Pasaulio šalių himnai Žodžiai, vertimai, melodijos, istorija

Meno salos himnas

O žeme gimtoji - O Land of Our Birth

Muzikos autorius: Liaudies
Žodžių autorius: Viljamas Henris Gilas (William Henry Gill) – angliški, Džonas Knynas (John Kneen) – menietiški
Sukurtas: 1907 m. (angliški žodžiai)
Tapo himnu: 2003 m.
Kalba: Anglų, meniečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Meno salos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Meno salos himnas

Meno salos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O žeme gimtoji,
O brangakmeni Dievo pasaulio,
O sala tokia stipri ir teisinga;
It Barūlas tvirtas
Tavo Savivaldos sostas
Paverčia mus laisvais lyg tavasis saldus kalnų oras.

Kai Oris, tas danas,
Mene vadovavo
Sakyta, kad jis iš dangaus;
Nes išmintis dangiškoji
Jam duota buvo
Kad valdytų mus teisingai ir meiliai.

Kalbėjo tėvai
Kaip šventieji seniai
Čia skelbė Taikos evangeliją;
Kad nuodėmingi troškimai
Kaip netikri Balo laužai
Turi užgesti ir nelaimės galės pasibaigti.

Ė, sūnūs šio krašto,
Sunkume ir triūse
Ariantys ir žemę, ir jūrą,
Darbuokitės kol galite
Ir galvokite apie Žmogų
Kursai triūsė prie Galilėjos ežero.

Tūžmingos audros sumušusios
Tą silpną laivelį
Nurimo po švelnaus Jo įsakymo;
Nepaisant visų mūsų baimių
Išganytojas yra šalia
Ir gina mūsų brangią Tėvynę.

Tegul viesulai džiaugiasi
Ir balsą savo kelią -
Joks pavojus mūs namų neužgrius;
Mūs žali kalnai ir uolos
Supa kaimenes
Ir stabdo jūrą tarsi sienos.

Mūs salos taip palaimintos
Joks priešas netvirkins,
Mūs javų ir žuvų tik daugės;
Nuo mūšio ir kardo
Viešpatis gina
Ir karūnuoja mūs tautą taika.

Tad visi pasidžiaukim
Širdim, siela, balsu
Ir Viešpaties pažadu tikėkime -
Kad kiekvieną valandą
Kurią tikime jo galia
Joks blogis mūsų sielų neužplūs.

O land of our birth,
O gem of God's earth,
O Island so strong and so fair;
Built firm as Barrool,
Thy Throne of Home Rule
Makes us free as thy sweet mountain air.

When Orry, the Dane,
In Mannin did reign,
'Twas said he had come from above;
For wisdom from Heav'n
To him had been giv'n
To rule us with justice and love.

Our fathers have told
How Saints came of old,
Proclaiming the Gospel of Peace;
That sinful desires,
Like false Baal fires,
Must die ere our troubles can cease.

Ye sons of the soil,
In hardship and toil,
That plough both the land and the sea,
Take heart while you can
And think of the Man
Who toiled by the Lake Galilee.

When fierce tempests smote
That frail little boat,
They ceased at His gentle command;
Despite all our fear,
The Saviour In near
To safeguard our dear Fatherland.

Let storm-winds rejoice,
And lift up their voice,
No danger our homes can befall;
Our green hills and rocks
Encircle our flocks,
And keep out the sea like a wall.

Our Island, thus blest,
No foe can molest;
Our grain and our fish stall increase;
From battle and sword
Protecteth the Lord,
And crowneth our nation with peace.

Then let us rejoice
With heart, soul, and voice,
And in the Lord's promise confide;
That each single hour
We trust in His power
No evil our souls can betide.

Pastabos:

 • Oris, dar žinomas kaip Godredas Krovanas (Godred Crovan), gyvenęs XI a. po Kr., buvo regiono, į kurį įėjo Meno sala, valdovas. Kaip ir daugybė anuometinių britų salų valdovų, jis buvo kilęs iš danų vikingų (normanų).
 • Balas buvo senovės Artimųjų Rytų dievybė, į kurią tikėta Babilone, Asirijoje, Levante ir kitur.
 • Žmogus, kuris triūsė prie Galilėjos ežero yra Jėzus Kristus. Galilėjos ežeras yra Šventojoje Žemėje. Himne apgiedama istorija iš Evangelijų: Jėzus Kristus savo žodžiais sustabdė audrą, kuri būtų galėjusi nuskandinti jo ir apaštalų laivelį bei juos pražudyti. “Žmogus” himne rašoma iš didžiosios raidės, ir tai kartu yra žodžių žaismas: juk “Man” (salos pavadinimas) angliškai ir yra “Žmogus”.
 • Barūlas yra dviejų Meno kalvų pavadinimas. Šiaurinis Barūlas yra antra pagal aukštį salos kalva (561 metras),Pietinio Barūlo aukštis – 483 metrai.
 • Paprastai giedama angliška versija, kuri yra ir originali (vertimas į meniečių kalbą padarytas vėliau). Meniečių kalba yra mirusi – 1974 m. mirė paskutinis žmogus, kuriam ši kalba buvo gimtoji.
 • Meno sala yra Jungtinės Karalystės kolonija. Atvejais, susijusias su monarchais, giedamas Jungtinės Karalystės himnas.
Filed under: Europa, Meno sala No Comments

