus
Mūsų atgimimo ženklas.
Tos galingos aušros spinduliai
Lyg motinos bučiniai
Mus gina ir mums padeda
Atlaikyti likimo žaizdas.

PRIEDAINIS

Heróis do mar, nobre povo,
Naçao valente, imortal,
Levantai hoje de novo
Os esplendor de Portugal
Entre as brumas da memória.
Ó Pátria sente-se a voz
Dos teus egrégios avós
Que há-de guiar-te à vitória.

PRIEDAINIS:
Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Desfralda a invicta bandeira
À luz viva do teu céu
Brade a Europa à terra inteira
Portugal não pereceu!
Beija o solo teu jucundo
O oceano a rujir d'amor;
E o teu braço vencedor
Deu mundos novos ao mundo!

PRIEDAINIS

Saudai o sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco d'uma afronta
O sinal de ressurgir.
Raios d'essa aurora forte
São como beijos de mãe
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Frazės Didvyriai jūrų ir davė pasauliui naujus pasaulius atmena, kad Portugalija XV ir XVI a. buvo vienas pagrindinių geografinių atradimų variklių. Portugalai atrado jūrų kelią į Indiją, kolonizavo Braziliją, pristeigė kolinijų Afrikos, Indijos, Indonezijos, Kinijos pakrantėse.
 • Įžeidimas, minimas trečiame posme – tai Jungtinės Karalystės 1890 m. pateiktas ultimatumas Portugalijai. Šiuo ultimatumu Portugalija buvo priversta atsisakyti savo teritorinių pretenzijų į Afrikos gilumos žemes tarp senesnių Portugalijos kolonijų Angolos ir Mozambiko. Taip Portugalijos valdos pietų Afrikoje buvo padalintos. Britams atiteko žemės, vėliau tapusios Rodezija, o dabar vadinamos Zambija ir Zimbabve. Nepasitenkinimas šiuo ultimatumu įkvėpė sukurti šią karingą dainą. Pirmojoje versijoje vietoje vietoje “Prieš patrankas žengti, žengti!” net giedota “Prieš britus, žengti, žengti!”.
 • Šią dainą sukūrė respublikonai, kaltinę monarchus bereikalinga kapituliacija prieš minėtą britų ultimatumą. Ši daina būdavo giedama protestuose prieš karalius, per nepavykusią 1891 m. revoliuciją. Galiausiai po sėkmingos 1910 m. revoliucijos, Portugalijai tapus respublika, daina paskelbta himnu. Iki tol Portugalija turėjo du himnus (galiojusius 1809–1834 m. bei 1834–1910 m.), abu kurių šolvino karalių.
 • Himno pavadinimas – Portugalė – įkvėptas Prancūzijos himno pavadinimo Marselietė, pradėjusio tradiciją patriotines dainas priskirti tų šalių regionams ar visoms šalims. Belgijos himnas analogiškai vadinasi Brabantietė, Puerto Riko – Borinkenietė.
Filed under: Portugalija No Comments

Turkijos himnas

Nepriklausomybės maršas - İstiklâl Marşı

Muzikos autorius: Zekis Iungioras (Zeki Üngör)
Žodžių autorius: Mechmetas Akifas Ersojus (Mehmet Âkif Ersoy)
Sukurtas: 1921 m. (žodžiai), 1932 m. (muzika)
Tapo himnu: 1921 m. (tik žodžiai), 1924 m. (pirmoji muzika), 1932 m. (pakeista muzika)
Kalba: Turkų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Turkijos himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Turkijos himnas

Turkijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Nebijok! Purpurinė vėliava, didžiai aušrose plazdanti, niekad neišbluks,
Pakol bent viena liepsnojanti širdis aistringa tautoj mano neužges.
Ir tai žvaigždė mano tautos, ir per amžius ji spindės!
Ji mano ir priklauso vien tik mano tautai!

Nesiraukyk, prašau tavęs, drovus mėnuli,
Bet nusišypsok mano didvyrių tautai! Kam tas pyktis, kam tas įtūžis?
Mūsų tavo vardan pralietas kraujas kitaip nebus prasmingas
Nes laisvė yra absoliuti teisė mano Dievą mylinčiai tautai.

Buvau laisvas nuo pradžių ir amžinai toks būsiu,
Koks beprotis grandinėsna bandytų mane kišti? Niekinu šią mintį!
Kaip potvynis riaumojantis aš laisvas ir galingas,
Suplėšysiu kalnus, užpilsiu begalines erdves ir vis dar trykšiu.

Vakarų žemės gal ir įtvirtintos plieninėm sienom,
Bet mano sienas saugo galinga tikinčiojo krūtinė.
Suvok savo vidinę jėgą! Ir mąstyk: kaip šis tikėjimas aistringas nužudytas būt galėtų
To apdaužyto, vienadančio monstro, kurį vadini "civilizacija"?

