Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Kipro himnas

Odė laisvei - Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Muzikos autorius: Dionizijas Solomas (Dionysios Solomos)
Žodžių autorius: Nikolaos Mantzaros
Sukurtas: 1821 m. (žodžiai), 1825 m. (muzika)
Tapo himnu: 1966 m.
Kalba: Graikų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kipro himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kipro himnas

Kipro himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Visados tave pažinsiu pagal ašmenis
Nuostabiuosius tavo kardo,
Tave pažinsiu pagal žvilgsnį
Žemę žvalgantį skubiai.

Pakilusi iš kaulų
Šventųjų Graikų
Stovi tu narsiai kaip senovėje -
Valio, valio tau, Laisve!

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράει την γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Pastabos:

 • Himno tekstas yra pirmieji du posmai poemos "Odė laisvei", kuri iš viso turi 158 posmus.
 • Šite patys du posmai ir šita pati melodija yra ir Graikijos himnas. Tai - vienintelis atvejis, kai dviejų nepriklausomų valstybių himnas - identiškas. Kipro gyventojų daugumą sudaro graikai, tačiau čia gyvena ir turkų mažuma. Tačiau nors vėliava buvo pasirinkta neutrali, himnas "pasiskolintas" iš Graikijos. Tiesa dabar Kipro turkai šiaurinėje salos dalyje yra paskelbę nepriklausomybę ir vartoja kitus simbolius.

Rusijos himnas

Rusijos Federacijos nacionalinis himnas - Государственный гимн Российской Федерации

Muzikos autorius: Aleksandras Vasiljevičius Aleksandrovas, El Registanas
Žodžių autorius: Sergėjus Vladimirovičius Michalkovas
Sukurtas: 1943 m. (muzika), 2000 m. (žodžiai)
Tapo himnu: 1944 m. (Sovietų Sąjungos himnas, kiti žodžiai), 1953 m. panaikinti žodžiai, 1977 m. sugrąžinti žodžiai (kiek pakoreguoti), 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai nebenaudojamas, 2000 m. (Rusijos himnas, su dabartiniais žodžiais)
Kalba: Rusų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Rusijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Rusijos himnas

Rusijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Rusija – mūsų šventoji tvirtovė,
Rusija – numylėta šalis.
Galinga valia, didi šlovė
Yra tavo palikimas visiems laikams!

PRIEDAINIS:
Šlovė Tėvynei mūsų laisvajai,
Broliškoms liaudims sąjungoj senoj,
Protėvių liaudies išminčiai!
Šlovė šaliai! Didžiuojamės tavim!

Nuo pietų jūrų iki arktinių kraštų
Driekiasi mūsų miškai ir laukai.
Viena tu pasauly! Viena tu tokia –
Dievo ginama gimtoji žemė!

PRIEDAINIS

Didelį plotą svajonėms ir gyvenimams
Mums atvėrė ateinantys metai.
Jėgą mums duoda tikėjimas Tėvyne.
Taip buvo, taip yra ir taip bus visada!

PRIEDAINIS

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

PRIEDAINIS:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

PRIEDAINIS

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • Šis himnas turėjo tris tekstus: Stalino, Brežnevo ir Putino laikų. Visus juos parašė tas pats autorius Michalkovas, nors seniausių ir naujausių žodžių sukūrimo datas skiria 57 metai. Ketvirto Michalkovo teksto jau nebus: šis vaikų knygų autorius 2009 m. mirė.
 • 1990 - 2000 m. Rusija turėjo kitą himną be žodžių.
Filed under: Azija, Europa, Rusija 9 Comments

Japonijos himnas

Tegul tavo valdžia - 君が代

Muzikos autorius: Hiromoris Hajašis
Žodžių autorius: Nežinomas
Sukurtas: Iki X a. po Kr. (žodžiai), 1880 m. (muzika)
Tapo himnu: 1868 m. (šitie žodžiai su kita muzika, neoficialiai), 1880 m. (neoficialiai), 1999 m. (oficialiai)
Kalba: Japonų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Japonijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Japonijos himnas

Japonijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Tegul tavo valdžia
Truks tūkstantį kartų, aštuonis tūkstančius kartų,
Kol akmenėliai
Į uolas užaugs
Tankiai samanotas.