Slovėnijos himnas

Tostas - Zdravljica

Muzikos autorius: Stankas Premrlas
Žodžių autorius: Francė Prešerenas
Sukurtas: 1844 m. (žodžiai), 1905 m. (muzika)
Tapo himnu: 1989 m.
Kalba: Slovėnų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Slovėnijos himno (visų oficialių posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Slovėnijos himnas

Slovėnijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Vynuogės darsyk pagimdė,
Draugai, saldų vyną,
Atgaivinsiantį gyslas,
Širdis ir akis,
Skandinsiantį
Nuobodybę,
Ir liūdesį krūtinėje.

Tegyvuoja visos tautos
Laukiančios šviesios dienos,
Kuomet pakilusi ryškioji saulė
Karų ir kančių vėjus išsklaidys;
Besiilginčios išvysti
Kaip visi laisvieji žmonės
Nebe priešai, bet kaimynai bus!

Spet trte so rodile,
prijat'lji, vince nam sladko,
ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi.

Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Pastabos:

 • Tai - užstalės daina, susidedanti iš 8 posmų, apgiedančių ir vyną, moteris, jaunimą... Oficialus - tik 7 posmas (2 posmas tarp pateiktųjų aukščiau), tačiau dažnai giedami 1 ir 7 (abu pateikti tekste ir garso įraše).
 • Daina surašyta taip, kad kiekvieno posmo forma (originalo kalba) primintų vyno taurę: keturios eilutės ilgesnės, dvi trumpesnės, viena ilgesnė. Ypač taurę tekstas primena, kai parašytas naudojant centrinį lygiavimą.
 • Tai - vienas labai retų himnų, kuris prašo laimės ir taikos visoms tautoms, o ne vien savajai.
Filed under: Europa, Slovėnija 2 Comments

Norvegijos himnas

Taip, mylime šią šalį - Ja, vi elsker dette landet

Muzikos autorius: Rikard Nordraak
Žodžių autorius: Bjørnstjerne Bjørnson
Sukurtas: 1859 m. (žodžiai), 1863 m. (panaikintas 1 posmas, pridėti 3 nauji), 1864 m. (muzika)
Tapo himnu: 1864 m.
Kalba: Norvegų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Norvegijos himno (pirmojo ir paskutiniojo posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Norvegijos himnas

Norvegijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta, virš jūros,
Su tūkstančiais namų.
Mylėkime, mylėkime ją ir galvokime
Apie tėvus ir mamas
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Sapnai į mūsų žemę,
Ir sagų naktį – iš jos nutupia
Nutupia sapnai į mūsų žemę.

Šalį, suvienytą Haroldo
Savąja didvyrių armija,
Šalį, gintą Hakono
Kol Oivindas dainavo;
Ant šios šalies nutapė Olafas
Kryžių savo krauju
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Žodį prieš Romą.
Nuo jos aukščių Sverė tarė
Tarė žodį prieš Romą.

Ūkininkai galando kirvius
Kai tik armija žengė pirmyn
Tordenskioldas pakrantėm dundėjo
Kad galėtume būti namie.
Net moterys kilo ir kovėsi
Tarsi vyrais jos būtų;
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit pasibaigs!
Kitos tik verkti galėjo
Bet tai jau greit, jau greit pasibaigs!

Kas be ko, nebuvo mūsų daug,
Bet užteko,
Kai išmėginami vis būdavome
Ir viskas guldavo ant kortos;
Geriau sudegindavome savo žemę
Nei pasiduodavome,
Tik atmink kas atsitiko
Ten Fredrikshalde!
Tik atmink kas atsitiko,
Kas atsitiko ten Fredrikshalde!

Sunkiems laikams, kuriuos sudorojome,
Pagaliau pasakyta "ne";
Ir didžiausioj nelaimėj mėlynakė
Laisvė mums gimė.
Davė tėvų stiprybę pakelti
Badą ir karą,
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė susitaikymą.
Davė pačiai mirčiai josios garbę
Ir davė, davė susitaikymą.