Drauge! Nepalik gimtinės mano piktų vyrų rankose,
Šarvais paversk savo krūtinę, sustabdyk veržimąsi niekingą šį.
Nes jau greit ateis diena pažadėtos laisvės.
Kas žino? Gal rytoj? Gal dar anksčiau.

Nevadink žemelės, kuria vaikštai, paprasta žeme!
Mąstyk apie tūkstančius po tavimi tūnančius net be drobulių.
Tu kilnus kankinio sūnus, prisiimk gėdą, bet protėvio tu neįžeisk:
Neišleisk iš rankų šio tėvynės rojaus – net jei kas pasaulius tau žadėtų.

Koks žmogus nežūtų vardan šio krašto dangiško?
Kankiniai iš visur patrykš jei tik suspausi saują žemės. Kankiniai!
Te Dievas pasiims visus ką myliu ir visus turtus jei nori,
Tegul tik neatima vienintelės tėvynės dėl pasaulio.

O Viešpatie, vienintelis troškimas širdies manosios yra kad
Mano šventovės krūtinės nepaliestų netikratikio ranka!
Muedzinų šauksmas maldai, kurio Šachada yra pamatas tikėjimo,
Skambės garsiai virš mano amžinos tėvynės.

Tada manasis kapas – jei tik bus toksai – tūkstantį sykių iš laimės galva žemę palies
O Viešpatie, kraujo ašaros iš kiekvienos žaizdos tekės,
Mano kūnas negyvas dvasia ištykš iš žemės!
Ir tada galbūt pakils mana galva dangun!

Tad klapsėki ir plazdėki tartum auštantis dangus, šlovingasis mėnuli!
Kad paskutinis kiekvieno mūsų kraujo lašas pagaliau prasmingu taptų.
Nei tu, nei mano tauta užgesinta niekados nebus,
Nes laisvė yra absoliuti teisė visad laisvai vėliavai,
Nes laisvė yra absoliuti teisė Dievą mylinčiai tautai!

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl;
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmanı boğar,
"Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ilâhî şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar - ki sehâdetleri dînin temeli -
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım;
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanır kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarım hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Pastabos:

 • Purpurinė vėliava, žvaigždė, mėnulis – tai vis Turkijos simboliai. Ant Turkijos vėliavos purpuriniame fone pavaizduoti mėnulis ir žvaigždė – Islamo simboliai.
 • . Posakis Mąstyk apie tūkstančius po tavimi tūnančius net be drobulių mini musulmonų paprotį laidoti kūnus ne karstuose, bet įvyniotus į drobules. Palaidotieji be drobulių – tai žuvę karuose (Pirmajame pasauliniame, Turkijos nepriklausomybės) ir skubiai užkasti nesilaikant jokių papročių.
 • Muedzinai yra žmonės, šaukiantys musulmonus maldai iš minaretų.
 • Šachada yra musulmoniškas tikėjimo pripažinimas. Laikoma, kad dusyk jį nuoširdžiai pasakęs kitų akivaizdoje žmogus tampa musulmonų, tai vienas penkių islamo pagrindų. Jis skamba taip: “Nėra kito dievo, tik Dievas, Mahometas – Dievo pranašas”.
 • Posakis Tūkstantį sykių iš laimės galva žemę palies. atmena musulmonų paprotį meldžiantis klūpant paliesti žemę kakta.
 • Himno tekstas išrinktas konkurso būdu iš 724 eilėraščių 1921 m. Dėl paskui vykusio Turkijos nepriklausomybės karo konkursas muzikai sukurti įvyko tik 1924 m., bet ši muzika išsilaikė tik iki 1932 m., kuomet buvo pakeista. Žodžiai palikti originalūs, bet paprastai giedami tik pirmi du posmai.
 • Himno sukūrimo metu Osmanų Imperija buvo ką tik pralaimėjusi Pirmąjį pasaulinį karą ir Vakarų valstybių valia padalinta, todėl himne matomas priešiškumas Vakarams (4 posmas), gynybinė pozicija (5 posmas). Tuo metu vyko Turkijos nepriklausomybės karas (1919 – 1923 m.). Jo metu Turkija atkariavo etnines turkų žemes, turėjusias būti perduotas Graikijai, Italijai ar internacionalizuotas , taip pat susigrąžino Osmanų valdytas armėnų, kurdų žemes. Nuo to laiko valdoma diktatoriaus Kemalio Atatiurko Turkija ėjo vakarietišku keliu: panaikintas arabų raštas, arabų skoliniai turkų kalboje, penktadienis, kaip šventa diena, pakeistas sekmadieniu. Visgi, himnas nepakeistas.
 • Šis himnas taip pat yra ir pasiskelbusios Šiaurės Kipro Turkų Respublikos himnas. Jos nepriklausomybę pripažįsta tik Turkija.