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけの生すまで

Pastabos:

 • Himne kreipiamasi į Japonijos imperatorių.
 • Himno tekstas yra seniausias tarp visų pasaulio himnų. Tiksli jo sukūrimo data nežinoma, bet aišku, kad jam yra virš tūkstančio metų.
 • Himno tekstas yra ir trumpiausias pilnas himno tekstas tarp visų pasaulio himnų.
 • Pagal japonų legendas akmenys gali užaugti į uolas.
 • Himno priešininkai teigia, kad jis yra nedemokratinių imperatoriaus sudievinimo ir militarizmo laikų reliktas bei turėtų būti pakeistas.

Libano himnas

Visi mes, už mūsų šalį arba Libano nacionalinis himnas - كلّنا للوطن

Muzikos autorius: Vadichas Sabra
Žodžių autorius: Rašidas Nachlė
Sukurtas: 1925 m.
Tapo himnu: 1927 m.
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Libano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Libano himnas

Libano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Mūs kantrybės ir mūs raštų mums pavydi amžiai,
Mūs kalnai ir mūsų slėniai tik didvyrius globia,
Ir tik Geriausiam skiriame visus žodžius ir pastangas.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

Mūsų seniai ir vaikai Šalies šauksmo laukia
Ir Negandų Dieną jie tampa Džiunglių Liūtais.
Mūsų rytų širdis - per amžių amžius šis Libanas -
Tegul Dievas saugos ją iki laikas pasibaigs.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

Rytų brangakmeniai yra jo žemės ir jo jūra,
Per pasaulį plaukia jo gerumas - nuo poliaus iki poliaus.
Ir jo vardas yr šlovingas nuo pat laiko pradžios.
Kedrai – jo didybė, simbolis nemirtingumo.
Visi mes! Už mūsų šalį, už vėliavą ir šlovę!
Visi mes! Už mūsų šalį!

كلنـا للوطـن للعـلى للعـلم
ملء عين الزّمن سـيفنا والقـلم
سهلنا والجبـل منبت للرجـال
قولنا والعمـل في سبيل الكمال
كلنا للوطن للعلى للعلم
كلّنا للوطن

شيخنـا والفتـى عنـد صـوت الوطن
أسـد غـاب متى سـاورتنا الفــتن
شــرقنـا قلبـه أبــداً لبـنان
صانه ربه لمدى الأزمان
كلنا للوطن للعلى للعلم
كلنا للوطن

بحـره بــرّه درّة الشرقين
رِفـدُهّ بــرّهُ مالئ القطبين
إسمـه عـزّه منذ كان الجدود
مجــدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود
كلّنا للوطن للعلى للعلم
كلّنا للوطن

Pastabos:

 • Kedras yra medis, Libano simbolis.
 • Dievas gali būti turimas omenyje tiek krikščionių, tiek ir musulmonų, nes Libane abi šios bendruomenės yra maždaug vienodo gausumo.

Sirijos himnas

Sargai tėvynės - حُمَاةَ الدِّيَار

Muzikos autorius: Mahometas Salimas Flaifelis, Achmedas Salimas Flaifelis
Žodžių autorius: Chalilis Mardamas Bėjus
Tapo himnu: 1936 m., 1958 m. panaikintas, 1961 m. atkurtas
Kalba: Arabų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Sirijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Sirijos himnas

Sirijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Sargai Tėvynės,
Taika telydi jus.
Mūsų didžios dvasios
Pavergtos nebus.
Arabizmo namai,
Pagerbta šventovė,
Žvaigždžių sostas,
Nepažeidžiamas draustinis.

Sirijos lygumos
Lyg bokštai aukštos,
Primenančios dangų
Virš debesų.
Žemė atspindinti
Puikiąsias saules
Tampa dangumi
Ar beveik dangum.