Priešas išmetė ginklą
Jo antveidis pakilo,
Mes nustebę priskubėjome artyn,
Nes jis mūsų brolis buvo.
Gėdos genami
Keliavome į pietus;
Stovime dabar su trim broliais vieningi
Ir šitaip stovėsim toliau!
Stovime dabar su trim broliais vieningi,
Vieningi, ir šitaip stovėsim toliau!

Normanas name ar trobelėje
Dėkoja tau, didis Dieve!
Šalį jis troško apginti,
Nors viskas ir atrodė tamsu.
Visas kovas tėvų sukariautas,
Ir ašaras motinų išlietas
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome savo teises.
Viešpats valdė tyliai
Ir iškovojome, iškovojome savo teises.,

Taip, mylime šią šalį
Kai pirmyn ji kyla
Tvirta, vėjų nugairinta virš jūros
Su tūkstančiais namų.
Ir kai tėvų pastangos pakėlė ją
Iš trūkumo į pergalę
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei stovyklą įrengsime.
Netgi mes, kai bus pareikalauta
Jos ramybei, jos ramybei stovyklą įrengsime.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
og den saganatt som senker
senker drømmer på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
fra dets høye Sverre talte
talte Roma midt imot.

Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
andre kunne bare grede,
men det kom det kom igjen!

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
husker bare hva som hendte
hendte ned på Fredrikshald!

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.
det gav døden selv sin ære -
og det gav det gav forlik.

Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
nu vi står tre brødre sammen,
sammen og skal sådan stå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.

Pastabos:

 • Harodlas I, gyvenęs IX - X a. po Kristaus, buvo pagonis Norvegijos valdovas, suvienijęs šalį. Apie jį žinoma tik iš senovinių poemų.
 • Hakonas I, gyvenęs X a. po Kristaus, buvo Haroldo I sūnus, tapęs krikščionimi.
 • Oivindas buvo X a. Hakono I rūmų poetas, kūręs apie jį poemas.
 • Olafas II (995 - 1030 m.) buvo Norvegijos karalius, žuvęs Stiklestado mūšyje prieš sukilėlius. 1031 m. paskelbtas šventuoju, paskui - "Amžinuoju karaliumi".
 • Sverė I buvo XII a. Norvegijos karalius, į valdžią atėjęs perversmo būdu. Todėl nekarūnuotas bažnyčios ir popiežiaus. Pradėjo spausti bažnyčią, tada ekskomunikuotas.
 • Peteris Veselis Tordenskjoldas (1691 - 1720) buvo Danijos-Norvegijos viceadmirolas. 1716 m. nuskandino Švedijos laivyną Dinekileno mūšyje (Didysis Šiaurės karas).
 • Fredrikshaldas (dabar - Haldenas) yra miestelis Norvegijoje, Švedijos pasienyje. Jį kelis kartus puolė švedai, bet nėkart sėkmingai, o 1716 m. per Didįjį Šiaurės Karą vietos gyventojai sudegino savo namus, kad jų neužimtų švedai.
 • Trys broliai - turimos omenyje trys Skandinavijos kultūros tautos (danai, švedai, norvegai), kadaise daug sykių tarpusavy kariavusios, o dabar (nuo XIX a.) bendradarbiaujančios.
 • Be šio nacionalinio himno Norvegija taip pat turi ir atskirą Karališkąjį himną.
Filed under: Europa, Norvegija No Comments

Kazachijos (Kazachstano) himnas

Mano Kazachija - Менің Қазақстаным

Muzikos autorius: Šamšis Kaldajakovas
Žodžių autorius: Žumekenas Nažimedenovas, koregavo Nursultanas Nazarbajevas
Sukurtas: 1958 m., 2006 m. pakoreguoti žodžiai
Tapo himnu: 2006 m.
Kalba: Kazachų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Kazachijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Kazachijos himnas

Kazachijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Auksinės saulės dangus,
Auksinės sėklos stepė,
Drąsos legenda –
Pažvelk į šalį!

Iš senovės
Kilo didvyriška šlovė,
Neatidavė garbės
Kazachai stiprūs.

PRIEDAINIS:
Mano šalis, mano šalis,
Kaip tava gėlė aš pasodintas,
Kaip tava daina aš plauksiu, šalie!
Mano tėvyne, mano Kazachija!

Kelias ainiams atvertas.
Turiu didelę žemę,
Jos vienybė tvirta.
Turiu laisvą šalį.

Ji pasveikino laiką
Kaip amžiną draugą.
Mūsų šalis laiminga,
Mūsų šalis tokia!

PRIEDAINIS

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны -
Еліме қарашы!

Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой,
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

PRIEDAINIS:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім — менің Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.

Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

PRIEDAINIS

Pastabos:

 • 1958 m. daina "Mano Kazachija" sukurta plėšinių įsisavinimo programai, kurios metu Sovietų Sąjungos valdžia mėgino įdirbti iki tol neeksploatuotas Kazachijos žemes.
 • Paskelbdamas dainą naujuoju Kazachstano himnu prezidentas Nursultanas Nazarbajevas pats paredagavo žodžius.

Vatikano (Šventojo Sosto) himnas

Giesmė ir Pontifiko maršas - Inno e Marcia Pontificale

Muzikos autorius: Šarlis-Fransua Guno (Charles-François Gounod)
Žodžių autorius: Rafaelas Lavanja (Raffaello Lavagna)
Sukurtas: 1869 m. (muzika), 1949 m. (itališki žodžiai), 1991 m. (lotyniški žodžiai)
Tapo himnu: 1949 m. (su itališku tekstu), 1991 m. (su lotynišku tekstu)
Kalba: Lotynų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Vatikano himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Vatikano himnas

Vatikano himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji -
Sostas tu Petro, kurio Romoje pralietas buvo kraujas,
Petro kuriam raktai duoti
Karalystės dangaus.

Pontifike, Tu Petro įpėdinis;
Pontifike, Tu mokytojas sutvirtinantis savo brolius;
Pontifike, Tu Tarnas tarnams Dievo,
Žmonių žvejas ir avių bandos piemuo,
Jungiantis dangų ir žemę.

Pontifike, Tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

Tu Pontifikas, tvirta uola, o ant uolos
Pastatyta Dievo Bažnyčia.

Pontifike, tu Kristaus Vikaras virš žemės,
Uola tarp bangų, Tu švyturys tamsoje,
Tu taikos gelbėtojas, Tu vienybės sargas,
Budrus laisvės gynėjas, Tavyje glūdi valdžia.

O laimingoji Roma, o Roma kilnioji.

O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae
sunt regni caelorum.

Pontifex, Tu successor es Petri;
Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres;
Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,
hominumque piscator, pastor es gregis,
ligans caelum et terram.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

Tu Pontifex, firma es petram, et super petram
hanc aedificata est Ecclesia Dei.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.

O felix Roma – O Roma nobilis.

Pastabos:

 • Pontifikas yra Popiežius, Vatikano valstybės ir Romos katalikų bažnyčios vadovas.
 • Kadangi Vatikanas yra katalikų bažnyčios centras, jo himne - itin gausu katalikiškų simbolių, paimtų iš Biblijos vietų pasakojančių apie Šv. Petrą. Popiežiaus pareigybę ir įsteigė Šv. Petras, apaštalavęs Romoje, ir būtent Petro primatu grindžiama Popiežiaus valdžia katalikams.
 • Uola vadinamas Šv. Petras, nes vardas "Petras" reiškia "Uola". Himne yra ir aliuzijos į Biblijos vietą, kur minimi Dievo žodžiai Šv. Petrui: "Tu esi Petras [Uola], ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią".
 • Pirmieji himno žodžiai buvo itališki ir jų reikšmė buvo kitokia, bet 1991 m. nutarta sukurti lotynišką tekstą, suprantamesnį pasaulio krikščionims.
 • Oficialiame Vatikano tinklapyje rašoma, kad šis himnas turėtų būti suvokiamas ne vien kaip Vatikano valstybinis himnas, bet ir kaip viso pasaulio katalikų giesmė.

Gruzijos himnas

Laisvė - თავისუფლება

Muzikos autorius: Davidas Magradzė
Žodžių autorius: Zakarija Paliašvilis, adaptavo Josebas Kečakmadzė
Sukurtas: XX a. pradžia
Tapo himnu: 2004 m.
Kalba: Gruzinų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Gruzijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Gruzijos himnas

Gruzijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Mano ikona man tėvynė,
O ikonostasas - visas pasaulis.
Vaiskiais kalnais ir slėniais
Su Dievu dalinamės.
Šiandieną mūsų laisvė
Gieda šlovei ateities,
Aušrinė žvaigždė kyla
Ir sužiba tarp dviejų jūrų.
Palaiminta būk, laisve,
Laisve, būk palaiminta!

ჩემი ხატია სამშობლო,
სახატე მთელი ქვეყანა,
განათებული მთა-ბარი,
წილნაყარია ღმერთთანა.
თავისუფლება დღეს ჩვენი
მომავალს უმღერს დიდებას,
ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის
ამოდის და ორ ზღვას შუა ბრწყინდება,
და დიდება თავისუფლებას,
თავისუფლებას დიდება.