حـماةَ الـديارِ عليكمْ سـلامْ
أبَتْ أنْ تـذِلَّ النفـوسُ الكرامْ
عـرينُ العروبةِ بيتٌ حَـرام
وعرشُ الشّموسِ حِمَىً لا يُضَامْ
ربوعُ الشّـآمِ بـروجُ العَـلا
تُحاكي السّـماءَ بعـالي السَّـنا
فأرضٌ زهتْ بالشّموسِ الوِضَا
سَـماءٌ لَعَمـرُكَ أو كالسَّـما

رفيـفُ الأماني وخَفـقُ الفؤادْ
عـلى عَـلَمٍ ضَمَّ شَـمْلَ البلادْ
أما فيهِ منْ كُـلِّ عـينٍ سَـوادْ
ومِـن دمِ كـلِّ شَـهيدٍ مِـدادْ؟
نفـوسٌ أبـاةٌ ومـاضٍ مجيـدْ
وروحُ الأضاحي رقيبٌ عَـتيدْ
فمِـنّا الوليـدُ و مِـنّا الرّشـيدْ
فلـمْ لا نَسُـودُ ولِمْ لا نشـيد؟

Pastabos:

 • Himnas laikinai nevartotas kai Sirija 1958 - 1961 metais buvo Jungtinės Arabų Respublikos dalis.

Šiaurės Korėjos himnas

Patriotinė daina arba Te aušra apšviečia - 애국가 arba 아침은 빛나라

Muzikos autorius: Kim Von Giunas
Žodžių autorius: Pak Se Jonas
Sukurtas: 1947 m.
Tapo himnu: 1947 m.
Kalba: Korėjiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Šiaurės Korėjos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Šiaurės Korėjos himnas

Šiaurės Korėjos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Te aušra apšvieča šios žemės auksą ir sidabrą -
Trys tūkstančiai li pilni gamtos turtų.
Mano gražioji tėvynė -
Šlovė išmintingų žmonių,
Užauginta didžioj kultūroj
Amžiaus tukstantmečių penkių.
Tad paskirkim savo kūnus ir protus
Per amžių amžius ginti šią Korėją.

Tvirta valia, apjungta teisybės,
Lizdas darbo dvasios
Apkabinantis Paektu kalno šviežią orą
Skris tiesiai į visą pasaulį.
Šalis įkurta liaudies valia
Iškvėpianti siautulingas bangas vis stipriau -
Tad šlovinkim per amžius šią Korėją,
Beribiškai turtingą ir galingą.

아침은 빛나라 이 강산
은금에 자원도 가득한
삼천리 아름다운 내 조국
반만년 오랜 력사에
찬란한 문화로 자라난
슬기론 인민의 이 영광
몸과 맘 다 바쳐 이 조선
길이 받드세

백두산 기상을 다 안고
근로의 정신은 깃들어
진리로 뭉쳐진 억센 뜻
온 세계 앞서 나가리
솟는 힘 노도도 내밀어
인민의 뜻으로 선 나라
한없이 부강하는 이 조선
길이 빛내세

Pastabos:

 • Nors Šiaurės Korėjoje yra totalitarinis komunistinis režimas, himne nėra šlovinama ši santvarka, valdančioji partija ar valstybės vadovas.
 • Li yra tradicinis Rytų Azijos ilgio matavimo vienetas - jo dydis traktuotas įvairiai, bet šiandien prilygintas 500 metrų.
 • Paektu kalnas yra aukščiausias šalies kalnas (2744 m), Kim Ir Seno karo bazė kare su Japonija ir (pagal oficialią versiją) buvusio prezidento Kim Čen Iro gimtinė.
 • Šiaurės ir Pietų Korėjų himnai turi daug panašumų. Vienodas jų pavadinimas (tik Šiaurės Korėjoje į lotynų raštą transkribuojamas kitaip). Minimos tos pačios sąvokos: Paektu kalnas, trys tūkstančiai li.