Pastabos:

 • Himnas pakeistas 5 mėnesiai po Rožių revoliucijos.
 • Ikona yra stačiatikiškas šventas paveikslas (gruzinai stačiatikiai), o ikonostasas - vieta priešais altorių, kur tokių paveikslų - daug.

Nyderlandų (Olandijos) himnas

Vilhelmas iš Nasau - Wilhelmus van Nassouwe

Muzikos autorius: Nežinomas
Žodžių autorius: Philips van Marnix van Sint Aldegonde
Sukurtas: XVI a.
Tapo himnu: 1932 m.
Kalba: Olandų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Nyderlandų himno (dažniausiai giedamų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Nyderlandų himnas

Nyderlandų himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Vilhelmas iš Nasau
Esu aš, germaniško kraujo,
Ištikimas tėvynei
Liksiu iki mirties.
Oranžo princas
Esu aš, laisvas ir bebaimis.
Ispanijos karalių
Visados gerbiau.

Gyventi dievobaimingai
Visados bandžiau
Ir todėl buvau išvytas,
Paliktas be žemės ir žmonių.
Bet Dievas ves mane
Kaip gerą savo įrankį,
Kad aš grįžčiau
Į savas valdas.

Laikykitės, mano valdiniai,
Iš prigimties dori.
Dievas neapleis jūsų,
Net jei esate neviltyje.
Kas bando gyventi religingai
Turi melsti Dievo dieną naktį –
Kad duotų man stiprybės
Jums padėti.

Savo gyvybės ir sėkmės
Aš negailėjau jums.
Mano broliai iš aukštuomenės
Šitą jums irgi įrodė.
Dėdė Adolfas žuvo
Fryzijos mūšyje,
Jo siela amžinybėje
Laukia paskutinio teismo.

Kilnus ir gimęs aukštam luome
Imperatoriškos kilmės,
Pasirinktas Imperijos princu,
Kaip tikintis krikščionis,
Už garbingą Dievo žodį
Aš neabejodamas
Kaip bebaimis didvyris
Rizikavau savu krauju.

Mano skydas ir namai
Esi tu, o Dieve mano Viešpatie.
Tai Tu tas kuriuo pasitikėti noriu,
Nepalik manęs vėl –
Kad likčiau aš narsus
Visados tavo tarnas
Ir įveikčiau tironiją
Pervėrusią man širdį.

Nuo visų kas mane apsunkinę
Ir persekioja mane,
Mano Dieve, apgink
Savo ištikimą tarną.
Kad jie manęs nepasiruošusio nerastų
Su savo piktais kėslais,
Kad nesiplautų rankų
Mano nekaltu krauju.

Kaip Dovydui kurį privertė bėgti
Nuo Sauliaus, tirono,
Teko atsidusti man
Kaip ir daugeliui kilmingųjų kitų.
Bet Dievas jį prikėlė
Ir nuo nevilties išlaisvino
Ir davė karalystę jam
Puikią Izraelyje.

Po šio rūgštumo gausiu aš
Iš Dievo, mano Viešpaties, saldumą,
Nes jo taip ilgisi
Mano kilnusis protas.
Kad žūčiau aš
Karo lauke garbingai
Ir gaučiau amžiną šalį
Kaip ištikimas didvyris.

Niekas neverčia manęs labiau gailėtis
Savoj nelaimėje
Nei tie kuriuos regiu kaip stumia jie į badą
Geras žemes Karaliaus.
Nei tai, kad ispanai jus tvirkina,
O kilnūs Nyderlandai saldieji!
Kai pagalvoju apie tai
Kilnioji mano širdis krauju pasrūva.

Raitas tartum princas
Su savo armija
Apgautas tirono
Nesulaukiau mūšio.
Tie įsikasę žemėn Mastrichte
Išsigando jie mano galybės
Žmonės matė mano raitelius jojančius
Narsiai per laukus.

Jei tokia būtų buvus
Viešpaties valia tą sykį
Būčiau palaimingai išvadavęs
Jus nuo šios didžios audros.
Bet Viešpats ten viršuj
Kuris valdo viską
Tas kurį šlovinti visados turim
Taip nepanorėjo.

Krikščioniška nuotaika užplūdo
Mano princo širdį –
Tvirta pasiliko
Širdis nelaimėje.
Viešpačiui meldžiausi
Iš širdies gilumos,
Kad jis apgintų mano tikslą
Ir įrodytų nekaltumą.

Sudie, avelės mano vargšės,
Gilioj nevilty tūnančios,
Jūsų aviganis nemiegos
Net kai dabar jūs išvaikytos.
Atsigręžkite į Dievą
Ir priimkit gydantį jo žodį.
Gyvenkit kaip geri krikščionys
Ir viskas greitai pasibaigs.

Išpažįstu Dievui
Ir didžiai jėgai jo,
Kad niekados nebuvo taip,
Kad nekęsčiau aš karaliaus.
Ir tik Dievui Viešpačiui
Aukščiausiai didenybei
Paklusnus buvau
Teisingume.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een Prince van Oranjen
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanjen
Heb ik altijd geëerd

In Godes vrees te leven
Heb ik altijd betracht
Daarom ben ik verdreven
Om land om luid' gebracht
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument
Dat ik zal wederkeren
In mijnen regiment

Lijdt u mijn onderzaten
Die oprecht zijn van aard
God zal u niet verlaten
Al zijt gij nu bezwaard
Die vroom begeert te leven
Bidt God nacht ende dag
Dat hij mij kracht wil geven
Dat ik u helpen mag

Lijf en goed al te samen
Heb ik u niet verschoond
Mijn broeders hoog van namen
Hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag

Edel en hoog geboren
Van keizerlijken stam
Een vorst des rijks verkoren
Als een vroom Christenman
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd
Als een held zonder vrezen
Mijn edel bloed gewaagd

Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij o God mijn Heer
Op u zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t'aller stond
Die tirannie verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt

Van al die mij bezwaren
En mijn vervolgers zijn
Mijn God wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn
Dat zal mij niet verrassen
In haren bozen moed
Haar handen niet en wassen
In mijn onschuldig bloed

Als David moeste vluchten
Voor Saul den tiran
Zo heb ik moeten zuchten
Met menig edelman
Maar God heeft hem verheven
Verlost uit alder nood
Een koninkrijk gegeven
In Israël zeer groot

Na 't zuur zal ik ontvangen
Van God mijn Heer dat zoet
Daar na zo doet verlangen
Mijn vorstelijk gemoed:
Dat is dat ik mag sterven
Met eren in dat veld
Een eeuwig rijk verwerven
Als een getrouwe held

Niet doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoed
Dan dat men ziet verarmen
Des Konings landen goed
Dat u de Spanjaards krenken
O edel Neerland zoet
Als ik daar aan gedenke
Mijn edel hert dat bloedt

Als een Prins opgezeten
Met mijner heires kracht
Van den tiran vermeten
Heb ik den slag verwacht
Die bij Maastricht begraven
Bevreesde mijn geweld
Mijn ruiters zag men draven
Zeer moedig door dat veld

Zo het den wille des Heren
Op die tijd had geweest
Had ik geern willen keren
Van u dit zwaar tempeest
Maar de Heer van hier boven
Die alle ding regeert
Die men altijd moet loven
En heeft het niet begeerd

Zeer prinselijk was gedreven
Mijn prinselijk gemoed
Standvastig is gebleven
Mijn hert in tegenspoed
Den Heer heb ik gebeden
Van mijnes herten grond
Dat hij mijn zaak wil reden
Mijn onschuld doen bekend

Oorlof mijn arme schapen
Die zijt in groten nood
Uw herder zal niet slapen
Al zijt gij nu verstrooid!
Tot God wilt u begeven
Zijn heilzaam woord neemt aan
Als vrome Christen leven
't Zal hier naast zijn gedaan

Voor God wil ik belijden
En zijner groter macht
Dat ik tot genen tijden
Den Koning heb veracht
Dat dat ik God den Here
Der hoogster Majesteit
Heb moeten obediëren
In der gerechtigheid

Pastabos:

 • Nyderlandų himno muzika - seniausia tarp pasaulio himnų. Senesnius žodžius turi tik Japonijos himnas.
 • Nepaisant savo amžiaus šis kūrinys Nyderlandų himnu tapo tik 1932 m. (bet ir iki tol buvo populiarus). Nuo 1815 m. iki 1932 m. Nyderlandų himnu buvo giesmė "Kas olandiško kraujo" ("Wien Neêrlands Bloed").
 • Himną sudaro 15 posmų. Sudėjus kiekvieno posmo pirmos eilutės pirmas raides susidaro frazė, olandiškai reiškianti "Vilhelmas iš Nasau". Tai anuomet populiarus akrostichas, buvęs ir pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo Katekizmo įžangoje.
 • Kiekvieno himno posmo, esančio pirmojoje pusėje tema sutampa su analogiško himno posmo tema pabaigoje. T.y. 1 posmo tema sutampa su 15, 2 panaši į 14, 3 - į 13, 4 - į 12 ir taip toliau, o viskas "susilieja" ties 8 posmu.
 • Paprastai šiandien atliekami tik pirmasis ir šeštasis posmai, o paskui dar pakartojamas pirmasis.
 • Vilhelmas iš Nasau, kitaip Vilhelmas Tylusis arba Vilhelmas Oranžietis (1533 m. balandžio 24 - 1584 m. liepos 10) buvo olandų sukilimo prieš Ispaniją, anuomet valdžiusią Nydrlandus, vadas. Būtent po šio sukilimo prasidėjo 80 metų karas, po kurio Nyderlandai ir tapo nepriklausomais. Himne giedama, kad Vilhelmas iš Nasau nebuvo iš pradžių įtūžęs ant Ispanijos karaliaus, buvo jam lojalus, bet ispanų neteisybės privertė jį sukilti. Ispanai Vilhelmą iš Nasau paskelbė esant už įstatymo ribų, vėliau jis buvo nužudytas (taip ir nesulaukęs Nyderlandų laisvės).
 • 11 posme minima 1579 m. vykusi du su puse mėnesio trukusi Mastrichto apgultis, kai ispanai apgulė ir galiausiai užėmė šį miestą sulaukę momento, kai jo gynėjai užmigs.
 • Dėdė Adolfas yra Vilhelmo iš Nasau brolis Adolfas iš Nasau (1540 m. liepos 11 - 1568 m. gegužės 23), žuvęs mūšyje prieš ispanus.
 • Nasau buvo vokiška valstybė dabartinės Vokietijos teritorijoje, greta šiuolaikinio Frankfurto miesto.