Bangladešo himnas

Auksine Bengalija - আমার সোনার বাংলা

Muzikos autorius: Rabindranatas Tagorė
Žodžių autorius: Rabindranatas Tagorė
Sukurtas: 1906 m.
Tapo himnu: 1971 m.
Kalba: Bengalų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Bangladešo himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Bangladešo himnas

Bangladešo himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Auksine Bengalija,
Auksine Bengalija,
Aš myliu tave.

Per amžius tavo dangūs,
Tavo oras groja mano širdimi,
Tarsi ji būtų fleita.

Pavasarį, o motina mana,
Aromatas tavo mangų sodų
Laukiniu iš džiaugsmo paverčia mane –
O, koks jaudulys!
Rudenį, o motina mana,
Virš ryžių laukų žiedais užklotų,
Mačiau išsiskleidusias saldžias šypsenas.

O, koks grožis, o, kokie šešėliai,
Koks prieraišumas, koks švelnumas!
Kokį užklotą tu paskleidei
Banjanų papėdėse
Ir palei upių pakrantes!

O, motina mana, tavo lūpų žodžiai
Kaip nektaras mano ausims –
O, koks jaudulys!
Jei liūdesys, o motina mana,
Niūriai veidą tavo nudažys
Mano akys ašarų bus pilnos!

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে---
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো---
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে---
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

Pastabos:

 • Nobelio literatūros premijos laureatas Rabindranatas Tagorė taip pat sukūrė ir Indijos himną.

Indijos himnas

Esi valdovas protų tu visų žmonių - जन गण मन

Muzikos autorius: Rabindranatas Tagorė
Žodžių autorius: Rabindranatas Tagorė
Sukurtas: 1911 m.
Tapo himnu: 1943 m. Japonijos užkariautoje Indijos dalyje, 1945 m. panaikintas, 1950 m. visoje Indijoje
Kalba: Bengalų (su daug skolinių iš sanksrito)
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Indijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Indijos himnas

Indijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Esi valdovas protų tu visų žmonių -
Te pergalė bus tau, dalintojau Indijos likimo,
Pendžabas, Sindas, Gudžaratas, Maharaštra
Dravidija, Orisa ir Bengalija,
Vindai, Himalajai, Gangas ir Jamuna
Ir vandenynai pilni putojančių bangų
Prabunda vis girdėdami sėkmingą Tavo vardą,
Prašo sėkmingų laiminimų Tavų
Ir dainuoja Tavo šventai pergalei.
O! Perteikiantysis žmonėms gerovę!
Te pergalė bus tau, dalintojau Indijos likimo,
Pergalė bus tau, pergalė bus tau, pergalė bus tau,
Pergalė, pergalė, pergalė, pergalė bus tau.

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता,
पंजाब-सिंधु गुजरात-मराठा,
द्रविड़-उत्कल बंग,
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग,
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा,
जन-गण-मंगल दायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे।

Pastabos:

 • Oficialiai aiškinama, kad himnas dedikuotas tam dvasiai, globojančiai Indiją (Dievui). Tačiau kiti teigia, kad jo tekstas parašytas Britanijos karaliaus Jurgio V vizito proga (Indija 1911 m. buvo Britanijos kolonija). Todėl yra indų manančių, kad šis himnas nedera nepriklausomai Indijai, nes iš tikro esą R. Tagorė jį skyrė Jurgiui V.
 • Pendžabas, Sindas, Gudžaratas, Maharaštra, Dravidija, Orisa ir Bengalija yra skirtingų tautų gyvenamos istorinės Indijos žemės (po Indijos padalijimo į Indiją ir Pakistaną 1947 m. Sindas atsidūrė Pakistane).
 • Vindai ir Himalajai yra Indijos kalnynai, o Gangas ir Jamuna - Indijos upės.
 • Indija su "tradiciniu priešu" Pakistanu ginčijasi dėl Gineso rekordo, kurioje šalyje daugiau žmonių, susirinkusių vienoje vietoje, sugiedos savo himną. Paskutinis Pakistano pagerinimas - 70 000 žmonių, Indijos - 121 000 (2013 m.).