Suomijos himnas

Mūsų žeme - Maamme arba švediškai Vårt land

Muzikos autorius: Fredrik Pacius
Žodžių autorius: Johan Ludvig Runeberg
Sukurtas: 1848 m.
Tapo himnu: 1917 m.
Kalba: Suomių arba švedų
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Suomijos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Suomijos himnas

Suomijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O mūsų žeme Suomija, gimtine!
Tavo auksinis žodis teskambės aukštai!
Nėra slėnio, nėra kalno,
Nėra ežero ar kranto brangesnio
Už šiuos šiaurinius namus,
Mūsų tėvų žemę!
Nėra slėnio, nėra kalno,
Nėra ežero ar kranto brangesnio
Už šiuos šiaurinius namus,
Mūsų tėvų žemę!

Ateis laikas kai sužydėsi,
Apsipilsi žiedais!
Ir mūsų meilę sužadins
Tavo šlovinga viltis ir džiaugsmas –
Pagaliau, o tėvyne, tavoji daina
Skambės aukštesne nata.
Ir mūsų meilę sužadins
Tavo šlovinga viltis ir džiaugsmas –
Pagaliau, o tėvyne, tavoji daina
Skambės aukštesne nata.

Oi maamme Suomi, synnyinmaa!
Soi, sana kultainen!
Ei laaksoa ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjoinen,
Maa kallis isien!
Ei laaksoa ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjoinen,
Maa kallis isien!

Sun kukoistukses kuorestaan
Kerrankin puhkeaa!
Viel' lempemme saa nousemaan,
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran laulus, synnyinmaa,
Korkeemman kaiun saa.
Viel' lempemme saa nousemaan,
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran laulus, synnyinmaa,
Korkeemman kaiun saa.

Pastabos:

 • Žodžiai pirmiausiai sukurti švediškai, o tik paskui išversti į suomių kalbą. XIX a. Suomijoje aukštuomenė kalbėjo švediškai (panašiai, kaip Lietuvoje - lenkiškai).
 • Estijos himno melodija - ta pati, kaip ir Suomijos himno. Estai - gimininga suomiams finougrų tauta.
Filed under: Europa, Suomija 2 Comments

Islandijos himnas

Giesmė arba O Dieve mūsų žemės - Lofsöngur arba Ó, Guð vors Lands

Muzikos autorius: Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Žodžių autorius: Matthías Jochumsson
Sukurtas: 1874 m.
Tapo himnu: 1944 m.
Kalba: Islandų
Poetinis vertimas į lietuvių kalbą: Mindaugas Černiauskas
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Islandijos himno (pirmojo posmo įrašas su muzika ir žodžiais):

Islandijos himnas

Islandijos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

O Dieve mūsų žemės! Mūsų žemės Dieve!
Mes garbinam tavą šventą, šventą vardą!
Iš rojaus galaktikų nupynė tau vainiką
Tavo legionai – prabėgantys amžiai.
Tau juk viena diena kaip visas tūkstantmetis,
O tūkstantmetis – tik diena ir ne daugiau:
Tik viena maža, bet amžina, verkianti gėlė
Kuri meldės savam Dievui ir mirė.
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis -
Tik viena maža, bet amžina, verkianti gėlė
Kuri meldės savam Dievui ir mirė.