Izraelio himnas

 Viltis - הַתִּקְוָה

 

Muzikos autorius: Šmuelis Kohenas
Žodžių autorius: Naftalis Hercas Imberas
Sukurtas: 1888 m.
Tapo himnu: 1946 m. (neoficialiai), 2004 m. (oficialiai)
Kalba: hebrajų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Izraelio himno (įrašas su muzika ir žodžiais):
Izraelio himnas
Izraelio himno žodžiai bei vertimas į lietuvių kalbą:

Tol kol gelmėse širdies
Žydo siela vis kankinas
Ir tolyn lig pakraščių Rytų
Žvelgia vis Siono link akis 

Mūsų viltis vis dar neprarasta
Dviejų tūkstantmečių viltis
Būti laisviems nuosavoj žemėj
Siono ir Jeruzalės žemėj
Būti laisviems nuosavoj žemėj
Siono ir Jeruzalės žemėj

כָל עוד בלבב פנימה
,נפש יהודי הומייה
ולפאֲתי מזרח קדימה
;עין לציון צופייה

,עוד לא אבדה תקותנו
,התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
.ארץ ציון וירושלים
להיות עם חופשי בארצנו
.ארץ ציון וירושלים

Pastabos:

 • Jeruzalė yra miestas Šventojoje žemėje (Izraelis/Palestina), šventas judėjams, krikščionims ir musulmonams. Kaip rašoma Senajame testamente (kurį pripažįsta visos trys religijos) miestą užkariavo žydų karalius Dovydas ir nuo XII a. pr. Kr. iki VIII a. pr. Kr. čia buvo judėjų karalsytė.
 • Siono kalva yra Jeruzalėje. Prieš užkariavimą ant jos stovėjo tvirtovė, vėliau žodis "Sionas" imtas tapatinti su pagrindine judėjų šventykla Jeruzalėje.
 • Dviejų tūkstantmečių - turimas omenyje periodas, kurį žydai nesudarė gyventojų daugumos jokioje šalyje. Romėnams užkariavus Šventają žemę žydai pasklido po Romos Imperiją, vėliau Europą ir pasaulį. Svečiose šalyse jie išlaikė religiją ir kultūrą, jų bendruomenės gausėjo, į judaizmą atsivertė (žydais tapo) ir kitataučių. Bet pačioje Šventojoje žemėje buvo atvirkščiai: judėjus skaičiumi aplenkė krikščionys (~II a. po Kr.), vėliau - musulmonai (~VI a. po Kr.). ~1800 m. Šventojoje žemėje gyveno 90% musulmonų (arabų/palestiniečių), 8% krikščionių (arabų/palestiniečių) ir tik 2% judėjų (žydų). Visa Šventoji žemė tada vadinosi Palestina.
 • Viltis turima omenyje XIX a. antrosios pusės žydų viltis sukurti savo valstybę, pageidautina - Šventojoje žemėje, kur prieš 3000 m. buvo Dovydo karalystė. Ši Viltis tapo aktuali kartu su visais kitais to meto tautinio atgimimo sąjūdžiais Europoje, kai vienos tautos (ir lietuviai) siekė nepriklausomybės, kitos (vokiečiai, italai) - suvienijimo. Žydų siekiai (Siono kalno garbei pavadinti sionizmu) buvo unikalūs, nes žydai nesudarė daugumos jokioje teritorijoje; tad jie ėmė masiškai emigruoti į Šventąją žemę, tuomet valdytą Osmanų Imperijos, vėliau - Britų. Himno sukūrimo metu žydai sudarė jau 8% Palestinos žmonių, 1931 m. - 17%, 1947 m. - 30% (daug žydų tada pabėgo į Palestiną nuo diskriminacijos nacistinėje Vokietijoje). 1948 m. Šventosios žemės žydai paskelbė nepriklausomybę nuo Britanijos (Izraelio valstybę), tuomet ištrėmė didžąją dalį arabų-palestiniečių. Taip žydai ėmė sudaryti Šventojoje žemėje gyventojų daugumą (~80%). Taigi, kai šis himnas patvirtintas, "Viltis" jau buvo įgyvendinta.