O Dieve, o Dieve! Tau lenkiamės mes,
Tau aukojame degančias, degančias sielas.
Viešpatie, Dieve mūsų tėvų – nuo kartos lig kartos
Iškvėpiame šventuosius žodžius.
Tūkstantį metų meldžiamės ir dėkojame tau
Tu vienintelė priebėga mūsų.
Meldžiamės ir nešame ašarų duoklę,
Mūsų likimas tavojoje rankoje ilsisi.
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis!
Ryto šerkšną apraudodavusį visus šituos metus
Tavoji saulė valdys – aukštai kildama!

O Dieve mūsų žemės! Mūsų žemės Dieve!
Mūsų gyvybės - tik gležnos, gležnos nendrės,
Jos žuva kai nepasiekia Tavoji dvasia ir šviesa,
Kurios atperka mus ir palaiko net jei stokojame visko.
Įkvėpk mus rytais savo meile, narsa,
Ir veski kančių dienomis.
Vakarais siųsk ramybę iš savo aukšto dangaus
Ir sergėk mūsų šalį gyvenimui bėgant
Islandijos tūkstantmetis,
Islandijos tūkstantmetis!
Praturtink mūsų žmones, džiovinki mūsų ašaras
Ir statyk Karalystę gyvenimui bėgant!

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
Þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ó, guð, ó, guð! Vér föllum fram
og fórnum þér brennandi, brennandi sál,
guð faðir, vor drottinn frá kyni til kyns,
og vér kvökum vort helgasta mál.
Vér kvökum og þökkum í þúsund ár,
Því þú ert vort einasta skjól.
Vér kvökum og þökkum með titrandi tár,
Því þú tilbjóst vort forlagahjól.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
voru morgunsins húmköldu, hrynjandi tár,
sem hitna við skínandi sól.

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá.
Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf,
sem að lyftir oss duftinu frá.
Ó, vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf,
vor leiðtogi í daganna þraut
og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf
og vor hertogi á þjóðlífsins braut.
Íslands þúsund ár
Íslands þúsund ár
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár,
sem þroskast á guðsríkis braut.

Islandijos himno poetinis vertimas į lietuvių kalbą:

O mūsų žemės Dieve! O Dieve mūsų žemės!
Šlovė Tavajam vardui – jis šventas nuo senovės.
Laiko legionai tau karūną ruošia
Ir dangaus žvaigždynu tavo galvą puošia.
Viena diena tau tūkstančiui ilgų prilygsta metų,
O tūkstantmetis tavo vienos dienos nevertas!
Maža gėlelė ašarą štai lieja amžinybėj,
Ji savo Dievui meldžiasi, po to numiršta tyliai.
Tūkstantis metų Islandijai, tūkstantis metų Islandijai.
Maža gėlelė ašarą štai lieja amžinybėj,
Ji savo Dievui meldžiasi, po to numiršta tyliai.

Pastabos:

 • Paprastai atliekamas tik pirmas posmas, kuris labiausiai patiko ir autoriui.
 • Himnas sukurtas 1874 m. švęstai 1000 metų sukakčiai nuo to laiko, ai Islandiją kolonizavo pirmieji žmonės (Vikingai).
Filed under: Europa, Islandija 3 Comments

Ukrainos himnas

Dar nežuvo Ukrainos - Ще не вмерла України

Muzikos autorius: Michailas Verbickis
Žodžių autorius: Pavlas Čubinskis
Sukurtas: 1862 m. (žodžiai), 1864 m. (muzika)
Tapo himnu: 1991 m., 2003 m. pakoreguotas ir sutrumpintas tekstas
Kalba: Ukrainiečių
Vertimas į lietuvių kalbą: Augustinas Žemaitis

Klausykite Ukrainos himno (pilnas visų posmų įrašas su muzika ir žodžiais):

Ukrainos himnas

Ukrainos himno tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą:

Dar nežuvo Ukrainos nei šlovė, nei laisvė,
Ir mums, mielieji broliai, lemtis darsyk nusišypsos.
Mūsų priešai išnyks, kaip rasa kai pasirodo ryto saulė
Ir mes, broliai, gyvensim palaimingai savoj žemėj.

Sielas ir kūnus padėsime už laisvę
Ir parodysime, broliai, kad mes iš Kazokų tautos.
Sielas ir kūnus padėsime už laisvę
Ir parodysime, broliai, kad mes iš Kazokų tautos.

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Pastabos:

 • Iki 2003 m. pakeitimų vartota daugiau posmų, o himno pradžia ir pavadinimas buvo "Dar nežuvo Ukraina". Toks pavadinimas panašus į Lenkijos himno pavadinimą.
 • Himno rašymo laikais Ukraina valdyta rusų, todėl autorius stenėsi pabrėžti, jog ji dar nežuvo.
Filed under: Europa, Ukraina 9 Comments